czwartek, 8 kwietnia 2021

KRAKOWSKI TYDZIEŃ ZAWODOWCÓW - oferta kształcenia zawodowego!


Jakie są zawody przyszłości? Jak przekuć zainteresowania i zdolności na sukces zawodowy w dorosłym życiu? Kto pyta, nie błądzi! Odpowiedzi najlepiej szukać podczas VII Krakowskiego Tygodnia Zawodowców – od 12 do 16 kwietnia odbędzie się kilkaset inicjatyw: prezentacji, spotkań, warsztatów i konkursów, przygotowanych przez szkoły techniczne i branżowe z myślą o uczniach i uczennicach, którzy w majowej rekrutacji podejmą decyzję o dalszej ścieżce kształcenia.

Wybór szkoły ponadpodstawowej to trudne i odpowiedzialne zadanie, ponieważ w dużej mierze zależy od niego przyszłość zawodowa młodych ludzi. Aby pomóc uczniom i rodzicom w podjęciu tej ważnej decyzji, miasto już od siedmiu lat organizuje Krakowski Tydzień Zawodowców. To doskonała okazja, by uaktualnić wiedzę o ofercie kształcenia zawodowego, która w Krakowie z roku na rok poszerza się i dopasowuje do wymagań rynku pracy.

Inicjatywie tej tradycyjnie towarzyszą dwie „soboty otwarte” – w tym roku to 17 kwietnia i 29 maja – podczas których we wszystkich samorządowych szkołach technicznych dostępni są m.in. doradcy zawodowi, służący pomocą w ocenie predyspozycji młodzieży do wykonywania konkretnego zawodu.

Warto skorzystać z tych dyżurów i konsultacji. Ale nie zapominajmy, że doradcy zawodowi udzielają wparcia również na co dzień – uczniowie, którzy nie wiedzą, jaką szkołę powinni wybrać, lub nie są pewni, jaki kierunek będzie dla nich najbardziej odpowiedni, mogą wziąć udział w bezpłatnych konsultacjach. To szansa na rozmowę z osobami, które znają nie tylko krakowską ofertę edukacyjną, ale także świetnie orientują się w najnowszych trendach na rynku pracy.

krakowskich technikach, szkołach branżowych, jak i szkołach policealnych, uczniowie oraz słuchacze mogą kształcić się w niemal 100 zawodach! Można znaleźć w nich doskonałe możliwości własnego rozwoju w oparciu o nowoczesne pracownie, świetnie przygotowanych nauczycieli-praktyków i szansę na udział w wyjazdach zagranicznych, w tym praktykach i stażach.

O tym wszystkim będzie można się przekonać podczas VII Krakowskiego Tygodnia Zawodowców. Eksperci i szkolni praktycy spróbują udzielić odpowiedzi na pytania między innymi o to, w jakim kierunku zmierza rozwój nowoczesnych technologii, jakie profesje mają szansę stać się perspektywicznymi zawodami czy też jakie wyzwania niesie dla nas wszystkich rzeczywistość wirtualna.

Szczegółowy program KTZ oraz dodatkowe informacje są dostępne tutaj.

Ze względu na pandemię większość wydarzeń zaplanowana została w formule online. W przypadku zainteresowania uczestnictwem w wydarzeniach stacjonarnych konieczny jest wcześniejszy kontakt z dyrektorami poszczególnych szkół – organizatorów.

czwartek, 4 marca 2021

Historia sztuki. Zajęcia dla maturzystów - MOCAKonline!Wychodząc naprzeciw potrzebom maturzystów, MOCAK przygotował cykl ośmiu spotkań online, podczas których pomożemy uporządkować wiedzę, poznać sztukę najnowszą, powtórzyć najważniejsze informacje oraz nauczyć się skutecznie rozwiązywać zadania na egzaminie dojrzałości z historii sztuki.
Głównym celem jest przygotowanie maturzystów do dwóch wysoko punktowanych zadań na egzaminie: analizy dzieła sztuki i wypracowania. Trwające około 90 minut spotkania odbędą się w każdą sobotę marca 2021 roku w godzinach 15–16.30. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, ze szczególnym wskazaniem na tegorocznych maturzystów i maturzystki. Zajęcia podzielone będą na cztery następujące bloki tematyczne:

