czwartek, 19 listopada 2020

PROAKTYWNI Z POWER-em!

Zgłoś się do trzeciej edycji projektu „Proaktywni z POWER-em!”, który skierowany jest do osób młodych do 29 roku życia biernych zawodowo. Udział w projekcie jest bezpłatny. Daje możliwość wyboru szkolenia zawodowego, odbycia płatnego stażu i otrzymania zatrudnienia po jego zakończeniu, udziału w warsztatach technik autoprezentacji oraz wsparcia stylisty. Prowadzący pomogą w przygotowaniu profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych i aktywnego poszukiwania pracy. 

Projekt daje też możliwość otrzymania wsparcia doradcy zawodowego, psychologa, prawnika, terapeuty lub coacha. Organizatorzy oferują też zdobycie nowych kwalifikacji i kompetencji, doświadczenia zawodowego poprzez bony szkoleniowe, na zatrudnienie oraz na zasiedlenie.

Do projektu mogą się zgłosić osoby, które:
 • mają 18-29 lat,
 • mieszkają na terenie miasta Krakowa lub powiatu krakowskiego, wielickiego, wadowickiego, proszowickiego, olkuskiego, miechowskiego, myślenickiego,
 • są bierne zawodowo i spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 1. zamieszkują obszary wiejskie (poza ZIT),
 2. są rodzicami powracającymi na rynek pracy,
 3. są osobami z niepełnosprawnościami,
 4. są imigrantami, reemigrantami (aktywnymi lub biernymi zawodowo)
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2020-2022.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać: telefonicznie: 14 300 04 51, 579 517 630 lub mailowo: rekrutacja@fundacjaproaktywni.pl.

poniedziałek, 16 listopada 2020

Cotygodniowe lekcje tańca on-line


European Dancehouse Network – Europejska Sieć Domów Tańca zainaugurowała międzynarodową kampanię #DanceAndWellBeing

Celem kampanii jest zwiększenie świadomości dotyczącej pozytywnego wpływu tańca na samopoczucie i kondycję fizyczną, szczególnie w kontekście utrzymania dobrej formy podczas pandemii koronawirusa, która nierzadko wymusza ograniczenie aktywności ruchowej, a także – niwelowania negatywnych skutków stresu związanego z pandemią i jej konsekwencjami.

W ramach kampanii w okresie listopad 2020 – luty 2021 sieć EDN zaprasza na cotygodniowe lekcje tańca online, prowadzone przez zaprzyjaźnionych artystów. Spotkania są organizowane na platformie Zoom.

Plan zajęć oraz link do spotkań: www.ednetwork.eu

Zajęcia online są bezpłatne i nie wymagają żadnych umiejętności tanecznych.

European Dancehouse Network

Europejska Sieć Domów Tańca działa na rzecz promocji i prezentacji sztuki oraz twórców i wykonawców tańca współczesnego, a także jego profesjonalizacji i rozwoju jako formy sztuki oraz ulepszania infrastruktury w sektorze tańca. Ponadto angażuje się m.in. w działania służące budowaniu publiczności, rozwojowi kompetencji społecznych, włączaniu społecznemu i integracji międzypokoleniowej poprzez taniec.

czwartek, 12 listopada 2020

Wolontariat na Sardynii

Organizacją koordynującą Malik Association poszukuje wolontariusza/kę, który/a będzie pracować w urzędzie gminy Ollolai. Do jego/jej zadań będzie należało:

- promowanie europejskiej mobilności (np. programu EKS),
- bezpośrednia praca z młodzieżą, dziećmi, starszymi i turystami,
- promowanie lokalnej kultury.


Projekt European Solidarity in Barbagia jest organizowany w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.

Kto może aplikować

Osoby w wieku 18-30 lat.
Dofinansowanie

Wolontariusz ma zapewnione zakwaterowanie, transport, kieszonkowe na pokrycie m.in. kosztów wyżywienia (300 euro miesięcznie).
Dodatkowe informacje

https://europa.eu/youth/solidarity/placement/18082_en

Staż w instytucji unijnej w Sztokholmie

Wykorzystaj wiedzę zdobytą na studiach podczas intensywnych praktyk w instytucji zajmującej się kontrolą chorób. Do wyboru różne działy!Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób analizuje i interpretuje dane z krajów UE dotyczące 52 chorób zakaźnych, a także udziela porad naukowych rządom krajów.

