piątek, 14 grudnia 2018

UWAGA LICEALIŚCI!!! DWA LATA NAUKI W ANGIELSKIEJ SZKOLE Z INTERNATEM!       KWALIFIKACJA STYPENDIALNA BAS NA LATA 2019-2021

RESULTS OF SCHOLARSHIP COMPETITION 2018

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich (British Alumni Society) ogłasza kolejną turę kwalifikacji stypendialnej dla licealistów we współpracy z Podyplomową Szkołą Nauk Społecznych przy IFiS PAN, pod podwójnym patronatem Oxford and Cambridge Society of Poland oraz Oxford University Press.

Można ubiegać się o miejsca w następujących szkołach:

  •  Adcote School for Girls – 2 miejsca , mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła żeńska)
  • Bruton School for Girls – 1 miejsce, mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła żeńska)
  • Ellesmere College – 1 miejsce, mogą kandydować tylko chłopcy (szkoła koedukacyjna)
  • Mayfield School – 1 miejsce, mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła żeńska)
  • Tettenhall College – 1 miejsce, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta
  • Wrekin College – 1 miejsce, mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła koedukacyjna)
  • Windermere School – 2 miejsca, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta
  • Rye St Anthony – 1 miejsce, mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła żeńska)

Liczba dostępnych miejsc może ulec zmianie. Nowe miejsca będą na bieżąco zgłaszane.

Stypendium obejmuje czesne, zakwaterowanie i wyżywienie podczas dwóch ostatnich lat nauki. Uczniowie pokrywają jedynie koszty dojazdów, mundurków, kieszonkowego oraz tak zwane extras (opłaty egzaminacyjne, drobne wydatki związane z wspólnymi wyjściami całej klasy lub szkoły do kina, teatru, itp). W zależności od profilu szkoły nauka kończy się egzaminami maturalnymi w systemie angielskim A-level lub IB (matury międzynarodowej).

Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:
– wiek: 1 klasa LO;
– obywatelstwo polskie, stałe zamieszkanie w Polsce i nauka w polskim liceum ogólnokształcącym;
– znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podjęcie nauki w środowisku anglojęzycznym;
– wyniki egzaminu gimnazjalnego min 80%; (średnia z egzaminów z polskiego, matematyki, historii i nauk społecznych, nauk przyrodniczych. Wynik egzaminu z języka nie jest brany pod uwagę. )
– średnia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum minimum 4.80;
– udokumentowane osiągnięcia pozaszkolne, jak np.: sukcesy sportowe, artystyczne, olimpiady, itd.;
– dochód rodziców nieprzekraczający łącznie 130 000 PLN netto w roku 2017 (w ostatnim rozliczonym roku podatkowym)

Wymagane dokumenty:
– osobiście przygotowane CV w języku angielskim;
– kserokopia świadectwa ukończenia gimnazjum;
– kserokopia wyników egzaminu gimnazjalnego;
– wypełniony, podpisany formularz aplikacji z poświadczeniem ocen z ostatniego semestru i dwiema opiniami nauczycieli z obecnej szkoły (w jęz. angielskim lub z dołączonym tłumaczeniem ); -osobiście przygotowane dossier zawierające kopie dokumentów ilustrujących aktywność pozaszkolną i szczególne osiągnięcia kandydata;
– poświadczenie wniesienia opłaty manipulacyjnej w wysokości 50 zł; dane do przelewu
zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów kwalifikacji stypendialnej;
deklaracja podpisana przez rodziców, stwierdzająca, że ich łączny dochód roczny netto w roku 2017 nie przekraczał 130.000 PLN.

Zgłoszenia podlegają wstępnej selekcji. Najlepsi kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w Warszawie, która odbędzie się w dniach 27 i 28 kwietnia 2019 patrz Regulamin Kwalifikacji BAS 2019.

Zgłoszenia, z dopiskiem na kopercie: BAS Scholarships, do dnia 20 lutego 2019 (decyduje data stempla pocztowego), należy przesyłać na adres:

British Alumni Society
(Fundacja British Council)
Ul. Koszykowa 54,
00-675 Warszawa

Szczegółowe informacje, regulamin konkursu, formularz aplikacji, dane do przelewu i wzory deklaracji znajdują się na stronie www.bas.org.pl
Kontakt: marzena.reich@gmail.com; marzena.reich@bas.org.pl, tel. +48 665 65 85 25