piątek, 14 grudnia 2018

UWAGA LICEALIŚCI!!! DWA LATA NAUKI W ANGIELSKIEJ SZKOLE Z INTERNATEM!       KWALIFIKACJA STYPENDIALNA BAS NA LATA 2019-2021

RESULTS OF SCHOLARSHIP COMPETITION 2018

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich (British Alumni Society) ogłasza kolejną turę kwalifikacji stypendialnej dla licealistów we współpracy z Podyplomową Szkołą Nauk Społecznych przy IFiS PAN, pod podwójnym patronatem Oxford and Cambridge Society of Poland oraz Oxford University Press.

Można ubiegać się o miejsca w następujących szkołach:

 •  Adcote School for Girls – 2 miejsca , mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła żeńska)
 • Bruton School for Girls – 1 miejsce, mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła żeńska)
 • Ellesmere College – 1 miejsce, mogą kandydować tylko chłopcy (szkoła koedukacyjna)
 • Mayfield School – 1 miejsce, mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła żeńska)
 • Tettenhall College – 1 miejsce, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta
 • Wrekin College – 1 miejsce, mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła koedukacyjna)
 • Windermere School – 2 miejsca, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta
 • Rye St Anthony – 1 miejsce, mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła żeńska)

Liczba dostępnych miejsc może ulec zmianie. Nowe miejsca będą na bieżąco zgłaszane.

Stypendium obejmuje czesne, zakwaterowanie i wyżywienie podczas dwóch ostatnich lat nauki. Uczniowie pokrywają jedynie koszty dojazdów, mundurków, kieszonkowego oraz tak zwane extras (opłaty egzaminacyjne, drobne wydatki związane z wspólnymi wyjściami całej klasy lub szkoły do kina, teatru, itp). W zależności od profilu szkoły nauka kończy się egzaminami maturalnymi w systemie angielskim A-level lub IB (matury międzynarodowej).

Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:
– wiek: 1 klasa LO;
– obywatelstwo polskie, stałe zamieszkanie w Polsce i nauka w polskim liceum ogólnokształcącym;
– znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podjęcie nauki w środowisku anglojęzycznym;
– wyniki egzaminu gimnazjalnego min 80%; (średnia z egzaminów z polskiego, matematyki, historii i nauk społecznych, nauk przyrodniczych. Wynik egzaminu z języka nie jest brany pod uwagę. )
– średnia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum minimum 4.80;
– udokumentowane osiągnięcia pozaszkolne, jak np.: sukcesy sportowe, artystyczne, olimpiady, itd.;
– dochód rodziców nieprzekraczający łącznie 130 000 PLN netto w roku 2017 (w ostatnim rozliczonym roku podatkowym)

Wymagane dokumenty:
– osobiście przygotowane CV w języku angielskim;
– kserokopia świadectwa ukończenia gimnazjum;
– kserokopia wyników egzaminu gimnazjalnego;
– wypełniony, podpisany formularz aplikacji z poświadczeniem ocen z ostatniego semestru i dwiema opiniami nauczycieli z obecnej szkoły (w jęz. angielskim lub z dołączonym tłumaczeniem ); -osobiście przygotowane dossier zawierające kopie dokumentów ilustrujących aktywność pozaszkolną i szczególne osiągnięcia kandydata;
– poświadczenie wniesienia opłaty manipulacyjnej w wysokości 50 zł; dane do przelewu
zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów kwalifikacji stypendialnej;
deklaracja podpisana przez rodziców, stwierdzająca, że ich łączny dochód roczny netto w roku 2017 nie przekraczał 130.000 PLN.

Zgłoszenia podlegają wstępnej selekcji. Najlepsi kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w Warszawie, która odbędzie się w dniach 27 i 28 kwietnia 2019 patrz Regulamin Kwalifikacji BAS 2019.

Zgłoszenia, z dopiskiem na kopercie: BAS Scholarships, do dnia 20 lutego 2019 (decyduje data stempla pocztowego), należy przesyłać na adres:

British Alumni Society
(Fundacja British Council)
Ul. Koszykowa 54,
00-675 Warszawa

Szczegółowe informacje, regulamin konkursu, formularz aplikacji, dane do przelewu i wzory deklaracji znajdują się na stronie www.bas.org.pl
Kontakt: marzena.reich@gmail.com; marzena.reich@bas.org.pl, tel. +48 665 65 85 25

piątek, 2 listopada 2018

MIASTO DLA MŁODZIEŻY!!!

Celem programu „Miasto dla Młodzieży” jest wszechstronny rozwój kompetencji, pasji i zainteresowań młodych krakowian w wieku 13-20. Aby to umożliwić program oferuje „regranting” - wsparcie finansowe i merytoryczne inicjatyw młodzieżowych, zwłaszcza o charakterze kulturalnym i artystycznym oraz edukacyjno-informacyjnym skierowanych do młodych mieszkańców Krakowa.

Zapraszamy młodzieżowe grupy nieformalne do aplikowania o mikro-dotacje dla swoich inicjatyw! Wnioski należy wypełnić w FORMULARZU ONLINE. Przed aplikowaniem należy zapoznać się z zasadami programu!

Więcej informacji: -http://miastodlamlodziezy.europe4youth.eu
lub www.mlodziez.krakow.pl - Miasto dla Młodzieży 

Termin składania wniosków to 9.11.2018 godz. 12.00!

Każdy ma w sobie jakąś pasję. Miasto dla Młodzieży pomaga ją rozwijać! Projekty mają uproszczoną formę, a członkowie dofinansowanych inicjatyw otrzymują wsparcie mentorów i konsultantów w wybranych dziedzinach.

czwartek, 25 października 2018

Wypełnij ankietę EURODESKU!