Sztuka – artysta – dzieło
6.3.2021, godz. 15–16.30


W trakcie spotkania omówimy podstawowe definicje związane ze sztuką rozumianą jako dziedzina działalności człowieka. Zajmiemy się również rolami, jakie w historii odgrywali artyści i artystki oraz sposobami, w jakie postrzegało ich społeczeństwo. Poruszymy też temat funkcji, jakie dzieła sztuki pełniły na przestrzeni wieków oraz przeobrażeń, jakim podlegał wachlarz dostępnych artystom środków wyrazu.

Zagadnienia formy
13.3.2021, godz. 15–16.30


Spotkanie skoncentruje się na własnościach formalnych dzieł sztuki. W trakcie zajęć dowiemy się, w jaki sposób opisywać malarstwo, rzeźbę, architekturę, a także nowe środki wyrazu, które pojawiły się w sztuce XX wieku.

Treści jawne i ukryte
20.3.2021, godz. 15–16.30


Uczestnicy i uczestniczki zajęć poznają metody, dzięki którym artyści przekazują treści w swojej twórczości. Omówione zostaną zagadnienia abstrakcji i figuracji, sztuki świeckiej i religijnej oraz najważniejsze motywy ikonograficzne występujące w historii sztuki zachodniej.

Odpowiednia metoda
27.3.2021, godz. 15–16.30


Spotkanie poświęcone zostanie przedstawieniu struktury arkusza maturalnego oraz sposobów rozwiązywania zadań w nim zawartych. 

Zajęcia składają się z dwóch 45-minutowych części z 10-minutową przerwą. Prowadzone będą na platformie Zoom. Spotkania odbywają się w kameralnych grupach (do piętnastu osób). Opłata za udział w zajęciach wynosi 15 zł. Bilety do kupienia wkrótce w sklepie internetowym MOCAK Boookstore pod tym linkiem >>

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Muzeum MOCAK

czwartek, 18 lutego 2021

"Mój świadomy wybór” – program doradztwa zawodowego dla szkół


Grodzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza krakowskie szkoły ponadpodstawowe do udziału w programie „Mój świadomy wybór”. Jego celem jest przygotowanie uczniów branżówek, techników i liceów do planowania kariery zawodowej w oparciu o własne zasoby i analizę informacji na temat rynku pracy i systemu edukacji. 

Udział w programie jest bezpłatny.Realizowany przez GUP od 2020 r. program „Mój świadomy wybór” przygotowuje młodzież do podejmowania samodzielnych i przemyślanych decyzji dotyczących wyboru dalszej drogi kształcenia. Ze względu na obowiązujące obostrzenia sanitarne spotkania z młodzieżą będą odbywać się w formie webinariów za pośrednictwem platformy internetowej. Podczas zajęć doradcy zawodowi porusza takie tematy, jak samoocena uczestników, praktyczne wykorzystanie pozyskanej wiedzy. Uczniowie będą mieli okazję do wyciągania wniosków i refleksji.

GUP zachęca dyrektorów oraz nauczycieli do zgłaszania swoich szkół lub konkretnych klas. Data, godzina oraz szczegóły spotkania (w tym platforma internetowa) zostaną ustalone podczas bezpośredniej rozmowy z doradcami zawodowymi.

Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45–14.45 pod numerem telefonu: 12 68 68 208.

W programie adresowanym do uczniów uwzględnione zostaną następujące obszary:

I. Współczesny rynek pracy
Analizy rynku pracy pod kątem poszukiwania zatrudnienia.
Poznanie źródeł nowych miejsc pracy.
Analiza najczęściej stosowanych sposobów poszukiwania pracy.
Identyfikowanie barier utrudniających poszukiwanie pracy.
Poznanie zasad ułatwiających poszukiwanie pracy.
Identyfikacja i analiza metod znajdowania ofert pracy.
Określenie indywidualnych sposobów poszukiwania ofert zatrudnienia.

II. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie
Poznanie systemu edukacji i innych form uczenia się.
Przetwarzanie informacji o formach i placówkach kształcenia.
Zawody przyszłości

III. Planowanie własnego rozwoju
Sposoby i narzędzia identyfikowania własnych kompetencji i predyspozycji zawodowych.

IV. Indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym (opcjonalnie)
Rozmowa doradcza, ew. badanie kompetencji i predyspozycji zawodowych (dot. uczniów, którzy ukończyli 18 lat).
Opracowanie indywidualnego bilansu kompetencji, umiejętności oraz słabych i mocnych stron.

środa, 17 lutego 2021

Webinarium o studiach za granicą

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o studiach za granicą? Spotkaj się z nami podczas pierwszego webinarium zorganizowanego przez Eurodesk Polska!

Gośćmi webinarium będą Patrycja i Ola, które studiują za granicą, w Holandii i Anglii. Uczestnicy spotkania dowiedzą się m.in. jak wyglądała rekrutacja na uczelnie, jakie są plusy i minusy nauki po angielsku oraz czym charakteryzują się zajęcia na zagranicznych uczelniach.


Zapraszamy do nadsyłania pytań – zadamy je podczas spotkania. Pytania można zgłaszać przez formularz kontaktowy.

Webinarium odbędzie się 18.02 (czwartek) o 19:00 na naszym profilu Facebook.

piątek, 12 lutego 2021

Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa :)Znasz osoby działające na rzecz młodzieży w Krakowie? Zgłoś je do Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa!
Prezydent Miasta Krakowa zaprasza młodzież do zgłaszania kandydatów do Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa. Laureatami wyróżnienia, które w tym roku zostanie przyznane po raz pierwszy, mogą zostać osoby z różnych środowisk, m.in. szkolnych, oświatowych, sportowych, harcerskich, pozarządowych, które wspierają rozwój młodych ludzi. Znacie osoby, których działalność warto nagrodzić i pokazać? – zgłoście ich kandydatury do „Diamentowego Weyssenhoffa” lub „Złotego Weyssenhoffa”.

Nagroda im. Antoniego Weyssenhoffa została ustanowiona przez prezydenta Krakowa dla podkreślenia znaczenia pracy i działalności na rzecz młodzieży w Krakowie. Wyróżnienie mogą otrzymać osoby pracujące z młodzieżą oraz na rzecz młodzieży, m.in. nauczyciele, wychowawcy, instruktorzy harcerscy, streetworkerzy, pracownicy świetlic środowiskowych, edukatorzy, trenerzy, pracownicy młodzieżowych domów kultury, organizacji pozarządowych oraz innych instytucji, w których dorośli z zapałem oraz sukcesami pracują z ludźmi młodymi, stając się dla nich osobami inspirującymi i wspierającymi.

Promowanie pracy z młodymi ludźmi
Nagroda została ustanowiona w celu podkreślenia znaczenia pracy na rzecz młodzieży w Krakowie, a także promowania takiej działalności. Jej laureaci zostaną uhonorowani statuetkami w dwóch kategoriach: „Diamentowy Weyssenhoff” za całokształt pracy z młodzieżą oraz „Złoty Weyssenhoff” za realizację działań na rzecz młodzieży w Krakowie w 2020 roku.

Kto może zgłosić kandydata do nagrody
Prawo zgłaszania kandydatów do Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa przysługuje co najmniej trzyosobowej grupie osób w wieku 13-26 lat, które dla poparcia zgłaszanej przez siebie kandydatury zbiorą podpisy co najmniej 30 osób z tej właśnie grupy wiekowej.

Ostatecznego wyboru laureatów nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa dokona powołana przez Prezydenta Miasta Kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele Młodzieżowej Rady Krakowa i Rady Miasta, członkowie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. młodzieży, pracownicy Urzędu Miasta Krakowa oraz przedstawiciel rodziny Weyssenhoffów.

