czwartek, 19 listopada 2020

PROAKTYWNI Z POWER-em!

Zgłoś się do trzeciej edycji projektu „Proaktywni z POWER-em!”, który skierowany jest do osób młodych do 29 roku życia biernych zawodowo. Udział w projekcie jest bezpłatny. Daje możliwość wyboru szkolenia zawodowego, odbycia płatnego stażu i otrzymania zatrudnienia po jego zakończeniu, udziału w warsztatach technik autoprezentacji oraz wsparcia stylisty. Prowadzący pomogą w przygotowaniu profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych i aktywnego poszukiwania pracy. 

Projekt daje też możliwość otrzymania wsparcia doradcy zawodowego, psychologa, prawnika, terapeuty lub coacha. Organizatorzy oferują też zdobycie nowych kwalifikacji i kompetencji, doświadczenia zawodowego poprzez bony szkoleniowe, na zatrudnienie oraz na zasiedlenie.

Do projektu mogą się zgłosić osoby, które:
  • mają 18-29 lat,
  • mieszkają na terenie miasta Krakowa lub powiatu krakowskiego, wielickiego, wadowickiego, proszowickiego, olkuskiego, miechowskiego, myślenickiego,
  • są bierne zawodowo i spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  1. zamieszkują obszary wiejskie (poza ZIT),
  2. są rodzicami powracającymi na rynek pracy,
  3. są osobami z niepełnosprawnościami,
  4. są imigrantami, reemigrantami (aktywnymi lub biernymi zawodowo)
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2020-2022.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać: telefonicznie: 14 300 04 51, 579 517 630 lub mailowo: rekrutacja@fundacjaproaktywni.pl.

poniedziałek, 16 listopada 2020

Cotygodniowe lekcje tańca on-line


European Dancehouse Network – Europejska Sieć Domów Tańca zainaugurowała międzynarodową kampanię #DanceAndWellBeing

Celem kampanii jest zwiększenie świadomości dotyczącej pozytywnego wpływu tańca na samopoczucie i kondycję fizyczną, szczególnie w kontekście utrzymania dobrej formy podczas pandemii koronawirusa, która nierzadko wymusza ograniczenie aktywności ruchowej, a także – niwelowania negatywnych skutków stresu związanego z pandemią i jej konsekwencjami.

W ramach kampanii w okresie listopad 2020 – luty 2021 sieć EDN zaprasza na cotygodniowe lekcje tańca online, prowadzone przez zaprzyjaźnionych artystów. Spotkania są organizowane na platformie Zoom.

Plan zajęć oraz link do spotkań: www.ednetwork.eu

Zajęcia online są bezpłatne i nie wymagają żadnych umiejętności tanecznych.

European Dancehouse Network

Europejska Sieć Domów Tańca działa na rzecz promocji i prezentacji sztuki oraz twórców i wykonawców tańca współczesnego, a także jego profesjonalizacji i rozwoju jako formy sztuki oraz ulepszania infrastruktury w sektorze tańca. Ponadto angażuje się m.in. w działania służące budowaniu publiczności, rozwojowi kompetencji społecznych, włączaniu społecznemu i integracji międzypokoleniowej poprzez taniec.

czwartek, 12 listopada 2020

Wolontariat na Sardynii

Organizacją koordynującą Malik Association poszukuje wolontariusza/kę, który/a będzie pracować w urzędzie gminy Ollolai. Do jego/jej zadań będzie należało:

- promowanie europejskiej mobilności (np. programu EKS),
- bezpośrednia praca z młodzieżą, dziećmi, starszymi i turystami,
- promowanie lokalnej kultury.


Projekt European Solidarity in Barbagia jest organizowany w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.

Kto może aplikować

Osoby w wieku 18-30 lat.
Dofinansowanie

Wolontariusz ma zapewnione zakwaterowanie, transport, kieszonkowe na pokrycie m.in. kosztów wyżywienia (300 euro miesięcznie).
Dodatkowe informacje

https://europa.eu/youth/solidarity/placement/18082_en

Staż w instytucji unijnej w Sztokholmie

Wykorzystaj wiedzę zdobytą na studiach podczas intensywnych praktyk w instytucji zajmującej się kontrolą chorób. Do wyboru różne działy!Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób analizuje i interpretuje dane z krajów UE dotyczące 52 chorób zakaźnych, a także udziela porad naukowych rządom krajów.

Kandydaci mogą aplikować do jednego z działów:
Communication
European and International Cooperation
Emerging, Food- and Vector-Borne Diseases (EFVED)
STI, Blood-Borne Viruses and TB (STB)
Digital Transformation Services
Surveillance – Epidemic Intelligence
Public Health Training and Preparedness
Human Resources
Legal Services
Scientific Process and Methods
Eurosurveillance editorial office

Staż rozpocznie się w okresie pomiędzy marcem a czerwcem 2021 i potrwa od 5 do 9 miesięcy.