Byłeś za granicą lub szukasz możliwości wyjazdu? Masz między 13 a 35 lat? Podziel się swoimi doświadczeniami i pomóż nam zwiększyć dostęp do informacji o mobilności międzynarodowej.
fot. materiały prasowe
Mobilność edukacyjna poszerza horyzonty, pobudza kreatywność, umożliwia naukę języków i rozwój kompetencji międzykulturowych a możliwości wyjazdów jest co niemiara! Aby ułatwić Ci poszuki ankietę, w której pytamy m.in.:
wania Twoich wymarzonych projektów, chcielibyśmy dostosować naszą ofertę do Twoich oczekiwań. Stworzyliśmy
 • Jakiego typu informacji poszukujesz?
 • Z jakich źródeł korzystasz?
 • Do kogo zwracasz się o poradę?
Zależy nam zarówno na opiniach osób, która mają doświadczenia związane z mobilnością, jak i tych, które dopiero planują swój wyjazd. 
Ankieta dostępna jest w 20 wersjach językowych, w tym po polsku. Jej wypełnienie zajmuje około 10 minut. Spośród uczestników, którzy odpowiedzą na wszystkie pytania rozlosowane zostaną bony pieniężne Amazon, Netflix oraz iTunes o wartości 50 oraz 25 euro.
Kwestionariusz będzie dostępny online do 25 listopada 2018 roku. 

czwartek, 19 lipca 2018

KARTA KRAKOWSKA - warto ją mieć!

Mieszkańcy Krakowa oraz osoby nie zameldowane, ale płacące tutaj podatki będą mogli korzystać z Karty Krakowskiej od 1 sierpnia 2018 r. Dzięki niej będą mieć prawo do zakupu tańszych o 20 proc. biletów okresowych komunikacji miejskiej oraz do rabatów w miejskich instytucjach kultury.


Od 1 lipca można składać wnioski o wydanie Karty Krakowskiej. Rejestracja na stronie internetowej www.kk.krakow.pl to najszybszy i najwygodniejszy sposób złożenia wniosku. Na początku trzeba dokonać rejestracji konta. Warto pamiętać, że podczas wysyłania wniosku można dokonać wyboru, co ma być nośnikiem uprawnień i ulg wynikających z Karty Krakowskiej. Może to być nowa Karta Krakowska w formie mobilnej i plastikowej, albo dotychczasowe nośniki biletów: Krakowska Karta Miejska, Krakowska Karta Rodzinna, Małopolska Karta Aglomeracyjna lub legitymacje studenckie. Składając wniosek decydujemy również o sposobie odbioru nowej Karty Krakowskiej. Możemy ją odebrać osobiście w jednym z sześciu Punktów Sprzedaży Biletów MPK SA w Krakowie lub zaznaczyć opcję dostawy kurierem.

Wnioski od 2 lipca można także składać w formie papierowej w 30 punktach na terenie całego miasta (szczegółowy wykaz tych punków znajduje się na stronie www.kk.krakow.pl). 
Osoby niezameldowane na pobyt stały w Krakowie, ale płacące tutaj podatki w trakcie składania wniosku powinny okazać jeden z poniższych dokumentów:
 • pierwszą stronę PIT z prezentatą urzędu skarbowego (pieczątką wpływu) lub potwierdzeniem jego złożenia,
 • pierwszą stronę PIT wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru PIT (UPO),
 • w przypadku składania deklaracji podatkowej w formie elektronicznej, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.
Dla osób składających wnioski o wydanie Karty Krakowskiej została uruchomiona specjalna infolinia, czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 20.00. Pod numerem telefonu 12 254 14 00 można uzyskać pomoc w przypadku problemów, pytań lub wątpliwości związanych z programem Karta Krakowska. Można to także zrobić wysyłając maila na adres: kontakt@kk.krakow.pl.

czwartek, 14 czerwca 2018

Nakręć film ekologiczny i pokaż się na festiwalu!

W październiku w Krakowie odbędzie się International Green Film Festival (IGFF). Jego twórcy chcą wykorzystać siłę przekazu filmowego do promowania postaw proekologicznych i idei zrównoważonego rozwoju. Do udziału w wydarzeniu zapraszają też najmłodszych – uczniów krakowskich szkół podstawowych i gimnazjów. Jeśli lubisz kręcić filmy i interesujesz się tematyką ekologiczną, do 20 czerwca br. zgłoś swoje dzieło do konkursu. 

Udział polega na wykonaniu wybraną techniką filmu o długości do 5 minut, którego tematyka ma dotyczyć któregoś z problemów: 
 • segregacja odpadów w najbliższym otoczeniu, 
 • sposoby ochrony środowiska, 
 • odnawialne źródła energii, 
 • promocja postaw proekologicznych.
Jak wiadomo, edukacja ekologiczna jest najbardziej skuteczna, gdy rozpoczyna się od najmłodszych lat – wykształcone w dzieciństwie zachowania towarzyszą nam w dorosłym życiu. Konkurs dla uczniów ma nie tylko wyłonić najbardziej oryginalny film promujący ochronę środowiska i ujawnić młode talenty, ale także podnieść świadomość ekologiczną dzieci i dorosłych. 

Filmy mogą być dziełem indywidualnym lub zbiorowym, mogą być tworzone pod opieką instruktora lub samodzielnie. Jury konkursowe przyzna nagrody i wyróżnienia dla najlepszych filmów. Rozdanie nagród odbędzie się na uroczystej gali finałowej  w październiku w trakcie festiwalu, którego organizatorem jest Fundacja Green Festival z siedzibą w Śledziejowicach w gminie Wieliczka. Twórcy chcą, żeby cztery dni w października (17–20.10) były świętem kina i ludzi, którym nie są obojętne losy naszej planety. Oprócz przeglądu filmów z całego świata IGFF CRACOW 2018 obejmuje także warsztaty ekologiczne, spotkania edukacyjne, prelekcje i inne działania artystyczne mające na celu poprawę kultury życia zgodnie z „zielonymi” wartościami.


