czwartek, 16 grudnia 2021

PRZYPOMINAMY :) - ROK 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży


W ramach Europejskiego Roku Młodzieży Komisja Europejska zamierza poszerzyć współpracę z Parlamentem Europejskim, państwami członkowskimi oraz władzami lokalnymi i regionalnymi, aby móc lepiej realizować działania na rzecz młodych. Zakłada też włączenie przedstawicieli młodzieży w realizację poszczególnych projektów.

Przyjęty wniosek jest wyrazem dążenia UE do zagwarantowania młodym Europejczykom lepszych warunków rozwoju i edukacji. Komisja chciałaby w sposób szczególny:
wspierać pokolenie, które najbardziej ucierpiało w czasie pandemii i dać młodym ludziom nadzieję, siłę i wiarę w przyszłość poprzez podkreślenie, w jaki sposób transformacja ekologiczna i cyfrowa może zapewnić im nowe perspektywy i możliwości;
zachęcać młodych, zwłaszcza tych z mniejszym szansami lub pochodzących z defowaryzowanych środowisk, do zaangażowania się w życie publiczne;
promować możliwości oferowane młodym ludziom w ramach polityki UE oraz wspierać ich rozwój osobisty, społeczny i zawodowy.

Realizację tych postulatów ma zapewnić nowy instrument stworzony w celu ożywienia gospodarki po pandemii - NextGenerationEU, w ramach którego mają powstać nowe miejsca pracy oraz możliwości edukacyjne dla młodych ludzi. Komisja wezwała również państwa członkowskie do powołania krajowych koordynatorów odpowiedzialnych za zorganizowanie udziału danego państwa w Europejskim Roku Młodzieży.

Komisja opracowuje obecnie szczegółowy program działań, a wszystkie zainteresowane strony zostaną niebawem zaproszone do przedstawienia swoich propozycji. W najbliższych dniach na Europejskim Portalu Młodzieżowym zostanie również uruchomiona specjalna ankieta dla młodych ludzi.

W przyszłym roku Komisja, wspólnie z innymi instytucjami UE, państwami członkowskimi, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i młodymi ludźmi, zorganizuje szereg działań na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym, a także rozważy podjęcie nowych inicjatyw skierowanych do młodych ludzi.

Wniosek przyjęty przez Komisję zostanie teraz skierowany do Parlamentu i Rady. Swoją opinię na temat jego zapisów wydadzą również Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny oraz Komitet Regionów.

wtorek, 16 listopada 2021

SZLACHETNA PACZKA - TY TEŻ MOŻESZ POMÓC!


Ruszyła kolejna edycja Szlachetnej Paczki! Na wsparcie czeka tysiące rodzin!


Otwarcie Bazy Rodzin Szlachetnej Paczki to moment w roku, w którym na stronie www.szlachetnapaczka.pl  publikowane są historie tysięcy potrzebujących rodzin, do których dotarli wolontariusze. W tym roku baza została otwarta 13 listopada (w sobotę) o godzinie 8 rano. Od tej chwili, przez cztery tygodnie, każdy może wejść na stronę i wybrać rodzinę, której chce pomóc.

Przygotujcie dla niej Szlachetną Paczkę, czyli specjalny prezent, który doda im sił i przeniesie trochę radości. Wybierając rodzinę pomożesz tym, którzy najbardziej tego potrzebują!

Dla niektórych życie to przytłaczająca dosadność.
Pani Karolina jest samodzielną matką. Dwoje z jej dzieci wymaga stałego, specjalistycznego leczenia. „Najważniejsze jest zapłacenie czynszu i rachunków. Z resztą musimy sobie jakoś radzić”, wyznaje kobieta. Na życie zostaje im nieco ponad 9 zł na dzień na osobę. Kiedy – mimo zimy – mówią „Nie mam się w co ubrać”, opisują prawdę. Bo dla niektórych życie bywa zbyt dosadne.

Ta i tysiące innych historii trafiła na stronę www.szlachetnapaczka.pl 
Poznając je, uzmysławiamy sobie, że nasza własna sytuacja nie jest aż tak zła, jak często o tym myślimy. Nadal możemy podzielić się z tymi, którzy mają gorzej. Możemy im pomóc.