Kandydaci mogą aplikować do jednego z działów:
Communication
European and International Cooperation
Emerging, Food- and Vector-Borne Diseases (EFVED)
STI, Blood-Borne Viruses and TB (STB)
Digital Transformation Services
Surveillance – Epidemic Intelligence
Public Health Training and Preparedness
Human Resources
Legal Services
Scientific Process and Methods
Eurosurveillance editorial office

Staż rozpocznie się w okresie pomiędzy marcem a czerwcem 2021 i potrwa od 5 do 9 miesięcy.

Kto może aplikować

- absolwenci studiów,
- osoby znające język angielski,
- osoby, które nie były wcześniej stażystami/pracownikami w którejś z unijnych instytucji.

Dofinansowanie

Stażyści za swoją pracę otrzymają 1 471 euro miesięcznie oraz zwrot kosztów podróży.

Dodatkowe informacje

https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/ecdc_pl

wtorek, 10 listopada 2020

Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego

Konkurs skierowany jest do osób w wieku 16-30 lat. Nagroda dla najlepszego projektu wynosi 7500 euro, dla drugiego miejsca 5000 euro, dla trzeciego miejsca 2500 euro. Projekty można zgłaszać indywidualnie lub, najlepiej, grupowo. Powinny one propagować wzajemne zrozumienie na szczeblu europejskim i międzynarodowym, budzić wspólne poczucie europejskiej tożsamości i integracji oraz proponować młodym ludziom w Europie wzorce postępowania i dawać praktyczne przykłady współżycia Europejczyków jako jednej wspólnoty. 

Projekt powinien być właśnie realizowany lub powinien się zakończyć w okresie od 1 stycznia 2020 do 1 lutego 2021.

Termin zgłoszeń: do 1 lutego 2021.

środa, 4 listopada 2020

Wolontariat w czasie pandemii: zmiany, zmiany…


Z powodu pandemii COVID-19 wiele organizacji stanęło przed koniecznością przeorganizowania swoich programów wolontariatu. Ze względów bezpieczeństwa ograniczane są spotkania z wolontariuszami w siedzibach organizacji, zrezygnowano z dużych działań grupowych (np. pikników, warsztatów) oraz z działań podejmowanych w grupach osób o podwyższonym ryzyku zachorowania. 
Część organizacji musiała wprowadzić istotne zmiany w zaplanowanych działaniach programowych i na nowo zastanowić się, w jaki sposób dopasować do nich współpracę z wolontariuszami.

Jednocześnie, wielu wolontariuszy zaczęło zgłaszać chęć zmiany charakteru swojego wolontariatu:
część osób postanowiła wykonywać więcej zadań z domu, a nie w biurze organizacji,
część wyraziła zainteresowanie tzw. mikrozadaniami, które zajmują mniej czasu,
a część pytała, czy może swoje zadania wykonywać zdalnie.
Powody były różne: niektórzy z racji zamknięcia uczelni czy podjęcia pracy zdalnej wrócili do swoich rodzinnych miejscowości, więc nie byli w stanie odwiedzać siedziby organizacji, inni ze względów bezpieczeństwa ograniczyli przebywanie poza domem.

Jedno się nie zmieniło: chęć działania. Mimo zmian i obostrzeń wolontariusze nadal deklarowali i deklarują, że chcą angażować się w ważne działania społeczne.

Jak wykorzystać ten potencjał? 

Z pomocą przychodzi e-wolontariat, czyli wolontariat wykonywany za pośrednictwem Internetu. E-wolontariusze pomagają organizacjom w mikrozadaniach takich jak pisanie (np. artykułów na bloga), tłumaczenia, projektowanie grafiki (np. ulotek), wsparcie w działaniach promocyjnych (np. pisanie postów na Facebooka), wyszukiwanie informacji czy burze mózgów.

Możliwości jest bardzo wiele – wszystko zależy od potrzeb organizacji i umiejętności wolontariuszy.

E-wolontariat jest jedną z form wolontariatu. Różnica między nim a wolontariatem tradycyjnym jest taka, że e-wolontariusze wykonują swoje zadania zdalnie, na odległość, a nie np. w siedzibie organizacji. Dzięki temu w e-wolontariacie nie istnieją bariery miejsca i czasu: e-wolontariuszem/e-wolontariuszką może zostać każdy, kto chce pomagać - bez względu na to, gdzie mieszka i w jakich godzinach może poświęcić czas na wolontariat. E-wolontariat pozwala się zaangażować osobom, które z różnych przyczyn nie mogą działać „twarzą w twarz”, np. z uwagi na pracę do późnych godzin, opiekę nad rodziną, czy niepełnosprawność.

Jak zorganizować e-wolontariat? – weź udział w minikursie!

Jeśli wasza organizacja chciałaby rozpocząć współpracę z e-wolontariuszami, ale zastanawiacie się, jak ją zorganizować (np. jak wymyślić i opisać mikrozadania oraz jak zrekrutować e-wolontariuszy), zapraszamy do udziału w minikursie mailingowym!

