wtorek, 26 stycznia 2016

Konkurs "EKSPERYMENT ŁAŃCUCHOWY"

Rusza kolejna polska edycja konkursu "Eksperyment Łańcuchowy", który jest połączeniem nauki fizyki z zabawą i majsterkowaniem. Głównym zadaniem uczestników jest zbudowanie urządzenia transportującego metalową kulkę z wykorzystaniem jak największej liczby zjawisk i praw fizycznych. Prace będą oceniane w oparciu o trzy główne kryteria: ilość wykorzystanych zjawisk fizycznych wraz z umiejętnością ich wyjaśnienia, stopień skomplikowania i skuteczność urządzenia oraz kreatywność i estetyka jego wykonania.

II Dyktando Krakowskie - zapisy już trwają!

Organizatorzy II Dyktanda Krakowskiego przewidzieli 500 miejsc dla uczestników, którzy 6 marca o godz. 10.00 w Audytorium Maximum UJ napiszą tegoroczne dyktando. Wydarzenie, podobnie jak w ubiegłym roku ma formułę otwartą – może wziąć w nim udział każdy bez względu na płeć, wiek, adres zamieszkania czy wykształcenie. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

piątek, 22 stycznia 2016

Perspektywy 2016 - Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych

Według  Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2016 opublikowanego w dniu 14 stycznia br. najlepszym liceum ogólnokształcącym w Polsce jest XIII LO w Szczecinie, a technikum z najwyższym poziomem nauczania to Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie. Zestawienie najlepszych polskich szkół ponadgimnazjalnych przygotowane zostało przez Fundację Edukacyjną Perspektywy po raz osiemnasty.
Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy tworzony jest przez Fundację Edukacyjną Perspektywy od lat. Jego celem jest dostarczenie uczniom najstarszych klas gimnazjów informacji o tym, jak oceniane są polskie szkoły ponadgimnazjalne. Takie zestawienie ma pomóc młodym ludziom w wyborze dalszej drogi edukacyjnej.

czwartek, 21 stycznia 2016

"Szkolne Pytania" - publikacja dot. wpływu placówek oświatowych na osiągnięcia uczniów

Eksperci Instytutu Badań Edukacyjnych opierając się na wynikach badania szkolnych uwarunkowań efektywności kształcenia (SUEK) przygotowali publikację „Szkolne pytania”, która ma pomóc znaleźć odpowiedź na pytanie jak szkoła wpływa na osiągnięcia ucznia. Czy placówki oświatowe wspierają uczniów z wyobraźnią? Czy dzieci o najwyższych kompetencjach są twórcze?
Badanie zostało zrealizowane w 172 szkołach podstawowych (w blisko 300 oddziałach klasowych) w całym kraju. Wzięło w nim udział około 6000 uczniów, którzy jesienią 2010 roku rozpoczęli naukę w III klasie szkoły podstawowej. (Ich losy szkolne były śledzone do 2014 roku, czyli do progu gimnazjum).

poniedziałek, 18 stycznia 2016

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty!

29 grudnia 2015 r. Sejm przyjął poselski projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, który zakłada m.in. podwyższenie obowiązku szkolnego do siedmiu lat. 7 stycznia 2016 r. dokument ten podpisał prezydent.
W myśl przyjętej nowelizacji ustawy o systemie oświaty od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym objęte będą dzieci od 7 roku życia. Dziecko 6-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę. Jeśli dziecko 6-letnie nie uczęszczało do przedszkola, opiekunowie prawni będą mogli zapisać je do pierwszej klasy, pod warunkiem przedstawienia właściwej opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

piątek, 15 stycznia 2016

Wyjeżdżając na ferie zimowe pamiętaj o Karcie EURO26!!!

W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi pragniemy przypomnieć o najlepszym ubezpieczeniu na stoku dla młodych ludzi- Karcie EURO26 SPORT UBEZPIECZENIE w wersji SPORT, to idealna polisa dla wszystkich narciarzy.
Swoim zasięgiem obejmuje Polskę i Cały Świat (z wykluczeniem USA i Kanady).

wtorek, 12 stycznia 2016

Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+

19 stycznia 2016 r. w Centrum Konferencyjnym PGE Narodowy w Warszawie odbędzie się Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+. W programie wydarzenia zapisanych zostało m.in. czternaście paneli tematycznych, spotkania z ekspertami Narodowej Agencji, konsultacje indywidualne oraz warsztaty eTwinningu.