Otwarcie Bazy Rodzin to oficjalny moment startu każdej edycji Szlachetnej Paczki poprzedzony pracą wolontariuszy, którzy od tygodni odwiedzają rodziny, samotnych seniorów, osoby z chorobami, niepełnosprawnościami czy poszkodowane w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub pandemii. Wolontariusze poznają ich historie, nawiązują relacje i określają potrzeby. Na tej podstawie tworzą szczegółowe historie rodzin, które trafiają do internetowej bazy.

Będziesz przygotowywać Szlachetną Paczkę pierwszy raz? Zobacz poradnik darczyńcy ze wszystkimi najważniejszymi informacjami: https://www.szlachetnapaczka.pl/poradnik-darczyncy/otwiera się w nowej karcie.

To już 21. edycja Szlachetnej Paczki, programu społecznego, który co roku dociera z pomocą do najbardziej potrzebujących. Tylko w zeszłej edycji programu wsparcie materialne otrzymało ponad 14 tysięcy rodzin. Wartość przekazanych paczek przekroczyła 51 mln zł, a w mądrą pomoc zaangażowało się ponad 420 tys. Polaków.

środa, 10 listopada 2021

E-wolontariat dla młodzieży :)

E-wolontariat może stać się wszechstronnym narzędziem pomagającym i uwrażliwiającym młodzież na szereg współczesnych problemów. Z jednej strony pozwala zaangażować się społecznie i pomagać na odległość, z drugiej zaś otwiera drzwi do zdobycia pierwszych doświadczeń na rynku pracy oraz potwierdzenia własnych umiejętności.


Potencjał dobroczynny
Nic oczywiście nie zastąpi prawdziwych uczuć, które wyzwala pomoc charytatywna face to face – wizyta w ośrodku pomocy społecznej, schronisku, hospicjum. Jednak z różnych przyczyn jest to zazwyczaj pomoc akcyjna, jednorazowa. Wolontariat zdalny lub hybrydowy pomaga te relacje scementować, do czego zachęca m.in. Fundacja Viva! Akcja Dla Zwierzątotwiera się w nowej karcie. Zobaczenie na żywo realiów życia w schronisku oraz rozmowa z koordynatorami uzmysławiają ogromną potrzebę pracy poza zamkniętymi kojcami – w internecie oraz w szkole. Chodzi o pisanie tekstów, udostępnianie informacji, koordynację projekcji filmów lub rozmowy o prawach zwierząt w szkole. W ten sposób kształci się umiejętności organizacyjne i poszerza wiedzę w zakresie ważnego tematu społecznego.
Przykładem może być akcja pracowników Allegro „Mam swoje alle”, przy wsparciu których młodzież pracowała online na rzecz lokalnych społeczności.

Wsparcie w nauce
Pandemia pokazała konieczność wspierania się w nauce na odległość. Nic nie stoi na przeszkodzie, by działania te kontynuować także wtedy, gdy świat wróci do (względnej) normy. Korepetycje czy wspólne odrabianie lekcji ma w sobie niewyczerpany potencjał w szkolnych świetlicach, domach dziecka, ośrodkach pomocy, a z sukcesem może być realizowany za pomocą wolontariatu hybrydowego.
Może warto zapytać o możliwość współpracy ze szkołą oddaloną o wiele kilometrów, aby pokazać sobie inną Polską i wymienić się doświadczeniami?

Do CV
Każdy z nas po zakończeniu szkoły stanął przed koniecznością napisania CV. Najczęściej pole doświadczenia zawodowego było puste, bo co wpisać, gdy dotąd chodziło się tylko do liceum czy technikum? Zaświadczenie ze wspomagania danej organizacji pomocą (e-)wolontariacką jak najbardziej nadaje się do CV. Wymieniona wcześniej umiejętność organizacyjna jest jednym z przykładów, a oprócz tego: liczą się pisemne tłumaczenia, redakcja tekstów, prowadzenie profili na social media, montowanie wideo, pomoc graficzna i wiele, wiele innych.
Na platformie TuDu.org.plotwiera się w nowej karcie znajdują się pojedyncze zadania do wykonania, niekiedy ogłaszają się też fundacje potrzebujące stałego wsparcia. Po wykonaniu kilku takich zadań zostaje wystawione zaświadczenie o wolontariacie, które stanowi potwierdzenie danych umiejętności (oraz zaangażowania społecznego!).