Na przełomie listopada i grudnia Fundacja Dobra Sieć uruchamia bezpłatny minikurs mailingowy, podczas którego przez tydzień w formie krótkich, praktycznych porad wysyłanych mailowo nauczy Was, jak zaplanować i wdrożyć współpracę z e-wolontariuszami. Zapraszamy!

Więcej informacji o kursie i link do zapisów: https://minikurs.e-wolontariat.pl/.

czwartek, 29 października 2020

Przemieszczanie się w okresie koronawirusa!


Państwa członkowskie przyjęły 13 października zalecenia dotyczące podróżowania w związku z pandemią koronawirusa. Zakładają one m.in. opracowanie wspólnej mapy, przedstawiającej poziomy ryzyka w różnych regionach Europy.
Regiony będą oznaczane trzema kolorami (czerwonym, pomarańczowym i zielonym), które określą poziom rozwoju koronawirusa. Na podstawie mapy możliwe będzie wprowadzanie ograniczeń dotyczących przemieszczania się. Ograniczenia, takie jak kwarantanna czy obowiązkowe testy, nie będą obowiązywały podróżnych przybywających z regionów oznaczonych na zielono.


Informacje o wprowadzeniu nowych środków bezpieczeństwa będą publikowane 24 godziny przed ich wejściem w życie.

Państwa członkowskie uzgodniły także kategorie podróżnych, którzy będą zwolnieni z wymogu poddania się kwarantannie (wśród nich np. dziennikarze czy pasażerowie tranzytowi).

W związku z przyjętym zaleceniem Komisja Europejska na swojej stronie opublikowała odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Więcej informacji

Zaprojektuj t-shirt

Sieć Eurodesk zaprasza młodych ludzi do udziału w konkursie na projekt koszulki nawiązującej do tematyki kampanii Time to Move. Na autorów najciekawszych pomysłów czekają nagrody!


W zabawie mogą brać udział osoby w wieku od 13 do 30 lat. Praca konkursowa może być wykonana w dowolnej technice: może być zdjęciem, cyfrowym projektem graficznym czy odręcznym rysunkiem.

O nagrody można ubiegać się dwóch kategoriach wiekowych: 13-19 lat oraz 20-30 lat. Główna nagroda to tablet oraz roczna subskrypcja na platformie Skillshare.

Organizowana przez sieć Eurodesk – przy wsparciu programu Erasmus+ – kampania Time to Move ma zwrócić uwagę młodych Europejczyków na szanse czekające na nich za granicą oraz spopularyzować źródła informacji o międzynarodowej mobilności.

Na stronie inicjatywy młodzież z całej Europy może uzyskać informacje o ofertach studiów, pracy lub wolontariatu za granicą oraz różnego rodzaju międzynarodowych wydarzeniach skierowanych do młodych.

Zgłoszenia do 31 października do 12:00.


Więcej informacji

środa, 30 września 2020

Time to Move 2020

 


Październik będzie pełen wrażeń! Już zaraz rusza flagowa kampania Eurodesku, podczas której w europejskich krajach organizowane są darmowe wydarzenia dla młodych ludzi, online i w realu.Time to Move to przedsięwzięcia, realizowane co roku w październiku dla młodych ludzi. Wydarzenia organizowane są przez ekspertów z Eurodesku, dzięki którym zapoznacie się z europejskimi możliwościami i znajdziecie najlepszy projekt międzynarodowy dla siebie.

Jeśli zastanawiasz się, co dalej po pandemii COVID-19, pomożemy Ci zaplanować przyszłość! Wirtualny wolontariat? Szkolna wymiana na semestr? A może praktyki w innym kraju? Czeka na Ciebie całe mnóstwo opcji.

Dzięki interaktywnej mapce dostępnej na stronie wyszukasz webinaria, sesje informacyjne, wydarzenia stacjonarne lub indywidualne spotkania w Twojej okolicy.


Nie zapomnij także o konkursie na projekt t-shirtu organizowanym w ramach kampanii. Więcej informacji tutaj.

