czwartek, 29 października 2015

Analiza bezpieczeństwa uczniów w polskich szkołach

Instytut Badań Edukacyjnych przeprowadził analizę bezpieczeństwa uczniów w polskich szkołach oraz klimatu społecznego panującego w tych placówkach.
Badanie pt. „Bezpieczeństwo uczniów i klimat społeczny w polskich szkołach” przeprowadzone zostało przez IBE na próbie 10 993 uczniów z 555 klas i wśród ponad 5 tys. wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych, nauczycieli oraz dyrektorów szkół. Jego wyniki pokazały, że aż 10% polskich uczniów jest dręczonych (2% nawet codziennie), a najwięcej agresji jest w szkołach podstawowych.

wtorek, 27 października 2015

Design Thinking Week 2015 to ogólnopolski festiwal myślenia projektowego oparty na pracy warsztatowej. W dniach 2-8 listopada br., interdyscyplinarne zespoły z różnych miast, podejmą próbę rozwiązania wybranych problemów społeczności lokalnych i w praktyce poznają podstawy Design Thinking. Zapraszamy wszystkich aktywnych i otwartych na nowe wyzwania. Razem zdefiniujmy potrzebne zmiany i zainspirujmy się do wspólnej pracy na rzecz lepszego jutra.

piątek, 23 października 2015

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Do 20 listopada 2015 r. szkoły, które są zainteresowane otrzymaniem dofinansowania na zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, muszą złożyć właściwe prośby o przyznanie dotacji.

Jak daleko sięga Europa.

Rozpoczął się trójnarodowy konkurs dla młodzieży „Young Europeans Award”. Na zwycięzców rywalizacji czeka atrakcyjna nagroda - pięciodniowy pobyt w Brukseli. Patronat nad rozgrywkami pełnią ministrowie spraw zagranicznych trzech krajów partnerskich Trójkąta Weimarskiego.

czwartek, 22 października 2015

23-31 października 2015 Małopolski Tydzień Wolontariatu


Małopolska Sieć Centrów Wolontariatu zaprasza do udziału w Małopolskim Tygodniu Wolontariatu, w ramach którego w dniach 23-31 października 2015 na terenie województwa małopolskiego zostaną zorganizowane Dni Otwarte, warsztaty i inicjatywy dot. wolontariatu.

środa, 21 października 2015

Z cyklu - zawody przyszłości. Branża IT - zaplanuj swoją karierę!

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem wskazującym zalety wybrania branży IT jako dziedziny, na której oprzeć można swoją ścieżkę zawodową oraz opisującym informatyczne zawody i umiejętności potrzebne do ich wykonywania.

piątek, 16 października 2015

Europejski Dzień Pracy - Polska 2015

Poszukujesz wykwalifikowanych pracowników z zagranicy?
Rozważasz podjęcie pracy w innym państwie UE/EOG?
Weź udział w Europejskim Dniu Pracy organizowanym przez EURES Polska!

Europejski Dzień Pracy – Polska to wydarzenie on-line, które odbędzie się 22 października 2015. Po raz pierwszy pięć Wojewódzkich Urzędów Pracy z Katowic, Krakowa, Opola, Poznania oraz Wałbrzycha organizuje wspólnie European Job Day – Poland 2015.

wtorek, 13 października 2015

„Niosę Pomoc” kampania edukacyjna!

Polska Akcja Humanitarna (PAH) zaprasza szkoły do włączenia się w kampanię edukacyjną „Niosę Pomoc”. Uczestnictwo w tej inicjatywie umożliwia przyłączenie się do działań humanitarnych, dzięki którym ofiary konfliktów zbrojnych i katastrof naturalnych - dzieci i dorośli - mogą odzyskać godne warunki życia. Celem kampanii edukacyjnej „Niosę pomoc” jest kształtowanie wśród polskich uczniów postaw otwartości, odpowiedzialności i zaangażowania na rzecz innych, a także przekazanie im rzetelnej wiedzy na temat krajów dotkniętych kryzysami humanitarnymi i sposobów udzielania im skutecznej pomocy.

czwartek, 8 października 2015

Konkurs pisania w języku angielskim „WRITE ON”

Cambridge English Language Assessment zaprasza gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z terenu całego kraju do udziału w ogólnopolskim konkursie pisania w języku angielskim „WRITE ON”.
Celem konkursu „WRITE ON” jest podniesienie wśród polskiej młodzieży umiejętności pisania po angielsku oraz zwiększenie kompetencji polskich nauczycieli języka angielskiego w wystandardyzowanym ocenianiu prac pisemnych.

środa, 7 października 2015

Stypendia dla nastolatków!!!

Uczniowie trzecich klas gimnazjów oraz pierwszych klas liceów mogą starać się o udział w amerykańskim programie wymiany uczniów, umożliwiającym spędzenie za oceanem całego roku szkolnego. Uczniowie, którzy zakwalifikują się do programu mieszkają u amerykańskich rodzin i ucząc się w miejscowych szkołach średnich. W sumie w latach 2016/17 planowane jest przyjęcie w ramach programu 800 uczniów z całego świata.

wtorek, 6 października 2015

ANIOŁY ze SZKOŁY

Towarzystwo Obrony Zwierząt RP wyszło z inicjatywą stworzenia w polskich placówkach edukacyjnych sieci Szkolnych Kół TOZRP - Anioły ze Szkoły. Akcja objęta została patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Parlamentarnego Klubu Przyjaciół Zwierząt.

Programu ADAMED SmartUP - druga edycja

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2015/2016 wystartowała druga edycja programu naukowo-edukacyjnego ADAMED SmartUP. Jego uczestnicy - szczególnie utalentowana polska młodzież - walczyć będą o wyjazd na innowacyjny obóz naukowy oraz stypendia. 

E-podręczniki dostępne już od 15 listopada 2015 r.!!!

Z kompletu e-podręczników (dla wszystkich poziomów nauczania i wszystkich przedmiotów) korzystać będzie można od 15 listopada 2015 r.
E-podręczniki przygotowane zostały przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, w ramach projektu współfinansowanego przez UE dzięki środkom Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.