Jak mówić o e-wolontariacie w szkole?
Fundacja Dobra Sieć przygotowała pakiet materiałów potrzebnych do przybliżenia młodzieży zagadnienia e-wolontariatu. Zachęcamy do skorzystania z podręcznika „E-wolontariat w szkole”otwiera się w nowej karcie, gotowych scenariuszy lekcjiotwiera się w nowej karcie oraz infografikotwiera się w nowej karcie pokazujących w skrócie to, o co chodzi w wolontariacie internetowym.

100 najlepszych Uniwersytetów

Mapę 100 najlepszych uniwersytetów wg U-Multirank można znaleźć tutaj.

Mapa obrazuje rozmieszczenie przestrzenne uniwersytetów z pierwszej setki rankingu U-Multirank 2021, który ocenia placówki wg czterech kategorii: nauka i badania, transfer wiedzy, umiędzynarodowienie, zaangażowanie w regionie oraz nauczanie i efekty uczenia się.

Na mapie zdecydowany prym wiodą uniwersytety europejskie. Placówki z Ameryki Północnej, Azji, Afryki i Australii stanowią zaledwie 20% wszystkich sklasyfikowanych w rankingu uniwersytetów. Znajdziemy tam wyłącznie te instytucje, które we wszystkich ocenianych kategoriach uzyskały najwyższą notę („A”).

Wyniki najnowszego “Indeksu współpracy” U-Multirank pokazują dodatkowo, że uniwersytety, które współpracują z innymi placówkami w regionie i na arenie międzynarodowej osiągają znacznie lepsze wyniki. A najlepiej na tym polu radzą sobie uczelnie europejskie. „Indeks współpracy” uwzględnia siedem aspektów: partnerstwa strategiczne, wspólne dyplomy międzynarodowe, staże, publikacje międzynarodowe, publikacje z partnerami z sektora biznesu, publikacje regionalne i współpraca z przemysłem. Uczelnie znajdujące się na terenie Unii Europejskiej osiągają dobre wyniki w niemal każdej z tych kategorii. Instytucje z UE znajdujące się w pierwszej setce “Indeksu współpracy” U-Multirank mają prawie cztery razy więcej programów wymian międzynarodowych niż uczelnie spoza UE i odnoszą większe sukcesy w mobilności studentów (zarówno przyjeżdżających i wyjeżdżających).

wtorek, 9 listopada 2021

ROK 2022 - Europejskim ROKIEM MŁODZIEŻY

Komisja Europejska ogłosiła rok 2022 Rokiem Młodzieży.

 
Zaangażuj się we wspólne budowanie lepszej przyszłości i podziel się swoimi pomysłami na działania na rzecz młodych Europejczyków.

Co roku Unia Europejska w swoich działaniach kładzie nacisk na jedną ważną kwestię. Chcąc wesprzeć pokolenie, które najbardziej ucierpiało w trakcie pandemii COVID-19, rok 2022 postanowiła uczynić Rokiem Młodzieży.

Pomóż unijnym urzędnikom i podziel się swoimi pomysłami! Co Unia może zrobić dla Ciebie? Jakie zmiany powinny zostać wprowadzone w Twoim najbliższym otoczeniu, regionie czy państwie?

Swoje idee możesz zgłaszać wypełniając ankietę dostępną na stronach KE lub wysyłając maila na adres: EYY2022@ec.europa.eu.

Ankieta dostępna jest w kilkunastu językach, w tym w j. polskim. Wersję językową można zmienić rozwijając pasek wyboru w prawym górnym rogu strony.

Nie przegap takiej okazji!

Na zgłaszanie pomysłów masz czas do 17 listopada.

czwartek, 4 listopada 2021

REWITALIZACJA Miejsca Pamięci KL PLASZOW

Rozpoczyna się porządkowanie terenu oraz nasadzenia zastępcze związane z powstawaniem Muzeum KL Plaszow. Zarówno otoczenie, jak i teren byłego obozu zachowają zielony i otwarty charakter. Sam budynek Memoriału, który powstanie na działce sąsiadującej z byłym obozem, będzie wpisywać się w naturalne ukształtowanie terenu.
Fot. Jan Graczyński

Muzeum Miejsce Pamięci KL Plaszow obejmuje teren o powierzchni ok. 40 hektarów: obszar ok. 37 hektarów wpisany do rejestru zabytków i przyległy teren o powierzchni ok. 3 hektarów. Porządkowanie tego ostatniego obszaru, a więc usuwanie roślinności i sprzątanie śmieci oraz nasadzenia zastępcze potrwają do końca 2021 r.