Dodatkowe informacje

https://timetomove.eurodesk.eu/pl/


KONGRES KSIĄŻKI


Pierwsza edycja Kongresu Książki odbędzie się w dniach 19-23 października w ramach tegorocznego Festiwalu Conrada. Organizatorem wydarzenia jest KBF, operator programu Kraków Miasto Literatury UNESCO.Kongres Książki wyrasta z potrzeby dialogu między środowiskami twórczym i wydawniczym, w których ścierają się różne potrzeby i interesy, gdzie literatura czasami ustępuje miejsca biznesowi, biznes uzależniony jest od strategii promocyjnych dużych i małych wydawców, a być albo nie być książki i twórcy zależy od jednej dotacji. Za ogromną machiną wydawniczo-handlowo-promocyjną stoją jednak zwykli ludzie, właściciele małych oficyn, pisarze i pisarki, tłumacze i tłumaczki, ale także zespoły specjalistów od sprzedaży i promocji dużych podmiotów wydawniczych. Kongres Książki ma stać się miejscem, w którym wszyscy zaangażowani na tym polu mogą się spotkać i porozmawiać o tym, co funkcjonuje dobrze, a co należy usprawnić.

Szczególnie istotną rolą promotorów czytelnictwa jest dbanie o nowe pokolenie czytelników. Mając to na uwadze, w programie kongresu uwzględniono wydarzenia adresowane nie tylko do pisarzy, lecz także pracowników szkolnych bibliotek oraz rodziców. Nie zapomniano o wydarzeniach skierowanych do najmłodszych. W ramach realizowanej przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne kampanii edukacyjnej „Jesteś twórcą – masz prawo” odbędą się warsztaty z dr. hab. Grzegorzem Manią, który nie tylko nauczy dzieci, jak odpowiedzialnie korzystać z dzieł innych, ale też zachęci je do samodzielnego tworzenia.

Kongres jest inicjatywą Krakowa – Miasta Literatury UNESCO. Jego pierwsza edycja powstaje we współpracy z Stowarzyszeniem Unia Literacka, Stowarzyszeniem Tłumaczy Literatury, Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich oraz IBBY. Stanowi on kontynuację istniejącego od 2015 roku pasma branżowego Przemysły Książki podczas Festiwalu Conrada. Należy do niego także Word2Picture, wydarzenie łączące branżę filmową i wydawniczą mające na celu zapoznanie środowiska filmowego z tytułami mającymi potencjał na ekranizacje.
poniedziałek, 28 września 2020

KONKURS HISTORYCZNY "Czy znasz Kraków?"


Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana i Muzeum Krakowa zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych z Krakowa i Małopolski do uczestnictwa w kolejnej edycji konkursu wiedzy o Krakowie „Czy znasz Kraków?” Mogą wziąć w nim udział zarówno uczestnicy indywidualni, jak i trzyosobowe drużyny. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest: „Kraków na drodze ku Niepodległej”.Kartę zgłoszenia do konkursu należy przesłać drogą elektroniczną do 15 października br. na adres: asek@cmjordan.krakow.pl. 
KARTA ZGŁOSZENIOWA

Dla laureatów konkursu zostaną przygotowane nagrody rzeczowe i dyplomy, a dodatkowo laureat indywidualny – uczeń klasy maturalnej w roku szkolnym 2021/2022 będzie mógł wziąć udział w finale XXVI edycji Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim, w którym nagrodami są miejsca na studiach stacjonarnych na tej uczelni.
Aby przystąpić do konkursu „Czy znasz Kraków?”, trzeba przeczytać obowiązkowe lektury i wysłuchać cyklu wykładów związanych z tematem konkursu. Na wykłady organizatorzy zapraszają od 20 października do 9 lutego 2021 r. do Sali Miedzianej Pałacu Krzysztofory. Każdy zgłoszony uczestnik otrzyma na pierwszym wykładzie indeks, w którym będzie zbierał podpisy wykładowców oraz punkty.

Tradycyjnie już honorowy patronat nad konkursem sprawuje Rada Miasta Krakowa.

Aby zapoznać się z regulaminem konkursu oraz wykazem dokumentów potrzebnych do zgłoszenia wejdź na stronę internetową www.cmjordan.krakow.pl  lub www.muzeumkrakowa.pl

czwartek, 24 września 2020

BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA KRAKOWA
W sobotę, 26 września rusza głosowanie w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa. To dobry moment, by dokładnie przejrzeć listę tegorocznych projektów i zdecydować, które najbardziej zasługują na wsparcie, pieniądze i realizację w 2021 r.
Centrum Młodzieży również zgłosiło kilka projektów i zachęca do oddania na nie głosów:
 • Muzyczna Przystań Młodych - projekt nr 145
 • Bronimy MDK-ów! Śródmiejski Festiwal Kultury Młodzieży - projekt nr 146
 • Zakup strojów dla "Małych Słowianek" - projekt nr 30
 • Zbiorniki na deszczówkę w ogrodzie przy Krupniczej 38 - projekt nr 36
 • 800 darmowych biletów dla seniorów do Kina Paradox Centrum Młodzieży - projekt nr 35
http://cmjordan.krakow.pl/2020/09/Budzet-Obywatelski-2020