Szczegóły na: www.greenfestival.pl/szkoly.

Regulamin konkursu: www.greenfestival.pl.

czwartek, 17 maja 2018

XVIII FESTIWAL NAUKI I SZTUKI


Na trzy dni Rynek Główny zamieni się w miasteczko naukowe. Od dzisiaj do soboty, 19 maja, odbywa się tam XVIII Festiwal Nauki i Sztuki, którego hasłem przewodnim jest „Moc Rozumu”.
W inauguracji o godz. 12.00 na scenie przy Wieży Ratuszowej weźmie udział Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski. W trakcie wydarzenia swoją działalność zaprezentuje Miejskie Centrum Dialogu.

Festiwal organizowany jest od 2000 roku, jego idea powstała podczas przygotowań do obchodów 600–lecia działalności Uniwersytetu Jagiellońskiego. Początkowo festiwal służyć miał jedynie promowaniu osiągnięć naukowych, dydaktycznych i kulturalnych UJ. Jednak już od 11 lat Festiwal współorganizują krakowskie szkoły wyższe, instytucje naukowe i jednostki konsularne. W tym roku głównym organizatorem jest Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

W Miasteczku Naukowym na Rynku Głównym w trakcie trzydniowych spotkań odbędą się pokazy, konkursy oraz prelekcje. Wszyscy zainteresowani poznają nowe technologie, mogą uczestniczyć w pokazach, konkursach, oglądać doświadczenia naukowe. W tym samym czasie w siedzibach współorganizatorów będą się odbywały inne imprezy: sportowe, estradowe, a także koncerty, pokazy filmowe, wystawy i warsztaty.

Szczegóły na temat Festiwalu znajdują się na stronie internetowej organizatora www.fnis.pl

czwartek, 26 kwietnia 2018

ROWEROWY MAJ 2018


Już po raz drugi w Krakowie zorganizowana zostanie akcja pod hasłem „Rowerowy Maj”, która potrwa od 7 do 30 maja. Wezmą w niej udział uczniowie z szkół podstawowych oraz przedszkolaki. Łącznie rywalizować będzie prawie 14 tysięcy uczniów i przedszkolaków podzielonych na 640 oddziałów klasowych.


Zasady „Rowerowego Maja” są proste. Kto przyjedzie do szkoły na rowerze, hulajnodze, rolkach, wrotkach czy deskorolce otrzymuje naklejkę, a klasa/szkoła otrzymuje punkt. Rywalizacja odbywa się na poziomie indywidualnym, klasowym i międzyszkolnym.

Najlepsza szkoła w Krakowie otrzyma od sponsora głównego imprezy, Smart City Polska - samoobsługową stację naprawy rowerów. Zwycięskie klasy mogą liczyć na fantastyczne wycieczki zaoferowane przez prawie 60 sponsorów i partnerów akcji w Krakowie. Indywidualnie uczniowie, którzy zdobędą największa liczbę punktów, otrzymają kolorowe pokrowce na siodełka rowerowe.

Partnerzy akcji przekazali też wiele nagród indywidualnych, które szkoły wylosują wśród wszystkich uczestników akcji w szkole. Pracownicy szkół biorący udział w akcji mają szanse na wylosowanie dzwonków rowerowych typu ding-dong i miesięcznych abonamentów do wypożyczalni rowerów miejskich Wavelo. Kompletną listę partnerów i sponsorów kampanii a także statystyki kampanii w Krakowie można znaleźć na tej stronie internetowej.

Kampania „Rowerowy Maj” jest jednym z działań projektu „STARS - rowerem do szkoły”. Projekt ten jest realizowany w Krakowie od 2013 roku, początkowo w ramach programu Inteligentna Energia Europa, wspólnie przez dziewięć europejskich miast. Aktualnie projekt jest finansowany z budżetu Miasta Krakowa. Generalnym założeniem projektu jest promowanie dojazdów do szkoły rowerem zarówno uczniów jak i ich rodziców i nauczycieli.

Wszystkie szkoły otrzymują pomoc ze strony doświadczonych rowerzystów. W obecnym roku szkolnym Gmina Miejska Kraków współpracuje ze Stowarzyszeniem Kraków Miastem Rowerów oraz Fundacją Otwarty Plan. W ramach projektu organizowane są zajęcia edukacyjne, pokazy serwisu rowerowego, wycieczki, warsztaty i masowe przejazdy. Szkoły otrzymują akcesoria rowerowe, materiały plastyczne oraz materiały promocyjne projektu. W roku szkolnym 2017/2018 w projekcie uczestniczy 30 szkół podstawowych oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3.

Ogólnopolska kampania „Rowerowy Maj” jest koordynowana przez Urząd Miasta Gdańska, który jest także jej pomysłodawcą i inicjatorem.

Informator dla rodziców [PDF]

czwartek, 19 kwietnia 2018

CZYSTE TATRY 2018


W dniach 29 - 30 czerwca 2018 roku, już po raz kolejny, rusza ogólnopolski projekt Czyste Tatry organizowany przez Stowarzyszenie "Czysta Polska". Ambasadorzy, partnerzy, goście i wolontariusze ponownie ruszą na tatrzańskie szlaki, żeby oczyścić je ze śmieci i zachęcić do współpracy turystów w ramach ekologicznej edukacji.


Tatry to magiczne miejsce, gdzie przecinają się ścieżki wielu pokoleń Polaków, dla których surowe piękno postrzępionych grani i zapach górskiego powietrza to główny powód, by zachować ten unikalny zakątek świata w niezmienionej postaci dla następnych pokoleń. To właśnie w sercach takich osób zrodziła się idea Czyste Tatry- dorocznego wydarzenia, które angażuje w działanie, edukuje i buduje poczucie odpowiedzialności za środowisko naturalne. Czyste Tatry to także wspaniała zabawa, nie zabraknie ciekawych wykładów, czy seansów filmowych.


