czwartek, 31 marca 2016

25. Marsz Żywych

Do 14 kwietnia 2016 r. polskie szkoły - gimnazja i placówki ponadgimnazjalne - zainteresowane uczestnictwem w 25. Marszu Żywych mogą przesyłać swoje zgłoszenia. Tradycyjnie wydarzenie to odbędzie się na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, w Dniu Pamięci Ofiar Zagłady, który w tym roku przypada na 5 maja. Na terenie obozu organizowany jest uroczysty przemarsz ludzi z różnych stron świata. Idąc trzykilometrową trasą spod bramy „Arbeit macht frei" w byłym obozie Auschwitz I do byłego obozu Auschwitz II-Birkenau dają oni świadectwo pamięci osób pomordowanych przez nazistowskich Niemców w trakcie II wojny światowej. Manifestują przy tym również swoje przywiązanie do takich wartości, jak: godność i równość wszystkich ludzi, tolerancja oraz prawo każdego człowieka do życia w pokoju.

Kobiety na Politechnikach 2016

17 marca br. w Centrum Prasowym PAP odbyła się konferencja prasowa inaugurująca drugą edycję programu stypendialnego Intel-Perspektywy „Nowe technologie dla dziewczyn”. Podczas spotkania zaprezentowany został również raport „Kobiety na politechnikach 2016” oraz ogłoszony termin tegorocznego Ogólnopolskiego Dnia Otwartego Tylko dla Dziewczyn, który odbędzie się na uczelniach technicznych w całej Polsce 7 kwietnia 2016 r.

środa, 30 marca 2016

Wyniki badań czytelnictwa za rok 2015

Biblioteka Narodowa zaprezentowała podstawowe wyniki badania czytelnictwa za rok 2015, zrealizowane na jej zlecenie przez TNS Polska. Wynika z nich, że aż 63% Polaków nie przeczytało w ubiegłym roku żadnej książki! W porównaniu do roku 2000 czytelnictwo w naszym kraju najwyraźniej spadło wśród mężczyzn i osób młodych.
Badania czytelnictwa na reprezentatywnej próbie obywateli Polski w wieku od 15 lat prowadzone są na zlecenie Biblioteki Narodowej od 1992 r. (na początku co dwa lata, a od 2014 r. - corocznie). Realizowane analizy niezmiennie wykazują, że to, czy ktoś czyta książki lub prasę, korzysta z Internetu czy angażuje się w inne praktyki kulturowe, jest mocno związane z tym, w jakim jest wieku, gdzie mieszka i jakie ma wykształcenie (większe zaangażowanie czytelnicze obserwowane jest wśród osób z wyższym wykształceniem, większym zadowoleniem z własnej sytuacji zawodowej i większą stabilnością zatrudnienia). Duże znaczenie w tym zakresie ma również uwarunkowanie środowiskowe: czytelnicy wychowują się i obracają przede wszystkim wśród innych czytelników.
Według najnowszego raportu czytelnictwa w 2015 roku co najmniej jedną książkę przeczytało zaledwie 37% badanych. Po literaturę zdecydowanie częściej sięgały kobiety niż mężczyźni. Podobnie jak w poprzednich latach zmienną najsilniej determinującą czytanie było wykształcenie - im wyższe, tym wyższy był odsetek czytelników.
Autorzy badania sprawdzili również jakiego typu literaturę Polacy cenią najbardziej. Okazuje się, że wybór ten cechuje niewielka zmienność: jak zwykle największym zainteresowaniem czytelników cieszyły się powieści, zwłaszcza romanse, sensacje i fantastyka, a najczęściej wymienianym autorem jest - niezmiennie od lat - Henryk Sienkiewicz.
Raport czytelnictwa za rok 2015 pokazuje również, że książki czytane przez Polaków, o ile nie pochodzą z domowego księgozbioru, z reguły są pożyczane od znajomych lub kupowane. Stosunkowo często również wypożyczamy książki z bibliotek oraz dostajemy je w prezencie. Znaczenie na polskim rynku tekstów literackich pobieranych z Internetu pozostaje minimalne. 

W analizach przeprowadzonych na zlecenie Biblioteki Narodowej uwzględniono również badania na temat korzystania przez Polaków z Internetu. Według nich jest to medium używane przez 2/3 mieszkańców naszego kraju. Z sieci rzadziej korzystają osoby starsze - odsetek osób po 60. roku życia używających Internetu mniej niż kilka razy w miesiącu to 75% (przy wartości 3% wśród badanych do 30. roku życia).
Najpopularniejszą czytelniczą praktyką internetową jest poszukiwanie praktycznych porad i wskazówek, a także informacji związanych z pracą lub nauką, czytanie prasy bądź wiadomości i korzystanie z internetowej encyklopedii. Blisko jedna czwarta użytkowników Internetu czyta także blogi. Największą popularnością cieszą się blogi o tematyce hobbystycznej, te poświęcone ciału, zdrowiu i sportowi.

Więcej informacji na ten temat wyników badań czytelnictwa za rok 2015 można znaleźć na stronie internetowej Biblioteki Narodowej - kliknij TUTAJ. Z prezentacją podstawowych wyników raportu można zapoznać się TUTAJ.

wtorek, 29 marca 2016

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało o uruchomieniu specjalnej strony internetowej poświęconej ogólnopolskiej debacie „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel - Dobra Zmiana”. W serwisie www.debataoswiatowa.men.gov.pl mają być na bieżąco publikowane wszystkie informacje dotyczące działań podejmowanych w ramach tej inicjatywy.
W lutym br. MEN rozpoczęło ogólnopolską debatę o systemie oświaty. Inicjatywa ta ma umożliwić szeroką dyskusję narodową na temat koniecznych zmian polskiego systemu edukacji oraz zaplanowanie ich realizacji we współpracy z obywatelami.

czwartek, 24 marca 2016

Z archeologią na Ty

Studenci i doktoranci Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego od 2013 roku prowadzą bezpłatne zajęcia na temat archeologii dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z okolic Krakowa (i nie tylko). Teraz młodzi naukowcy poszerzyli formułę projektu „Z archeologią na Ty” o spotkania z przedszkolakami.
Projekt edukacyjno-popularyzatorski rozpoczął się w 2013 roku i jego głównym celem jest rozbudzenie wśród młodych ludzi zainteresowania archeologią.