Zgodnie z ostatecznymi decyzjami zezwalającymi na wycinkę, po jej zakończeniu przy ul. Kamieńskiego i ul. Swoszowickiej posadzonych zostanie 295 drzew, w tym: dąb szypułkowy, jarząb pospolity, sosna pospolita, klon jawor, grab pospolity czy buk pospolity. Dodatkowo, od strony ul. Lecha, zaplanowano strefę buforową, gdzie również zostaną posadzone drzewa.

Poza terenem po obozowym, ale w jego bezpośrednim sąsiedztwie planowana jest budowa muzealnego budynku, Memoriału wraz z parkingiem. To tam prowadzone będzie porządkowanie terenu. W Memoriale znajdzie się wystawa stała oraz infrastruktura zapewniająca funkcjonowanie muzeum (punkt informacyjny, kasa, toalety).

Memoriał zostanie wybudowany na działce przylegającej do terenu poobozowego od strony ul. Kamieńskiego, która nie przynależy do historycznego obszaru KL Plaszow, a jedynie z nim sąsiaduje. Architekci wykorzystali naturalne ukształtowanie terenu i zaprojektowali obiekt wtopiony w skarpę, schowany pod ziemią, z widoczną jedynie elewacją zachodnią, z którego rodzajem pomostu przechodzącego pod ul. Swoszowicką odwiedzający będą mogli wejść na teren miejsca pamięci.

Konserwacji i adaptacji na potrzeby wystawiennicze zostanie poddany również znajdujący się na terenie byłego obozu obiekt historyczny – Szary Dom, który w czasie wojny był włączony w struktury KL Plaszow.

Poprzez budowę Memoriału i utworzenie funkcjonalnego zaplecza dla zwiedzających, możliwe będzie kontrolowanie ruchu turystycznego. Autokary będą przekierowane na wydzielony parking, i nie będą blokować ruchu na ul. Jerozolimskiej i w jej pobliżu.

Teren Muzeum – Miejsca pamięci pozostanie otwarty, nieogrodzony i zielony. Ingerencja w naturę zostanie tu ograniczona do niezbędnego minimum.

Utworzenie Muzeum KL Plaszow to przedsięwzięcie, w które zaangażowane jest Miasto Kraków i rząd RP. Muzeum ma stać na straży pamięci tysięcy ofiar byłego niemieckiego nazistowskiego obozu KL Plaszow. Utworzenie instytucji, uporządkowanie terenu i budowa Memoriału jest podyktowane potrzebą godnego upamiętnienia tragicznej historii tego miejsca i ugruntowania wiedzy o istnieniu niemieckiego obozu koncentracyjnego i pracy w Krakowie.

Powołanie instytucji ‒ Muzeum Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942–1945) (w organizacji) jest odpowiedzią na wieloletnie apele o upamiętnienie ofiar KL Plaszow. Nowe muzeum rozpoczęło działalność 1 stycznia 2021 r. Jest współprowadzone przez Gminę Miejską Kraków i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pod koniec października odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Muzeum, której przewodniczącym został Piotr Cywiński, dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. W radzie znaleźli się zarówno eksperci, jak też przedstawiciel mieszkańców miasta. Aktualnie trwa konkurs na opracowanie koncepcji aranżacji plastycznej wystawy stałej Muzeum KL Plaszow.

wtorek, 19 października 2021

Zagraj w grę i wygraj udział w innowacyjnym obozie naukowym ADAMED SmartUP


Wycieczka szkolna do Instytutu Badań Jądrowych, tunel czasoprzestrzenny w nieczynnym reaktorze, spotkanie ze Stanisławem Lemem i naukowcami z różnych epok, wciągające zadania, łamigłówki oraz wymagające analizy to wszystko czeka na uczestników gry rekrutacyjnej będącej pierwszym etapem nowej edycji programu ADAMED SmartUP. Rozgrywka startuje 1 października i potrwa do 15 stycznia. Nadal można się rejestrować, aby wziąć w niej udział.
Gra to początek procesu rekrutacyjnego w 8. edycji programu ADAMED SmartUP. Za poprawnie rozwiązane zadania jej uczestnicy otrzymują punkty, a ci z najlepszymi wynikami zostaną poproszeni o wypełnienie formularzy aplikacyjnych. Na ich podstawie Rada Naukowa programu zaprosi wybranych uczniów na rozmowy kwalifikacyjne.

