niedziela, 25 listopada 2012

12 pytań o informację młodzieżową | ankieta

Czy polska młodzież ma wystarczający dostęp do informacji? Jakich informacji i gdzie młodzi Polacy szukają najczęściej? Czy Polska potrzebuje krajowego systemu informacji młodzieżowej i jak powinien on działać? 

Odpowiedzi na te pytania są celem ankiety badającej potrzeby informacyjne młodzieży w Polsce. Ankietę opracowało Krajowe Biuro Eurodesk Polska z okazji trwającej w całej Europie (ale nie w Polsce!) kampanii „Information right now” promującej informację młodzieżową. 

Odpowiedzi na pytania ankiety zajmują kilka minut. Do jej wypełnienia zapraszamy wszystkich – młodzież, dorosłych, pracowników organizacji pozarządowych, polityków, urzędników, nauczycieli i inne osoby pracujące z młodzieżą.