Główną bazą Czystych Tatr 2018 będzie Zakopane, gdzie na Górnej Równi Krupowej powstanie finałowe miasteczko z rozlicznymi atrakcjami. 

Rejestracja wolontariuszy ruszy już 22 kwietnia, w Międzynarodowy Dzień Ziemi.
Szczegóły na www.CzysteTatry.pl.

Regionalne Punkty Informacyjne programu Erasmus+ wybrane!Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+, wybrała instytucje, które będą pełnić funkcję Regionalnych Punktów Informacyjnych. Będzie w nich można uzyskać informację na temat największego i najpopularniejszego unijnego programu edukacyjnego. Ich funkcjonowanie obejmuje okres od marca 2018 r. do końca 2020 r.
W drodze przeprowadzonego konkursu wybrano 13 instytucji, które będą reprezentować Narodową Agencję Programu Erasmus+ w swoim środowisku lokalnym. 
 


Nadrzędnym celem działalności Regionalnych Punktów Informacyjnych jest przekazanie uczestnikom spotkań wiedzy na temat możliwości programów zarządzanych przez FRSE, w szczególności Erasmus+, a także prezentacja wyników programu, prowadzące w konsekwencji do zwiększenia poziomu wiedzy na temat programu w regionach. Realizacja tego celu możliwa jest poprzez współpracę z mediami oraz przygotowanie i poprowadzenie przez Punkty minimum dwóch spotkań informacyjnych w każdym województwie w 2018 roku, w których weźmie udział co najmniej po 50 osób.

Rolę Regionalnych Punktów Informacyjnych programu Erasmus+ będą pełnić następujące instytucje:
 • województwo kujawsko pomorskie: Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku
 • województwo podlaskie: Stowarzyszenie Międzynarodowej i Międzykulturowej Wymiany ANAWOJ
 • województwo małopolskie: Stowarzyszenie Europe4Youth
 • województwo dolnośląskie: Fundacja Learn Co
 • województwo zachodniopomorskie: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
 • województwo pomorskie: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
 • województwo świętokrzyskie: Regionalne Centrum Wolontariatu
 • województwo łódzkie: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
 • województwo śląskie: Instytut Pracy i Edukacji
 • województwo lubelskie: Fundacja Sempre a Frente
 • województwo wielkopolskie: Fundacja Centrum Aktywności Twórczej
 • województwo opolskie: Kuratorium Oświaty w Opolu
 • województwo podkarpackie: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

Więcej informacji o działalności RPI znajduje się tutaj.

czwartek, 12 kwietnia 2018

13 kwietnia - DZIEŃ OTWARTY AGH


Escape room, wizyta w komorze bezechowej czy w laboratorium wysokich napięć to tylko niektóre atrakcje na jakie mogą liczyć maturzyści podczas Dnia Otwartego AGH w Krakowie. W najbliższy piątek, 13 kwietnia odwiedzający kampus uczelni będą mogli zwiedzić laboratoria, porozmawiać ze studentami i wykładowcami oraz zapoznać się z ofertą kształcenia.Znakiem rozpoznawczym Dnia Otwartego AGH jest jego plenerowy charakter. Wydziały, koła naukowe oraz organizacje studenckie zaprezentują swoją ofertę na stoiskach informacyjnych rozstawionych w pobliżu Biblioteki Głównej. Nie zabraknie najciekawszych projektów ostatniego roku. AGH Solar Boat pokaże swoją łódź solarną, a E-Moto AGH zademonstruje skonstruowany przez zespół motocykl elektryczny. AGH Racing czy AGH Space Systems przybliżą szczegóły dotyczące powstawania bolidu wyścigowego i rakiety z wyrzutnią. Pasjonaci wspinaczki wysokogórskiej, żeglowania, śpiewania czy przedstawiciele studenckich mediów opowiedzą o swoich pozanaukowych pasjach i możliwościach rozwoju w licznych organizacjach studenckich działających w AGH.

Dodatkowo w Centrum Dydaktyki AGH (bud. U-2, ul. Reymonta 7) Dział Nauczania przedstawi ofertę kształcenia, zaś o możliwościach wyjazdów zagranicznych w ramach stypendiów i programów partnerskich opowiedzą pracownicy Działu Współpracy z Zagranicą. Przyszli studenci będą mieli również okazję porozmawiać z pracownikami Centrum Karier AGH, którzy przybliżą im perspektywy kariery zawodowej.

Tego dnia między kampusem AGH a Miasteczkiem Studenckim kursować będzie zabytkowy autobus. W ramach Dnia Otwartego odbędzie się również „Dzień Otwarty tylko dla dziewczyn” będący częścią akcji „Dziewczyny na Politechniki”. Dzień Otwarty AGH potrwa w godz. 9.00-15.00. Szczegółowe informacje na temat wydarzenia znajdują się pod adresem: http://bit.ly/AGHDzienOtwarty oraz www.facebook.com

środa, 11 kwietnia 2018

ROWEREM DO PRACY :)

