czwartek, 24 września 2015

Konkurs na pocztówkę w ramach kampanii „Time to Move”

Sieć Eurodesk zaprasza wszystkich młodych Europejczyków w wieku od 13 do 30 lat do wzięcia udziału w konkursie na pocztówkę prezentującą miejsce, w którym mieszkają. Projekty należy nadsyłać do 4 października 2015 r. Spośród prac, które zdobędą najwięcej głosów internautów Eurodesk wybierze dwie zwycięskie propozycje. Autorzy najlepszych pocztówek otrzymają 22-dniowy bilet kolejowy InterRail.
wtorek, 22 września 2015

Obywatel - TO JA!

Instytut Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach we współpracy z Działem Edukacji Obywatelskiej Kancelarii Senatu realizuje projekt edukacyjny skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych „Obywatel to Ja - narzędzia do współrządzenia państwem”. Inicjatywa ta ma przygotować młodych ludzi do korzystania z prawa do petycji.

Kalendarz szkolny na rok 2015/2016


1.Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych1 września 2015 r.
2.Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2015 r.
3.Ferie zimowe18 - 31 stycznia 2016 r. województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie;

25 stycznia - 7 lutego 2016 r. województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie;

1 - 14 lutego 2016 r. województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie;

15 - 28 lutego 2016 r. województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie. 
4.Wiosenna przerwa świąteczna24 – 29 marca 2016 r.
5.Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:
 1. w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym
 2. w pozostałych szkołach podstawowych
 3. dodatkowy termin sprawdzianu w szkołach wymienionych w lit. a
 4. dodatkowy termin sprawdzianu w szkołach wymienionych w lit. b
Ustaliła CKE

12 styczeń 2016 r.
5 kwiecień 2016 r.
5 kwiecień 2016 r.
2 czerwca 2016 r.
6.Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
 1. w gimnazjach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym:
  • część humanistyczna
  • część matematyczno-przyrodnicza
  • część z języka obcego nowożytnego
 2. dodatkowy termin w gimnazjach wymienionych w lit. a:
  • część humanistyczna
  • część matematyczno-przyrodnicza
  • część z języka obcego nowożytnego
 3. w pozostałych gimnazjach:
  • część humanistyczna
  • część matematyczno-przyrodnicza
  • część z języka obcego nowożytnego
 4. dodatkowe terminy w gimnazjach wymienionych w lit. c:
  • część humanistyczna
  • część matematyczno-przyrodnicza
  • część z języka obcego nowożytnego
Ustaliła CKE


12 stycznia 2016 r.
13 stycznia 2016 r.
14 stycznia 2016 r.


18 kwietnia 2016 r.
19 kwietnia 2016 r.
20 kwietnia 2016 r.


18 kwietnia 2016 r.
19 kwietnia 2016 r.
20 kwietnia 2016 r.


1 czerwca 2016 r.
2 czerwca 2016 r.
3 czerwca 2016 r. 
7.Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 8)29 kwietnia 2016 r.
8.Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w zasadniczych szkołach zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego i szkołach policealnych 
8 styczeń 2016 r.29 styczeń 2016 r.
9.Egzamin maturalny:
 • część ustna
 • część pisemna
Ustaliła CKE

od 4 do 27 maja 2016 r.
od 4 do 24 maja 2016 r. 
10.Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe:
 1. w okresie zimowym
  • etap pisemny
  • etap praktyczny 1. w okresie letnim
  • etap pisemny                          
                . etap praktyczny
Ustaliła CKE


11 stycznia 2016 r
12 stycznia 2016 r. – dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika; 12 stycznia 2016 r.


20 czerwca 2016 r. - dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu; od 21 do 22 czerwca 2016 r. - dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika;

od 27 czerwca do 4 lipca 2016 r. - dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe. 
11.Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:Ustaliła Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.edu.pl) 
12.Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno–wychowawczych24 czerwca 2016 r.
13.Ferie letnie25 czerwca - 31 sierpnia 2016 r.

źródło: MEN