Oferta dla klas/grup

Pracownicy Informacji Młodzieżowej zapraszają grupy szkolne do udziału w nieodpłatnych spotkaniach informacyjnych i zajęciach warsztatowych.
Zajęcia, w zależności od Państwa potrzeb, prowadzimy w szkołach i w naszej siedzibie przy ulicy Krupniczej 38, z wykorzystaniem ciekawych i sprawdzonych narzędzi dydaktycznych, prezentacji multimedialnych oraz autorskich metod aktywizacji uczniów.
Warsztaty stanowią ciekawy i wartościowy sposób na wykorzystanie godziny wychowawczej lub/i dodatkowych godzin pracy z młodzieżą.

Proponowana tematyka zajęć:
 • Zawody poszukiwane na rynku pracy, oferta edukacyjna uczelni publicznych i niepublicznych. 
 • Granty unijne dla młodzieży: programy, wymiany, wolontariat, studia i praca. Lekcja ogólna (Euroszanse),
 • Jak zostać wolontariuszem w Polsce i za granicą. Rozwój zawodowy a wolontariat (Eurowolontariat),
 • Jak zostać studentem w Europie (Eurostudia),
 • Jak przygotować się do podjęcia pracy w UE i jak ją bezpiecznie znaleźć. Praca dla młodzieży: dorywcza, sezonowa, w kraju i za granicą (Europraca),
 • Polityka młodzieżowa Unii Europejskiej (Młodzież ma głos),
 • Warsztaty „Europa dla Młodzieży”, „Euroaktywacja”, "Papiery do kariery",
 • Przygotowanie do zdobycia kompetencji informatycznych:
  • Zakres kompetencji informatycznych: międzynarodowe certyfikaty komputerowe przydatne i niezbędne przy poszukiwaniu i podejmowaniu pracy w poszczególnych zawodach,
  • Analiza przykładowych testów, sylabusy,
  • Jak zdać egzamin – ośrodki, centra egzaminacyjne.


Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty!