czwartek, 8 kwietnia 2021

KRAKOWSKI TYDZIEŃ ZAWODOWCÓW - oferta kształcenia zawodowego!


Jakie są zawody przyszłości? Jak przekuć zainteresowania i zdolności na sukces zawodowy w dorosłym życiu? Kto pyta, nie błądzi! Odpowiedzi najlepiej szukać podczas VII Krakowskiego Tygodnia Zawodowców – od 12 do 16 kwietnia odbędzie się kilkaset inicjatyw: prezentacji, spotkań, warsztatów i konkursów, przygotowanych przez szkoły techniczne i branżowe z myślą o uczniach i uczennicach, którzy w majowej rekrutacji podejmą decyzję o dalszej ścieżce kształcenia.

Wybór szkoły ponadpodstawowej to trudne i odpowiedzialne zadanie, ponieważ w dużej mierze zależy od niego przyszłość zawodowa młodych ludzi. Aby pomóc uczniom i rodzicom w podjęciu tej ważnej decyzji, miasto już od siedmiu lat organizuje Krakowski Tydzień Zawodowców. To doskonała okazja, by uaktualnić wiedzę o ofercie kształcenia zawodowego, która w Krakowie z roku na rok poszerza się i dopasowuje do wymagań rynku pracy.

Inicjatywie tej tradycyjnie towarzyszą dwie „soboty otwarte” – w tym roku to 17 kwietnia i 29 maja – podczas których we wszystkich samorządowych szkołach technicznych dostępni są m.in. doradcy zawodowi, służący pomocą w ocenie predyspozycji młodzieży do wykonywania konkretnego zawodu.

Warto skorzystać z tych dyżurów i konsultacji. Ale nie zapominajmy, że doradcy zawodowi udzielają wparcia również na co dzień – uczniowie, którzy nie wiedzą, jaką szkołę powinni wybrać, lub nie są pewni, jaki kierunek będzie dla nich najbardziej odpowiedni, mogą wziąć udział w bezpłatnych konsultacjach. To szansa na rozmowę z osobami, które znają nie tylko krakowską ofertę edukacyjną, ale także świetnie orientują się w najnowszych trendach na rynku pracy.

krakowskich technikach, szkołach branżowych, jak i szkołach policealnych, uczniowie oraz słuchacze mogą kształcić się w niemal 100 zawodach! Można znaleźć w nich doskonałe możliwości własnego rozwoju w oparciu o nowoczesne pracownie, świetnie przygotowanych nauczycieli-praktyków i szansę na udział w wyjazdach zagranicznych, w tym praktykach i stażach.

O tym wszystkim będzie można się przekonać podczas VII Krakowskiego Tygodnia Zawodowców. Eksperci i szkolni praktycy spróbują udzielić odpowiedzi na pytania między innymi o to, w jakim kierunku zmierza rozwój nowoczesnych technologii, jakie profesje mają szansę stać się perspektywicznymi zawodami czy też jakie wyzwania niesie dla nas wszystkich rzeczywistość wirtualna.

Szczegółowy program KTZ oraz dodatkowe informacje są dostępne tutaj.

Ze względu na pandemię większość wydarzeń zaplanowana została w formule online. W przypadku zainteresowania uczestnictwem w wydarzeniach stacjonarnych konieczny jest wcześniejszy kontakt z dyrektorami poszczególnych szkół – organizatorów.