środa, 23 marca 2016

Konkurs "Piórko 2016"

 Właściciel sieci sklepów Biedronka, Jeronimo Martins Polska S.A., zaprasza początkujących pisarzy i ilustratorów - którzy do tej pory nie publikowali swoich prac - do udziału w konkursie „Piórko 2016. Nagroda Biedronki za książkę dla dzieci”. Na zwycięzców rywalizacji czeka wysoka nagroda pieniężna oraz publikacja wygranego tekstu i jego sprzedaż w sklepach sieci Biedronka. Honorowy patronat nad rywalizacją pełni Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak.
Konkurs powstał z myślą o rozwinięciu wśród najmłodszych czytelników miłość do czytania oraz promocji twórczości utalentowanych pisarzy i ilustratorów, których dzieła nie były dotąd nigdy publikowane. Efektem końcowym tej rywalizacji będzie wydanie nowej, wyjątkowej książki, która przeniesie dzieci wraz z ich rodzinami w bajkowy świat opowieści i pięknych ilustracji.

Przedszkolak potrafi - czyli dzieci kontra nowe technologie

Na debacie organizowanej pod hasłem „Przedszkolak potrafi. Nowa jakość edukacji dla najmłodszych” „Mistrzowie Kodowania” i „Centrum Cyfrowe: Projekt Polska” zaprezentowały publikację pt. „Mistrzowie Kodowania Junior. Raport z badań”. Prezentuje ona wnioski z analizy efektów stosowania innowacyjnych metod nauczania z wykorzystaniem technologii cyfrowych w edukacji dzieci w wieku 3-5 lat.
Nasza cyfrowa codzienność nie pozostawia wątpliwości, że dzieci należy przygotowywać do korzystania z nowych technologii. Pytaniem pozostaje jednak, jak najlepiej poradzić sobie z tym zadaniem i kiedy właściwie można zacząć tego typu nauczanie.

wtorek, 22 marca 2016

Konkurs polskiej fotografii ulicznej

PolishStreetPhotography oraz Fotopolis.pl zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału w trzeciej edycji otwartego konkursu polskiej fotografii ulicznej. Do rywalizacji można zgłaszać zdjęcia wykonane na polskich ulicach po 6 marca 2015 roku. Zgłoszenia przyjmowane będą do 22 kwietnia 2016 r.
Celem konkursu PolishStreetPhotography oraz Fotopolis.pl jest popularyzacja polskiej fotografii ulicznej. Rozgrywki mają charakter otwarty - mogą brać w nich udział wszyscy zainteresowani obywatele Polscy oraz cudzoziemcy. Osoby niepełnoletnie mogą przystąpić do rywalizacji za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.

Międzynarodowy projekt na temat innowacyjnego nauczania i uczenia się

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w międzynarodowym projekcie Collaborative Education Lab (CoLab), dotyczącym innowacyjnego nauczania i uczenia się. Inicjatywa ta jest właśnie uruchamiana w naszym kraju.
Międzynarodowy projekt CoLab „Promoting innovative collaborative teaching and learning” realizowany jest przez konsorcjum 7 europejskich instytucji i dotyczy wsparcia rozwoju zawodowego nauczycieli w zakresie innowacyjnych metod i form nauczania na lekcjach, a przede wszystkim stosowania formy pracy grupowej uczniów (tzw. collaborative learning).

środa, 9 marca 2016

Konkurs - Wielokulturowe dziedzictwo mojego regionu

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski do udziału w konkursie pt. „Wielokulturowe dziedzictwo mojego regionu. Prace pisemne nawiązujące do tematu rywalizacji przyjmowane będą do 30 marca 2016 r.
Celem konkursu  jest zachęcenie młodzieży ponadgimnazjalnej do poznania wielokulturowej tradycji swojego regionu i podniesienie ich wiedzy z zakresu wielokulturowości, transkulturowości oraz interkulturowości.

wtorek, 8 marca 2016

Konkurs plastyczny związanym z 1050 rocznicą Chrztu Polski.

Muzeum Archeologiczne w Krakowie zaprasza dzieci w wieku 5-10 lat z całej Polski do udziału w konkursie plastycznym związanym ze 1050 rocznicą Chrztu Polski. Zadaniem konkursowym jest stworzenie ilustracji przedstawiającej przyjęcie chrztu przez Mieszka I i jego otoczenie. Prace do rywalizacji zgłaszać można do 22 kwietnia 2016 r.

Sejm Dzieci i Młodzieży 2016

29 lutego 2016 r. rozpoczęła się rekrutacja do XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Uczestnicy tegorocznej edycji tradycyjnie zasiądą w ławach poselskich w dniu 1 czerwca.
Sejm Dzieci i Młodzieży zbiera się w naszym kraju od 1994 r. Organizatorem tej inicjatywy jest Kancelaria Sejmu we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji oraz Instytutem Pamięci Narodowej. Celem wydarzenia jest kształtowanie postaw obywatelskich młodych ludzi oraz zachęcenie ich do aktywnego działania na rzecz ich środowisk lokalnych.