wtorek, 13 października 2015

„Niosę Pomoc” kampania edukacyjna!

Polska Akcja Humanitarna (PAH) zaprasza szkoły do włączenia się w kampanię edukacyjną „Niosę Pomoc”. Uczestnictwo w tej inicjatywie umożliwia przyłączenie się do działań humanitarnych, dzięki którym ofiary konfliktów zbrojnych i katastrof naturalnych - dzieci i dorośli - mogą odzyskać godne warunki życia. Celem kampanii edukacyjnej „Niosę pomoc” jest kształtowanie wśród polskich uczniów postaw otwartości, odpowiedzialności i zaangażowania na rzecz innych, a także przekazanie im rzetelnej wiedzy na temat krajów dotkniętych kryzysami humanitarnymi i sposobów udzielania im skutecznej pomocy.
Szkoły, które wezmą udział w tej inicjatywie otrzymają bezpłatne materiały edukacyjne i promocyjne, wśród których znajdą się m.in.: broszura na temat pomocy humanitarnej, ćwiczenia, plakaty, infografika i zestaw tematycznych zdjęć. 

Ich zadaniem będzie zaś:
  • przeprowadzenie zajęć wprowadzających uczniów w zagadnienia pomocy humanitarnej 
  • przyłączenie się do wybranej akcji PAH. W roku szkolnym 2015/2016 organizacja ta prowadzi kilka inicjatyw poświęconych krajom, w których realizuje projekty humanitarne. Są to:
  1. Akcja Świat bez Głodu (aby dowiedzieć się więcej na ten temat kliknijTUTAJ)
  2. Akcja Studnia dla Południa (aby dowiedzieć się więcej na ten temat kliknij TUTAJ)
  3. Akcja Edukacja (aby dowiedzieć się więcej na ten temat kliknij TUTAJ)
  4. Akcja Zamiast kwiatka Niosę Pomoc (aby dowiedzieć się więcej na ten temat kliknij TUTAJ
  • zorganizowanie wydarzenia szkolnego lub lokalnego, podczas którego zbierane będą środki na wsparcie wybranej akcji. W trakcie wydarzenia uczestnicy kampanii „Niosę Pomoc” powinni przekazać innym zdobytą wiedzę z zakresu pomocy humanitarnej. Mogą uatrakcyjnić swoje działania zamawiając gadżety ze sklepu PAH i sprzedając je w trakcie wydarzenia. Środki zebrane w ramach podjętej inicjatywy wpłacić należy na wskazane konto, podając nazwę kraju, dla którego przeznaczone są pieniądze.
  • przesłanie raportu z podjętych działań przez formularz dostępny TUTAJ. Każda szkoła, które wyśle taki raport otrzyma dyplom-podziękowanie i zdobędzie tytuł „Szkoły, która Niesie Pomoc”. Koordynator działań szkolnych uzyska również zaświadczenie potwierdzające organizację akcji na terenie szkoły. 

Placówki edukacyjne zainteresowane udziałem w inicjatywie „Niosę Pomoc” proszone są o rejestrację w projekcie poprzez wypełnienie internetowego zgłoszenia (odpowiedni formularz dostępny jest TUTAJ). Szkoły biorące udział w akcji mogą liczyć na wsparcie mailowe ekspertów PAH w realizacji wyznaczonych działań.

Więcej informacji na temat kampanii „Niosę Pomoc” znaleźć można na stroniewww.pah.org.pl/kampanieedukacyjne. Dostępne są tam materiały takie, jak: prezentacja inicjatywy „Niosę Pomoc”, prezentacja sposobów organizacji wydarzeń szkolnych, filmy pokazujące działania PAH w Somalii i Sudanie Południowym, blog humanitarny oraz zasady organizowania zbiórek pieniędzy i dystrybucji gadżetów PAH.