Już po raz drugi zachęcamy do udziału w akcji „Rowerem do pracy, czyli dom, rower, praca…i tak w kółko”. Jej pomysłodawcy chcą w ten sposób zachęcić pracowników oficjalnie zgłoszonych firm i instytucji z Krakowa i okolic do korzystania z rowerów – własnych lub z wypożyczalni – podczas codziennych podróży do i z pracy.
Tegoroczna kampania wystartuje 1 maja. Jej uczestnicy mogą liczyć na upominki (nie tylko rowerowe) zachęcające do jeszcze częstszych podróży na rowerze.
Pilotaż kampanii miał miejsce w 2017 r. Wzięło w nim udział 50 pracodawców z  sektora prywatnego i  publicznego, a w ciągu pięciu miesięcy testowej kampanii rowerem podróżowało każdego miesiąca średnio ponad 350 osób, pokonując w sumie blisko 51,5 tys. km. Statystycznie prawie 55% wszystkich podróży do i z  pracy w  wykonaniu uczestników kampanii odbyła się na rowerze. Spośród wszystkich uczestników zeszłorocznej akcji 60% nie korzystało wcześniej z  rowerów w  dojazdach do pracy, a  ponad 95% oceniło kampanię bardzo pozytywnie.  Pomysłodawca kampanii – Wydział Gospodarki Komunalnej UMK  – ma nadzieję, że pozwoli ona wypracować nowe przyzwyczajenia transportowe wśród mieszkańców, którzy połkną rowerowego bakcyla. Akcja jest także okazją do prowadzenia szerszych działań na rzecz edukacji rowerowej i  bezpieczeństwa rowerzystów.
Krakowskie oraz podkrakowskie firmy i instytucje zatrudniające min. 20 osób, które dbają o zdrowie, sprawność fizyczną swoich pracowników, zwiększenie się ruchu rowerowego oraz poprawę jakości życia w mieście i  są zainteresowane udziałem w  akcji, proszone są o kontakt z: Joanną Majdecką – tel. 12 616-87-70, e-mail: joanna.majdecka@ um.krakow.pl.
Warunkiem przystąpienia do kampanii jest akceptacja regulaminu dostępnego na stronie www.krakow.pl.
Serdecznie zachęcamy do udziału w akcji w myśl zasady: rama, dzwonek i dwa kółka – tylko rowerem do swego biurka!


Szkolny Masowy Przejazd Rowerowy - Kraków 2018


14 kwietnia 2018 r., w sobotę, już po raz piąty Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów organizuje Szkolny Masowy Przejazd Rowerowy. Jak co roku w przejeździe wezmą udział szkoły biorące udział w projekcie STARS Rowerem do szkoły, realizowanym przez Urząd Miasta Krakowa.

W projekcie STARS bierze udział 31 szkół, ale do udziału organizatorzy zachęcają wszystkie krakowskie szkoły. Zapraszają nauczycieli, uczniów z rodzicami, dziadkami, rodzeństwem a także wszystkich, którzy lubią jeździć na rowerze.


Szkolny Masowy Przejazd Rowerowy wyruszy o godzinie 10:00 z placu Szczepańskiego. W tym roku jedziemy w eleganckim stylu retro łącząc siły z ekipą Tweed Ride. Organizatorzy zachęcają wszystkich uczestników do przyjechania w stylowych ubraniach – czekają nagrody i dla dzieci, i dla dorosłych! Wśród uczestników zostaną również rozlosowane miesięczne vouchery od Wavelo.

Zaplanowana trasa ma ok. 10 km. Jedziemy ulicami: Plac Szczepański - Szczepańska - Rynek Główny - Sienna - Gertrudy - Podwale - Powiśle - Zwierzyniecka - Krasińskiego - Mickiewicza - Słowackiego - Pawia - Tunel - Lubomirskiego - Rondo Mogilskie - Mogilska - Al. Jana Pawła II - plac w parku Lotników Polskich (grafika w załączniku). Zakończymy przejazd około godziny 11:30 w Parku Lotników Polskich i piknikiem dla chętnych.

Dla uczestników jadących z Nowej Huty planowany jest koordynowany przejazd z placu Centralnego im. R. Reagana w Krakowie (od strony północno-zachodniej placu: tj. u zbiegu alei Róż i al. Andersa) – zbiórka godzina 9:00.

Przejazd będzie zabezpieczony przez Policję, Straż Miejską, ratowników medycznych oraz karetkę.

UWAGA: Podczas przejazdu opiekę nad dzieckiem sprawują jego rodzice lub opiekunowie prawni!

Trasę i szczegóły przejazdu znajdą Państwo poniżej lub pod poniższym linkiem:
http://kmr.org.pl/szkolny-masowy-przejazd-rowerowy-2/


czwartek, 22 marca 2018

„Bądź bohaterem Krakowa! Płać podatki w naszym mieście”


„Bądź bohaterem Krakowa! Płać podatki w naszym mieście” – to hasło tegorocznej kampanii zachęcającej osoby studiujące, pracujące i żyjące w Krakowie do rozliczania podatku PIT na terenie naszego miasta. Kampania stanowi wizualną kontynuację zeszłorocznej edycji, a jej bohaterem ponownie jest jeden z krakowskich symboli – Lajkonik. Mieszkańcy Krakowa będą mogli zobaczyć go m.in. na plakatach, ulotkach, oparciach foteli w pojazdach komunikacji miejskiej, a po mieście będą kursować specjalnie oznakowane autobusy.

W marcu ruszyła kampania promocyjna, której głównym celem jest zachęcenie do płacenia podatków w Krakowie. Dodatkową zachętą ma być Karta Krakowska – upoważniająca do 20-procentowej zniżki na komunikację miejską oraz na bilety do miejskich instytucji kultury.Aby otrzymać Kartę, wystarczy być zameldowanym na pobyt stały w Krakowie lub rozliczać podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym jako mieszkaniec Krakowa, przy czym nie będzie wymagane osiąganie jakiegokolwiek dochodu. Karta wydawana będzie na okres jednego roku, osoby zameldowane na pobyt stały w Krakowie nie będą musiały składać wniosku o przedłużenie jej ważności. W takim przypadku ważność kart tych osób przedłużana będzie automatycznie. Osobom, które z różnych przyczyn nie są zameldowane na pobyt stały w Krakowie, karta będzie wydawana, a następnie jej ważność przedłużana na podstawie wskazywanego miejsca zamieszkania w rocznym rozliczeniu PIT.

