piątek, 2 listopada 2018

MIASTO DLA MŁODZIEŻY!!!

Celem programu „Miasto dla Młodzieży” jest wszechstronny rozwój kompetencji, pasji i zainteresowań młodych krakowian w wieku 13-20. Aby to umożliwić program oferuje „regranting” - wsparcie finansowe i merytoryczne inicjatyw młodzieżowych, zwłaszcza o charakterze kulturalnym i artystycznym oraz edukacyjno-informacyjnym skierowanych do młodych mieszkańców Krakowa.

Zapraszamy młodzieżowe grupy nieformalne do aplikowania o mikro-dotacje dla swoich inicjatyw! Wnioski należy wypełnić w FORMULARZU ONLINE. Przed aplikowaniem należy zapoznać się z zasadami programu!

Więcej informacji: -http://miastodlamlodziezy.europe4youth.eu
lub www.mlodziez.krakow.pl - Miasto dla Młodzieży 

Termin składania wniosków to 9.11.2018 godz. 12.00!

Każdy ma w sobie jakąś pasję. Miasto dla Młodzieży pomaga ją rozwijać! Projekty mają uproszczoną formę, a członkowie dofinansowanych inicjatyw otrzymują wsparcie mentorów i konsultantów w wybranych dziedzinach.