Patron nagrody
Patronem nagrody jest Antonii Weyssenhoff – pedagog i działacz społeczny, który przez wiele lat z prowadził działalność wspierającą młodzież w Krakowie. Był harcmistrzem i instruktorem harcerskim, dyrektorem liceum ogólnokształcącego oraz Centrum Młodzieży im. dra H. Jordana, założycielem Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego oraz Towarzystwa Inicjatyw Wychowawczych im. Janusza Korczaka. Za swoje zaangażowanie i pracę na rzecz młodych ludzi został uhonorowany Orderem Uśmiechu oraz Odznaką „Honoris Gratia” przyznawaną za działalność na rzecz Krakowa.

Kandydatów do nagrody można zgłaszać do 30 kwietnia br., a laureatów poznamy w czerwcu br.

czwartek, 11 lutego 2021

Przystępniej o rekrutacji na studia

Projekt „Academic Overview” ma na celu ułatwienie młodym ludziom dostępu do wszelkich informacji dotyczących studiów i przyszłości. Autorzy rozpoczęli w sieci publikację serii postów, filmików i podcastów informacyjnych dotyczących programów stypendialnych oraz wymagań, które obowiązują na konkretnych uczelniach.

Dodatkowo program zakłada cykl spotkań z uczniami i wykładowcami różnych uczelni z całego świata, którzy scharakteryzują zasady życia studenckiego na danym uniwersytecie. Projekt wzbogacono o spotkania z psychologiem, który opowie jak zrobić dobre pierwsze wrażenie, jak pokonać strach i jak zaadaptować się w nowym środowisku.

Kolejne publikacje można śledzić na profilach społecznościowych projektu na Instagramie i Facebooku.

Projekt „Academic Overview” powstał w ramach ”Zwolnionych z teorii” – ogólnopolskiej olimpiady praktycznej, w ramach której uczestnicy tworzą i realizują projekty społeczne. 

Szczegóły na stronie internetowej zwolnienizteorii.pl.

Młody Europejczyk Roku 2021


Zmieniasz Europę na lepsze? Czas, żeby inni też się o tym dowiedzieli! Powalcz o wspaniałe wyróżnienie od Fundacji Młoda Europa.

Kto może wziąć udział?:
Osoby w wieku 18-26 lat, które działają na rzecz pluralistycznego, otwartego i solidarnego społeczeństwa lub walczą z niesprawiedliwością i wszelkimi formami dyskryminacji. Kandydaci powinni mieć znaczące rezultaty w ww. obszarach działalności i chcieć aktywnie promować swoje pomysły w przyszłości.

Nagroda:
Nagrodą główną jest 5000 euro, którą można wykorzystać na odbycie 6-miesięcznego stażu w biurze posła Parlamentu Europejskiego lub w innej instytucji europejskiej. Nagrodę można również przeznaczyć na finansowanie projektu promującego integrację i solidarność europejską.

Termin zgłoszeń upływa 14 lutego 2021.


Więcej informacji:
https://www.eurodesk.pl/granty/nagroda-dla-mlodego-europejczyka-roku

czwartek, 4 lutego 2021

Nowa strona Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego

W dniu 1 lutego 2021 roku uruchomiona została nowa strona Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.

Witryna zawiera m.in.:
  • informacje o Programach na lata 2021-2027 – Erasmus+, Kreatywna Europa, Europejski Korpus Solidarności; Obywatele, Równość, Prawa i Wartości (CERV);
  • informacje nt. działalności Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego i jej podstawach prawnych;
  • przestrzeń dla beneficjentów zawierającą realizowane projekty w latach 2014-2020;
  • ogólne informacje o dotychczasowych Programach nadzorowanych przez Agencję Wykonawczą;
  • wiele innych informacji związanych z Agencją Wykonawczą i jej działaniami.
Nowa strona Agencji Wykonawczej znajduje się pod adresem: www.eacea.ec.europa.eu

wtorek, 2 lutego 2021

WIEM I DZIAŁAM - Szkoła Humanitarna

„Wiem i Działam” to bezpłatny program edukacyjny PAH o mądrym pomaganiu dla szkół., który  wprowadza uczniów i uczennice w zagadnienia pomocy humanitarnej, globalnych współzależności oraz działalności Polskiej Akcji Humanitarnej, a także zachęca do wspólnego działania. Skierowany do szkół podstawowych, ponadpodstawowych i placówek wychowawczo-oświatowych. Przeznaczony na min. 4 zajęcia lekcyjne. Program można realizować zarówno stacjonarnie, jak i online. Materiały są podzielone na 4 grup wiekowe.

