wtorek, 6 października 2015

E-podręczniki dostępne już od 15 listopada 2015 r.!!!

Z kompletu e-podręczników (dla wszystkich poziomów nauczania i wszystkich przedmiotów) korzystać będzie można od 15 listopada 2015 r.
E-podręczniki przygotowane zostały przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, w ramach projektu współfinansowanego przez UE dzięki środkom Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Nad ich stworzeniem pracowała grupa pięciu partnerów: Grupa Edukacyjna - MAC Edukacja i Juka - Uniwersytet Wrocławski (organizacje odpowiedzialne za materiały humanistyczne), Politechnika Łódzka (przedmioty ścisłe), Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (materiały przyrodnicze) oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe (wyznaczone do stworzenia platformy, na której udostępniane są e-podręczniki).
Pod koniec sierpnia br. na stronie www.epodreczniki.pl udostępniona została pierwsza seria 22 polskich e-podręczników. To całkowicie bezpłatne i dostępne dla wszystkich zainteresowanych elektroniczne książki oraz ponad 1700 towarzyszących im dodatkowych, pozalekcyjnych zasobów edukacyjnych. Z pierwszymi, przykładowymi fragmentami polskich e-podręczników środowisko oświatowe miało szansę zapoznać się w październiku 2014 r. 
W pierwszej kolejności użytkownikom udostępnione zostały podręczniki otwierające etapy edukacyjne - do 1 i 4 klasy szkoły podstawowej, 1 klasy gimnazjum i 1 klasy ponadgimnazjalnej (matematyka, historia, przyroda, biologia, geografia, fizyka, chemia, informatyka, zajęcia komputerowe oraz edukacja dla bezpieczeństwa). Zawierają one ponad 13 tys. obiektów interaktywnych, ok. 4 tys. filmów, ponad 25 tys. ilustracji i ponad 1700 pozalekcyjnych zasobów dodatkowych.
Docelowo, do 15 listopada 2015 r., na platformie www.epodreczniki.pl znaleźć ma się kompletny zestaw do nauki 14 przedmiotów - począwszy od szkoły podstawowej do szkoły ponadgimnazjalnej - czyli e-podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, historii i społeczeństwa, historii, wiedzy o społeczeństwie, przyrody, geografii, biologii, chemii, fizyki, matematyki, zajęć komputerowych, informatyki oraz edukacji dla bezpieczeństwa. Będzie to blisko 4000 lekcji i zajęć (w tym ok. 1000 z matematyki, ok. 200 z informatyki, ok. 790 z przedmiotów przyrodniczych, ok. 1250 z przedmiotów humanistycznych oraz 495 z edukacji wczesnoszkolnej).
Platforma www.epodreczniki.pl jest obecnie największym zbiorem bezpłatnych zasobów edukacyjnych w Polsce. Z materiałów zgormadzonych na jej łamach można korzystać w dowolnej chwili, w każdym miejscu (także przez urządzenia mobilne). Uczniowie i nauczyciele mogą zakładać na tej witrynie indywidualne konta, które umożliwią im tworzenie własnych notatek oraz odwołań do dowolnych zasobów edukacyjnych w sieci. (Niedługo udostępnione zostaną im również mechanizmy pozwalające na personalizację treści e-podręcznika. Wprowadzana jest także integracja platformy z dziennikami elektronicznymi).

Więcej informacji na temat udostępnionych e-podręczników oraz materiałów, jakie one zawierają znaleźć można na stronach MEN - kliknij TUTAJ i TUTAJ.
Na witrynie www.epodreczniki.pl można również wziąć udział w e-learningowym kursie na temat sposobów pracy z elektronicznymi książkami - aby dowiedzieć się więcej na jego temat kliknij TUTAJ.