Szczegółowe opisy projektów znajdują się na stronie:

wtorek, 15 września 2020

STUDIUJ w KrakowieKraków to największa liczba ośrodków edukacyjnych wyróżnionych w prestiżowym rankingu „The World University Rankings 2021”, a wśród nich najlepsza polska uczelnia według Rankingu Perspektywy – Uniwersytet Jagielloński.Stolica Małopolski prześcignęła inne duże ośrodki akademickie w Polsce takie jak Poznań, Wrocław czy Gdańsk. Kraków okazał się gorszy od zwycięskiej Warszawy tylko o 1 punkt. Niezwykle wysoki poziom edukacji, perspektywy ekonomiczne, przychylność i prężna współpraca samorządu i ośrodka naukowo-biznesowego, jak również unikalne kierunki kształcenia stale przyciągają do Krakowa młodych ludzi chcących związać z nim swoją przyszłość.
Młodych ludzi przyciągają wysokie zarobki i relatywnie niskie bezrobocie. Średnia pensja w sektorze krakowskich przedsiębiorstw wyniosła w czerwcu 6 217,47 zł brutto, co pozwoliło miastu uplasować się na trzecim miejscu w rankingu wynagrodzeń.
Tym, co dotychczas spędzało sen z powiek krakowskim żakom były za to ceny wynajmu mieszkań. Jednak, jak pokazuje raport „Najlepsze miasta do studiowania 2020”, sytuacja w tym zakresie ulega zmianom. Średnia cena wynajmu mieszkania dwupokojowego kształtuje się obecnie w granicach ok. 2 036 zł, natomiast za pokój trzeba zapłacić średnio 711 zł.
Nauczanie przeniosło się do sieci, co nie pozostaje bez wpływu na decyzje studentów i wykładowców o przyjeździe do Krakowa. Uczelnie cały czas monitorują sytuację związaną z epidemią i rozważają różne scenariusze związane z organizacją nowego roku akademickiego. Wszystko w porozumieniu ze studentami i wsłuchiwaniem się w ich potrzeby. Do tej pory część uczelni podjęła decyzję o trybie zdalnego nauczania w nadchodzącym zimowym semestrze, niektóre będą prowadziły zajęcia w modelu mieszanym. Ta nowa forma kształcenia stanowi wyzwanie, ale także wielką szansę dla miasta. 650 lat tradycji naukowo-akademickich to mocna baza, na której – dzięki nowoczesnej technologii – można budować klimat dla rozwoju umiejętności i kompetencji, zdobywania wiedzy czy spędzania wolnego czasu.

czwartek, 10 września 2020

KONKURS "Mój pierwszy biznes"

Jeżeli chcesz odnieść sukces w świecie biznesu? i jesteś uczniem krakowskiej szkoły ponadpodstawowej, przekuj swój pomysł w biznesplan i zgłoś go do konkursu organizowanego przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Krakowie we współpracy z Gminą Miejską Kraków i ABSL. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne.Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat przedsiębiorczości, pobudzenie aktywności gospodarczej oraz kształtowanie postaw biznesowych. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu biznesplanu prezentującego przedsięwzięcie gospodarcze – można to zrobić indywidualnie lub zespołowo. Zgłoszone prace oceni kapituła, składająca się z osób posiadających kwalifikacje i doświadczenie biznesowe. Główne kryteria oceny to: innowacyjność pomysłu, oryginalność pracy oraz umiejętność zastosowania różnych technik prezentacji zgłoszonego pomysłu.

Termin nadsyłania biznesplanów mija 30 września br.

Konkurs ma dwa etapy. W pierwszym, który zaplanowano na 14 października, przeprowadza się merytoryczną ocenę biznesplanów i wyłania najlepsze. W drugim etapie, który odbędzie się 20 listopada uczestnicy prezentują swoje propozycje przed kapitułą oraz konfrontują się z opinią specjalistów.

Dla zwycięzców konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody finansowe:
nagroda główna: 5000 zł
drugie miejsce: 3500 zł
trzecie miejsce: 2000 zł
nagroda dla opiekuna merytorycznego zwycięskiego zespołu: 1500 zł
nagroda w kategorii Najbardziej Innowacyjny Biznes Plan: 3000 zł
nagroda w kategorii Młody Przedsiębiorca Odpowiedzialny Społecznie: 3000 zł

Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla szkół, z których wywodzić się będą finaliści. Dodatkowo finaliści konkursu i ich szkoły będą prezentowane w lokalnych mediach.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej koordynatora konkursu – Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 1 w Krakowie.