środa, 7 października 2015

Stypendia dla nastolatków!!!

Uczniowie trzecich klas gimnazjów oraz pierwszych klas liceów mogą starać się o udział w amerykańskim programie wymiany uczniów, umożliwiającym spędzenie za oceanem całego roku szkolnego. Uczniowie, którzy zakwalifikują się do programu mieszkają u amerykańskich rodzin i ucząc się w miejscowych szkołach średnich. W sumie w latach 2016/17 planowane jest przyjęcie w ramach programu 800 uczniów z całego świata.
Szanse na uzyskanie stypendium mają osoby osiągające co najmniej dobre wyniki w nauce, znające język angielski w stopniu umożliwiającym samodzielne wypełnienie aplikacji onilne oraz spełniające warunki ubiegania się o wizę typu J-1.
Do programu nie mogą zgłaszać się osoby, które przebywały na terytorium USA przez 3 miesiące w ciągu ostatnich 5 lat i/lub których członkowie rodziny aplikują lub aplikowali o wizę emigracyjną do USA, mają plany emigracji lub już wyemigrowali.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 16 października 2015 r.

Więcej informacji na stronie http://www.eurodesk.pl/aktualnosci/flex-stypendia-dla-nastolatkow-w-usa