Oferta informacyjna

Informacja Młodzieżowa jest ośrodkiem informacyjno-edukacyjnym, który funkcjonuje w strukturze Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana, placówki wychowania pozaszkolnego prowadzonej przez Miasto Kraków. Od lat prowadzi działalność na rzecz młodych ludzi, pomagając ukierunkować ich przyszłe wybory edukacyjne i zawodowe.
W swojej działalności odwołuje się do zasad zawartych w Europejskiej Karcie Informacji Młodzieżowej, gwarantującej wszystkim młodym ludziom rzeczywiste prawo dostępu do aktualnej i wszechstronnej informacji.
Informacje udzielane są bezpośrednio w naszej siedzibie, telefonicznie oraz za pośrednictwem Internetu.

Co oferujemy?
Bazy z informacjami o:
  • wyższych uczelniach
  • zajęciach pozalekcyjnych
  • nauce, pracy i życiu za granicą 
  • europejskich programach edukacyjnych 
  • wolontariacie w kraju i za granicą

Prowadzimy punkt informacyjny Centrum Młodzieży na temat pełnej oferty zajęć.

Koordynujemy półkolonie dla dzieci w okresie wakacji i ferii zimowych.
 
Gwarantuje bezpłatne i anonimowe korzystanie ze zgromadzonych przez nas informacji.