Dodatkowe informacje:
https://www.pah.org.pl/app/uploads/2020/08/Przewodnik-Wiem-i-dzialam.pdf?fbclid=IwAR1rgDh_oWgOqz1npMtbZW2tAx7mHGcOsz3aPcFQ2auckUPjjIeLJcYdWjk

WOLONTARIAT W TURCJI


59 pięknych dni w Turcji (15.03.2021 - 14.04.2021 r.) oferuje krótki wolontariat do Yozgat. Organizatorem projektu jest turecka organizacja Sorged, zrzeszona w sieci Eurodesk. Wolontariat jest finansowany przez Europejski Korpus Solidarności.Do zadań wolontariusza/ki będzie należało m.in.:
  • organizowanie aktywności sportowych i kulturalnych,
  • prowadzenie kanałów social media,
  • prowadzenie warsztatów językowych.
Wolontariat dostępny dla osób w wieku 18-30 lat, aby wyjechać należy przesłać swój list motywacyjny i CV na adres: esc@sorged.org w terminie do 14 lutego br.

Wolontariusz ma zapewnione zakwaterowanie, transport i kieszonkowe na pokrycie m.in. kosztów wyżywienia.

Infopack dostępny jest tutaj.

czwartek, 28 stycznia 2021

Pies przewodnik dla osób niewidomych i słabowidzących!


Rozpoczął się proces rekrutacji osób ubiegających się o psa przewodnika 😀. Partnerzy projektu „ Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników" informuje o możliwości ubiegania się o psa oraz o zasadach finansowania.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z Partnerami projektu:

Rekrutacja do projektu odbywa się zgodnie z Regulaminem, natomiast zasady przyznawania psów określone zostały w Standardzie przekazywania psów przewodników oraz regulaminach przyznawania psów dostępnych na stronach poszczególnych Partnerów.


środa, 27 stycznia 2021

STYPENDIA POMOSTOWE dla studentów


„Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny, dzięki któremu zdolna, niezamożna młodzież ze wsi  małych miejscowości otrzymuje stypendia na I rok i dalsze lata studiów. Program, zainicjowany w 2002 roku przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, jest aktualnie jedną z największych pozarządowych inicjatyw stypendialnych w Polsce.

Stypendia pomostowe otrzymują ambitni i zdolni maturzyści z dobrymi wynikami w nauce, którzy rozpoczynają I rok studiów dziennych w uczelniach publicznych i spełniają jeden z czterech warunków: pochodzą z rodziny byłego pracownika PGR, lub są finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej, lub pochodzą z rodziny wielodzietnej albo są wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka, lub mają rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej.

Stypendium na I rok studiów wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł. Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich. Uczestnicy programu mogą również brać udział w warsztatach, szkoleniach i konferencjach rozwijających ich kompetencje miękkie oraz umiejętności niezbędne do rozwijania późniejszej kariery zawodowej.

„Stypendia Pomostowe” są jedną z największych pozarządowych inicjatyw stypendialnych w Polsce. Dotychczas, w ramach programu, przyznano ponad 25 tysięcy różnego rodzaju stypendiów, w tym ponad 17 tysięcy na pierwszy rok studiów. Partnerami Strategicznymi Programu są: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Narodowy Bank Polski, Partnerzy Główni: Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja BNP Paribas, Partnerzy: koalicja blisko 90 lokalnych organizacji pozarządowych. Na realizację dziewiętnastu edycji programu Partnerzy przeznaczyli ponad 123 miliony zł.