W Krakowie ok. 25 proc. wszystkich dochodów miasta stanowią wpływy finansowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych − każda osoba wskazująca w zeznaniu podatkowym nasze miasto to ok. 2 250 zł wpływające do miejskiej kasy. Do budżetu miasta wpływa około 1 mld zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Kraków na tle innych miast metropolitalnych w Polsce, odnotował najwyższy – 9,8 proc. – wzrost dochodu z podatku PIT w latach 2015-2016. Oznacza to, że liczba podatników wzrasta w Krakowie najszybciej.
Czy wiesz, że? 
Z podatku PIT jednej osoby można np.:
- wyremontować 9,6 m2 chodnika
- ustawić sześć stojaków rowerowych
- zamontować trzy lustra drogowe
- urządzić 173 m2 trawnika
- posadzić 81 sztuk krzewów
- kupić i zamontować 11 sztuk ławek z oparciem
- kupić i zamontować trzy kosze na śmieci o pojemności 50 litrów.
Z podatku PIT większej liczby osób można np.:
kupić wagon nowoczesnego tramwaju = 3 636 podatników
zainstalować punkt monitoringu miejskiego = 36 podatników
zbudować plac zabaw dla dzieci = 113 podatników
Jak dokonać zmiany urzędu skarbowego?

Zmiana urzędu skarbowego jest bardzo prosta. W okresie rozliczeń podatkowych wystarczy podać w formularzu PIT krakowski adres zamieszkania oraz wskazać dane właściwego miejscowo urzędu skarbowego.

W każdej chwili można wypełnić jednostronicowy formularz ZAP-3, który jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Finansów lub w każdym urzędzie skarbowym. Wypełnienie formularza jest proste – wystarczy podać imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania oraz numer rachunku bankowego, na który będą wpływać np. zwroty podatku. Wypełniony formularz ZAP-3 można złożyć osobiście lub wysłać pocztą do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania urzędu skarbowego.

Warto natomiast pamiętać, że zgodnie z prawem, w przypadku podatku PIT właściwym miejscem rozliczania się osoby fizycznej jest urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego.

Jeśli na naszą prośbę rozlicza nas pracodawca, wystarczy, że poinformujemy go o zmianie adresu zamieszkania (dla celów podatkowych) na krakowski. Wtedy pracodawca wyśle nasze zeznanie do właściwego, krakowskiego urzędu skarbowego. Nie trzeba (ani pisemnie, ani osobiście) zmieniać danych w „starym” urzędzie skarbowym – urzędy same je zaktualizują.
Jak ustalić właściwy urząd skarbowy?

W Krakowie funkcjonuje sześć urzędów skarbowych. O tym, który jest właściwy dla danej osoby decyduje miejsce zamieszkania (dzielnica/ulica). Żeby to sprawdzić, wystarczy kliknąć tutaj, i skorzystać wyszukiwarki umożliwiającej przyporządkowanie miejsca zamieszkania do właściwego, krakowskiego urzędu skarbowego.

Wirtualne Wymiany Młodzieży ERAZMUS+

Erasmus+, jeden z najbardziej znanych i cieszących się największą popularnością programów UE, uruchomił w internecie nową, wirtualną wersję swoich działań na rzecz mobilności, aby skontaktować ze sobą większą liczbę studentów i młodych ludzi z krajów Europy i krajów południowego sąsiedztwa UE.

Komisja Europejska zapoczątkowała dzisiaj projekt Wirtualne wymiany Erasmusa+, który w ciągu następnych dwóch lat będzie promował dialog międzykulturowy i umożliwi co najmniej 25 tysiącom młodych ludzi rozwój umiejętności dzięki narzędziom cyfrowego uczenia się. Projekt ten obejmuje swoim zakresem 33 kraje uczestniczące w programie Erasmus+ oraz kraje południowego regionu Morza Śródziemnego obejmujące Algierię, Egipt, Izrael, Jordanię, Liban, Libię, Maroko, Palestynę*, Syrię i Tunezję.

Ta wersja internetowa programu Erasmus+ będzie stanowić uzupełnienie programu tradycyjnej mobilności fizycznej, a w przyszłości może objąć swoim zasięgiem również inne regiony świata.

Komisarz do spraw edukacji, kultury, młodzieży i sportu Tibor Navracsics powiedział z tej okazji: – Mimo że Erasmus+ cieszy się ogromnym powodzeniem, w praktyce nie każdy może korzystać z oferowanych w jego ramach możliwości. Dzięki Wirtualnym wymianom Erasmusa+ ułatwimy kontakty międzyludzkie, dotrzemy do młodzieży z różnych środowisk społecznych i będziemy wspierać zrozumienie międzykulturowe. Ta platforma online umożliwi większej grupie młodych ludzi z UE nawiązanie kontaktu z rówieśnikami z innych krajów. Pomoże zbudować mosty międzykulturowe i rozwinąć u młodzieży takie umiejętności, jak krytyczne myślenie, umiejętność korzystania z mediów, znajomość języków obcych i umiejętność pracy w zespole.

Wirtualne wymiany Erasmusa+ połączą ze sobą młodych ludzi, młodych pracowników, studentów i pracowników akademickich z krajów Europy i krajów południowego sąsiedztwa UE za pomocą moderowanych dyskusji, grup realizujących projekty ponadnarodowe, otwartych kursów internetowych i szkoleń z rzecznictwa. Młodzi ludzie z różnych krajów będą mogli przykładowo łączyć się ze sobą raz w tygodniu, aby dyskutować pod okiem moderatora na takie tematy jak sytuacja gospodarcza czy zmiany klimatu, w oparciu o przekazane im wcześniej materiały na te tematy.

