czwartek, 25 czerwca 2015

PESEL na legitymacjach szkolnych

Od stycznia 2015 r. obowiązują przepisy, w myśl których na legitymacjach uczniowskich musi być podany numer PESEL dziecka. Ponieważ nie wszyscy dyrektorzy szkół wywiązali się z tego obowiązku wiceminister edukacji, Joanna Berdzik, poprosiła kuratorów o wyegzekwowanie od placówek oświatowych dostosowania dokumentów szkolnych do aktualnych wymagań prawnych, przed zbliżającymi się wakacjami.

środa, 24 czerwca 2015

O czym należy pamiętać przed wakacjami?

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina najważniejsze sprawy, o których trzeba pamiętać, aby wakacyjny wypoczynek dzieci i młodzieży był bezpieczny. Na stronie MEN - w dziale „Projekty” - znaleźć można nową zakładkę „Wypoczynek” www.men.gov.pl/pl/wypoczynek, w której zgromadzone zostały artykuły nawiązujące do tej tematyki.

Porównanie wyników sprawdzianu szóstoklasistów urodzonych w 2002 r. i 2003 r.

Centralna Komisja Egzaminacyjna porównała wyniki, jakie osiągnęli na tegorocznym sprawdzianie szóstoklasiści, którzy poszli do szkoły w wieku sześciu lat oraz uczniowie klas szóstych, którzy rozpoczęli naukę w szkołach w wieku lat siedmiu. Z przeprowadzonej analizy wynika, że młodsi absolwenci podstawówek doskonale poradzili sobie z tegorocznym egzaminem, a większość z nich osiągnęła lepsze wyniki od swoich o rok starszych kolegów.

czwartek, 11 czerwca 2015

Razem na szlaku!

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze zaprasza placówki oświatowe, osiedlowe domy kultury, drużyny harcerskie oraz inne stowarzyszenia i organizacje zainteresowane turystyką aktywną do udziału w akcji „Razem na szlaku”. Jest to inicjatywa mająca na celu popularyzowanie faktu zdobywania odznak turystycznych, które są nierozerwalnie związane z turystyką aktywną i pogłębianiem wiedzy i umiejętności turystycznych. 

Nauczyciel muzyki roku 2015

Polskie Stowarzyszenie Edukacji i Animacji Muzycznej (PSEiAM) organizuje ogólnopolski plebiscyt „Nauczyciel muzyki roku 2015”. Do konkursu można przesyłać kandydatury nauczycieli pracujących w oświacie, w szkołach muzycznych, a także uczących muzyków (niezależnie od rodzaju muzyki dominującego w ich pracy). Plebiscytowe zgłoszenia przyjmowane będą do 30 września 2015 r.