wtorek, 6 października 2015

ANIOŁY ze SZKOŁY

Towarzystwo Obrony Zwierząt RP wyszło z inicjatywą stworzenia w polskich placówkach edukacyjnych sieci Szkolnych Kół TOZRP - Anioły ze Szkoły. Akcja objęta została patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Parlamentarnego Klubu Przyjaciół Zwierząt.
Celem inicjatywy stworzenia Szkolnych Kół TOZRP - Anioły ze Szkoły jest pobudzenie aktywności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także przedszkolaków do podejmowania działań wspierających potrzebujące zwierzęta. Dzięki udziałowi w tej akcji młodzi ludzie mają w pełni zrozumieć pojęcie empatii i umieć kierować się nim w codziennym postępowaniu ze zwierzętami.
Nauczyciele i uczniowie zainteresowani udziałem w projekcie „Anioły ze Szkoły” mają za zadanie założyć na terenie swojej szkoły/przedszkola Koło TOZRP, które podejmować będzie działania związane z pracą na rzecz zwierząt. Do utworzenia takiej jednostki wymagana będzie liczba co najmniej 10 uczniów oraz oficjalny, dorosły opiekun koła. Młodzież, która zostanie członkami takich grup otrzyma odpowiednie legitymacje członkowskie, a placówka, na terenie której będzie działać koło wyposażona zostanie w oficjalny certyfikat i tabliczkę o treści „W tej szkole działają Anioły ze szkoły - Szkolne Koła Towarzystwa Obrony Zwierząt w Rzeczpospolitej Polskiej”.
Nowo powstałe szkolne grupy otrzymają merytoryczne wsparcie dla swojej działalności od specjalistów TOZRP wraz z konkretnymi przykładami działań pomocowych, materiałami i informacjami o sytuacji zwierząt w Polsce i na świecie oraz tematycznymi scenariuszami lekcji i materiałami edukacyjnymi. Podejmowane przez nie aktywności muszą być zgodne z Ustawą o ochronie zwierząt, regulaminem szkoły i wytycznymi TOZRP.

Osoby zainteresowane powołaniem do życia Szkolnego Koła TOZRP - Anioły ze Szkoły proszone są o wydrukowanie i poprawne wypełnienie deklaracji przystąpienia do akcji, dostępnej TUTAJ. Zeskanowany dokument wraz ze zbiorczą listą zawierającą imiona i nazwiska uczniów, którzy opłacili składkę członkowską, danymi teleadresowymi szkoły oraz imieniem i nazwiskiem opiekuna powstającego koła, przesłać należy na adres mailowy: kontakt@aniolyzeszkoly.pl.
Więcej informacji na temat inicjatywy „Anioły ze Szkoły” można znaleźć na  stronie www.aniolyzeszkoly.pl.