Wszystkie działania będą prowadzone w ramach programów szkolnictwa wyższego lub zorganizowanych projektów młodzieżowych. Podczas fazy przygotowawczej projekt Wirtualne wymiany Erasmusa+ wzbudził zainteresowanie uniwersytetów i organizacji młodzieżowych. Utworzono już 50 partnerstw i przeszkolono 40 osób na moderatorów dyskusji.

Kontakty i wymiana z rówieśnikami z zagranicy są doskonałą okazją do zdobycia nowych umiejętności i poszerzenia wiedzy, a także do zwiększenia tolerancji i wzajemnej akceptacji. Platforma Wirtualne wymiany Erasmusa+ wspiera dialog międzykulturowy między młodymi ludźmi zgodnie z deklaracją paryską, której treść została uzgodniona w marcu 2015 r. na nieformalnym posiedzeniu europejskich ministrów edukacji. Deklaracja ta ma na celu promowanie – poprzez edukację – postaw obywatelskich oraz wspólnych wartości, jakimi są wolność, tolerancja i niedyskryminacja.

Kontekst

Podczas fazy pilotażowej, która potrwa do grudnia 2018 r. i na którą przeznaczono budżet w wysokości 2 mln euro, projekt Wirtualne wymiany Erasmusa+ obejmie co najmniej 8 tys. młodych ludzi. Jeśli faza pilotażowa zakończy się sukcesem, planowane jest przedłużenie realizacji projektu do końca 2019 r., aby mogło w nim wziąć udział kolejnych 17 tys. osób. W przyszłości Wirtualne wymiany Erasmusa+ mogłyby stać się regularnie prowadzonym działaniem i objąć swoim zasięgiem jeszcze więcej młodych ludzi w innych regionach.

Program Erasmus+ już teraz wspiera mobilność uczących się i wykładowców między krajami południowego sąsiedztwa UE a Unią. Począwszy od 2015 r. sfinansowanych zostało ponad tysiąc projektów współpracy między uniwersytetami z Europy i z południowego regionu Morza Śródziemnego. W ramach tych projektów około 15 tys. studentów i wykładowców z tego regionu zagości w Europie, a ponad 7 tys. Europejczyków wyjedzie na studia albo w charakterze wykładowców do krajów tego regionu. Dodatkowo co roku około 2,2 tys. młodych osób i osób pracujących z młodzieżą w krajach południowego sąsiedztwa UE bierze udział w projektach uczenia się pozaformalnego.

Strona internetowa: Wirtualne wymiany Erasmusa+

wtorek, 13 marca 2018

Spotkanie na Uniwersytecie Otwartym AGH dla Młodzieży

Uniwersytet Otwarty AGH dla Młodzieży zaprasza uczniów oraz nauczycieli, szczególnie interesujących się informatyką, fizyką i chemią, na spotkanie, które odbędzie się 24 marca 2018 roku (sobota) o godzinie 10.30 na AGH, al. Mickiewicza 30, paw. B8, sala 010.

W ramach wydarzenia wykład wygłosi prof. dr hab. inż. Dariusz Kata nt.. "Laserowe formowanie trójwymiarowe - stan obecny i przyszłość druku 3D.", a po wykładzie  zapraszamy wszystkich zainteresowanych na warsztaty.

Szczegółowe informacje w załączeniu.

piątek, 9 marca 2018

15 marca - Dzień Otwarty Uniwersytetu Pedagogicznego

Uniwersytet Pedagogiczny zaprasza uczniów i nauczycieli na Dzień Otwarty, który odbędzie się 

15 marca 2018 roku 

w godz. 9.00 - 14.00 

w auli budynku głównego przy ul. Podchorążych 2 w Krakowie. 
Szczegółowy program Dnia Otwartego dostępny jest na stronie: 
http://www.up.krakow.pl/dzienotwarty


Aby potwierdzić udział w Dniu Otwartym prosimy o kontakt z Biurem Promocji Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Podchorążych 2 w Krakowie, tel. 12 662-61-67, e-mail: promocja@up.krakow.pl

środa, 31 stycznia 2018

Ferie zimowe w Centrum Młodzieży

Zimowy zawrót głowy! - pod takim hasłem odbędą się w tym roku warsztaty w ramach akcji "Zima w mieście". W programie: gry i zabawy, warsztaty tematyczne (teatr, taniec, muzyka, plastyka, ceramika, rękodzieło, sport), pogadanki, wycieczki, codziennie projekcja filmu w kinie „Paradox” oraz obiad.

Termin: 12 lutego – 23 lutego 2018 r., od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

Miejsce: budynek Centrum Młodzieży przy ul. Krupniczej 38

Zapisy: telefonicznie (12 430 00 15 wew. 202, 237) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@cmjordan.krakow.pl lub gmorbitzer@cmjordan.krakow.pl

Koszt: 30 zł/ dzień; przy zapisie na więcej niż 5 dni – 25 zł/ dzień

Wpłaty: przelewem na konto Centrum Młodzieży (nr konta: 80 1020 4900 0000 8102 3015 5430) maksymalnie 2 dni po zgłoszeniu, z dopiskiem: ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE dla (imię i nazwisko dziecka)”.

Zapraszamy!

Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2018


Macie pomysł na ciekawą wymianę doświadczeń, interesujące metody pracy z młodzieżą, budowanie więzi? Zgłoście się do programu „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2018”! W ramach projektu wszystko jest możliwe, ale ważne jest, abyście dzięki swojej inicjatywie nauczyli się czegoś nowego! Wspólne warsztaty, gry, dyskusje, pokazy pozwolą na przybliżenie wiedzy o współczesnej Polsce i Rosji, ale przede wszystkim skutecznie zjednoczą uczestników projektu.