Kto może aplikować

- absolwenci studiów,
- osoby znające język angielski,
- osoby, które nie były wcześniej stażystami/pracownikami w którejś z unijnych instytucji.

Dofinansowanie

Stażyści za swoją pracę otrzymają 1 471 euro miesięcznie oraz zwrot kosztów podróży.

Dodatkowe informacje

https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/ecdc_pl

wtorek, 10 listopada 2020

Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego

Konkurs skierowany jest do osób w wieku 16-30 lat. Nagroda dla najlepszego projektu wynosi 7500 euro, dla drugiego miejsca 5000 euro, dla trzeciego miejsca 2500 euro. Projekty można zgłaszać indywidualnie lub, najlepiej, grupowo. Powinny one propagować wzajemne zrozumienie na szczeblu europejskim i międzynarodowym, budzić wspólne poczucie europejskiej tożsamości i integracji oraz proponować młodym ludziom w Europie wzorce postępowania i dawać praktyczne przykłady współżycia Europejczyków jako jednej wspólnoty. 

Projekt powinien być właśnie realizowany lub powinien się zakończyć w okresie od 1 stycznia 2020 do 1 lutego 2021.

Termin zgłoszeń: do 1 lutego 2021.

środa, 4 listopada 2020

Wolontariat w czasie pandemii: zmiany, zmiany…


Z powodu pandemii COVID-19 wiele organizacji stanęło przed koniecznością przeorganizowania swoich programów wolontariatu. Ze względów bezpieczeństwa ograniczane są spotkania z wolontariuszami w siedzibach organizacji, zrezygnowano z dużych działań grupowych (np. pikników, warsztatów) oraz z działań podejmowanych w grupach osób o podwyższonym ryzyku zachorowania. 
Część organizacji musiała wprowadzić istotne zmiany w zaplanowanych działaniach programowych i na nowo zastanowić się, w jaki sposób dopasować do nich współpracę z wolontariuszami.

Jednocześnie, wielu wolontariuszy zaczęło zgłaszać chęć zmiany charakteru swojego wolontariatu:
część osób postanowiła wykonywać więcej zadań z domu, a nie w biurze organizacji,
część wyraziła zainteresowanie tzw. mikrozadaniami, które zajmują mniej czasu,
a część pytała, czy może swoje zadania wykonywać zdalnie.
Powody były różne: niektórzy z racji zamknięcia uczelni czy podjęcia pracy zdalnej wrócili do swoich rodzinnych miejscowości, więc nie byli w stanie odwiedzać siedziby organizacji, inni ze względów bezpieczeństwa ograniczyli przebywanie poza domem.

Jedno się nie zmieniło: chęć działania. Mimo zmian i obostrzeń wolontariusze nadal deklarowali i deklarują, że chcą angażować się w ważne działania społeczne.

Jak wykorzystać ten potencjał? 

Z pomocą przychodzi e-wolontariat, czyli wolontariat wykonywany za pośrednictwem Internetu. E-wolontariusze pomagają organizacjom w mikrozadaniach takich jak pisanie (np. artykułów na bloga), tłumaczenia, projektowanie grafiki (np. ulotek), wsparcie w działaniach promocyjnych (np. pisanie postów na Facebooka), wyszukiwanie informacji czy burze mózgów.

Możliwości jest bardzo wiele – wszystko zależy od potrzeb organizacji i umiejętności wolontariuszy.

E-wolontariat jest jedną z form wolontariatu. Różnica między nim a wolontariatem tradycyjnym jest taka, że e-wolontariusze wykonują swoje zadania zdalnie, na odległość, a nie np. w siedzibie organizacji. Dzięki temu w e-wolontariacie nie istnieją bariery miejsca i czasu: e-wolontariuszem/e-wolontariuszką może zostać każdy, kto chce pomagać - bez względu na to, gdzie mieszka i w jakich godzinach może poświęcić czas na wolontariat. E-wolontariat pozwala się zaangażować osobom, które z różnych przyczyn nie mogą działać „twarzą w twarz”, np. z uwagi na pracę do późnych godzin, opiekę nad rodziną, czy niepełnosprawność.

Jak zorganizować e-wolontariat? – weź udział w minikursie!

Jeśli wasza organizacja chciałaby rozpocząć współpracę z e-wolontariuszami, ale zastanawiacie się, jak ją zorganizować (np. jak wymyślić i opisać mikrozadania oraz jak zrekrutować e-wolontariuszy), zapraszamy do udziału w minikursie mailingowym!

Na przełomie listopada i grudnia Fundacja Dobra Sieć uruchamia bezpłatny minikurs mailingowy, podczas którego przez tydzień w formie krótkich, praktycznych porad wysyłanych mailowo nauczy Was, jak zaplanować i wdrożyć współpracę z e-wolontariuszami. Zapraszamy!

Więcej informacji o kursie i link do zapisów: https://minikurs.e-wolontariat.pl/.