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia zaprasza szkoły do udziału w programie, który  skierowany jest do młodzieży w wieku 13-26 lat. Zakłada nawiązanie współpracy szkoły polskiej ze szkołą w Rosji oraz wspólne warsztaty, gry, dyskusje i pokazy, w oparciu o ustalone tematy wymiany:


 1.  Bohaterowie popkultury w Polsce i Rosji – co mówią o naszych społeczeństwach;
 2.  Unikalności małych ojczyzn bogactwem Polski i Rosji;
 3.  Zawody przyszłości – człowiek vs. Robot?
 4.  Jestem tym co jem? Bio, eko i organic. Żywność, żywienie a zdrowie;
 5.  Ze wszystkich nieważnych rzeczy futbol jest zdecydowanie najważniejszą. Na ile sport stał się dla współczesnego człowieka ostatnim świętym rytuałem;
 6.  Patriotyzm 100 lat po odzyskaniu niepodległości – w czym wyraża się miłość ojczyzn.
W ramach realizacji projektu przewidziana jest wizyta grupy młodzieży polskiej w Rosji (od 10 do 20 uczniów) oraz grupy młodzieży rosyjskiej w Polsce. Szkoły mogą poszukiwać partnerów do projektu poprzez konsulaty, instytucje odpowiedzialne za kontakty z miastami partnerskimi, międzynarodowe sieci współpracy itp.

Wniosek należy złożyć w Wydziale Edukacji do dnia 26 lutego 2018 r. oraz przesłać w wersji elektronicznej, w tym samym terminie, na adres: dominika.kaszuba@um.krakow.pl

Wniosek do pobrania TUTAJ

Wszelkich informacji w zakresie przygotowania wniosku udziela Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia www.cprdip.pl

czwartek, 18 stycznia 2018

Pierwsza Krakowska Noc Tańca

Taniec to jedna z najstarszych sztuk, nierozerwalnie związana z życiem człowieka. To sposób wyrażania emocji, uczuć, to źródło pozytywnych doznań. Taniec może być również przyjemną formą spędzenia wolnego czasu; ucieczką od codziennych problemów, oderwaniem od rzeczywistości, odreagowaniem stresu czy wyładowaniem napięcia emocjonalnego. Taniec, czyli ruch, jako nieodzowny w dzisiejszych czasach element kultury fizycznej, jest także sposobem na zachowanie dobrej kondycji.

NOC TAŃCA będzie znakomitą okazją do przybliżenia sztuki tańca szerokiemu gronu odbiorców, poprzez prezentację jego różnych stylów, gatunków a nawet form pozascenicznych. Pokazy i spektakle taneczne będą prezentowane zarówno w wybranych salach widowiskowych, jak i w plenerze. Cztery sceny plenerowe (Mały Rynek, Rynek Podgórski, Dworek Białoprądnicki, Nowohuckie Centrum Kultury) z bogatą ofertą programową zamienią Kraków w prawdziwe miasto tańca.

CELEM PROJEKTU JEST:
 • wspieranie aktywności związanych z tańcem,
 • popularyzacja twórczości i miejsc związanych ze sztuką taneczną,
 • zachęcenie do komunikowania tańca z innymi obszarami sztuki, tworząc okazje do interdyscyplinarnych działań i spotkań,
 • integracja środowisk twórczych i artystycznych, instytucji kultury i organizacji pozarządowych wokół sztuki tanecznej,
 • zainteresowanie tańcem i zachęcenie do aktywności zróżnicowanych grup odbiorców.

PREFEROWANE FORMY REALIZACJI:
 • spektakle i pokazy taneczne,
 • prezentacje autorskich projektów,
 • pokazy sztuki tanecznej w przestrzeni miejskiej,
 • warsztaty tańca,
 • eksperymenty taneczne.
Termin realizacji projeku: 17 czerwca 2018 r.
Propozycje przedsięwzięć z zakresu tańca, które mogłyby być ujęte w programie NOCY TAŃCA można składać w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pl. Wszystkich Świętych 11, pok. nr 12, do p. Renaty Popławskiej lub elektronicznie na adres: Renata.Poplawska@um.krakow.pl.

Oferta powinna zawierać:
 1. Informację o wykonawcy/zespole, wskazanie osoby do kontaktu ze strony zespołu (telefon, e-mail).
 2. Krótki opis proponowanego przedsięwzięcia (m.in. rodzaj tańca, ilość osób występujących, czas trwania).
 3. Wskazanie miejsca realizacji przedsięwzięcia (wybrana scena plenerowa lub sala koncertowa/widowiskowa/warsztatowa, itp.).
 4. Ewentualne koszty związane z realizacją proponowanego przedsięwzięcia oraz oczekiwane wsparcie finansowe ze strony Miasta.
Termin zgłaszania ofert upływa w dniu 23 lutego 2018 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. 12 61 61 943.

czwartek, 11 stycznia 2018

XXIV Samorządowy Konkurs Nastolatków 8 Wspaniałych 2018 – edycja krakowska

Organizatorem Konkursu Nastolatków 8 Wspaniałych w Krakowie jest MDK Dom Harcerza i Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa. Celem zaś promowanie pozytywnych zachowań, działań i postaw dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie wolontariatu.

Uczestnikami mogą być młodzi ludzie w wieku 14-19 lat - uczący się w Krakowie, wyróżniający się konsekwentną pracą potrzebującym, podejmowaniem służby na rzecz społeczeństwa i środowiska, odwagą w obronie dobra i prawdy, nienaganną postawą w życiu codziennym.

Kartę zgłoszenia przesyłać można do dnia 2 marca 2018 r. na adres Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza”, ul. Reymonta 18, 30-059 Kraków, z dopiskiem na kopercie – Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych”. Decyduje data stempla pocztowego. Kartę można także złożyć osobiście w sekretariacie MDK codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-19.00.

W załączeniu Regulamin.