50 osób z najlepszymi wynikami osiągniętymi w grze i podczas rozmów weźmie udział w dwutygodniowym innowacyjnym obozie naukowym, który odbędzie się w lecie przyszłego roku. Następnie 10 uczestników obozu zdobędzie nagrodę główną, czyli indywidualny program konsultacji edukacyjnych. Po roku 3 z nich otrzyma stypendium naukowe.

Poznaj fascynujący świat nauki

Do udziału w programie ADAMED SmartUP zachęcamy wszystkich uczniów zainteresowanych naukami ścisłymi i przyrodniczymi. Podobnie jak w poprzednich latach gra rekrutacyjna weryfikuje umiejętności krytycznego myślenia i łączenia faktów. Nie jest typowym sprawdzianem wiedzy książkowej – mówi Martyna Strupczewska z Fundacji Adamed.

Autorzy gry zadbali również o wciągającą fabułę i atrakcyjne efekty audiowizualne. Gracz bierze udział w wycieczce szkolnej do Instytutu Badań Jądrowych, podczas której odkrywa, że w nieczynnym od 1995 roku reaktorze powstał tunel czasoprzestrzenny. Dzięki niemu najpierw kontaktuje się ze Stanisławem Lemem, a później rozmawia z 5 naukowcami, którzy żyli w różnych epokach.

Przygotowana przez nas gra nie jest tylko wyzwaniem intelektualnym. Zależy nam też na tym, aby była dobrą rozrywką. To innowacyjna nauka przez zabawę – dodaje Martyna Strupczewska.

W programie ADAMED SmartUP mogą wziąć udział uczniowie z całej Polski mający od 14 do 19 lat. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie adamedsmartup.pl.

***
ADAMED SmartUP to program naukowo-edukacyjny skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest popularyzacja nauk ścisłych i przyrodniczych oraz wsparcie rozwoju pasji i zainteresowań szczególnie uzdolnionej młodzieży. Podstawą inicjatywy jest platforma internetowa adamedsmartup.pl oraz program stypendialny przeznaczony dla osób w wieku 14-19 lat. Dotychczas program objęli patronatem honorowym: Minister Edukacji Narodowej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Rozwoju i Technologii, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Instytut Badań Edukacyjnych, Narodowe Centrum Nauki, Politechnika Warszawska, Politechnika Śląska, Polska Akademia Nauk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Warszawski, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Akademia Morska w Szczecinie.

Organizatorem programu ADAMED SmartUP jest Fundacja Adamed, której celem jest wspieranie działalności badawczo-rozwojowej, naukowej i oświatowej, a także popularyzacja nauki oraz wsparcie rozwoju młodzieży i środowiska naukowego.

czwartek, 14 października 2021

Time to Move 2021

1 października wystartowała kolejna odsłona eurodeskowej kampanii Time to Move! Dołącz do wydarzeń młodzieżowych organizowanych w całej Europie.Time to Move to flagowy projekt Eurodesku, podczas którego przez cały październik w europejskich krajach organizowane są wydarzenia dla młodych ludzi. Prowadzą je eksperci z sieci Eurodesk, dzięki którym odkryjesz międzynarodowe możliwości i zaplanujesz przyszłe projekty. Także online. Jeśli poszukujesz informacji o możliwościach rozwoju osobistego i zawodowego, studiach, wolontariacie, zagranicznych stażach, itp. odwiedź stronę Time to Move.

Przejrzyj październikową ofertę webinarów, sesji informacyjnych, wydarzeń stacjonarnych i dołącz do innych, wyjątkowych aktywności, takich jak festiwale, koncerty, wieczory gier. Skorzystaj z możliwości indywidualnego poradnictwa online lub w Twojej okolicy - zacznij planować swoją przyszłość z wyprzedzeniem. Strona internetowa Time to Move jest ciągle uzupełniana o nowe wydarzenia. W ubiegłym roku przez cały październik 300 organizacji z 30 krajów zorganizowało blisko 1000 eventów!

Dodatkową atrakcją dla uczestników kampanii jest możliwość udziału w grze “Time to Move: Adventures in Berlin”. To dwuosobowa rozgrywka typu escape game, w której gracze współpracują przy rozwiązywaniu zagadek.

Ponadto osoby między 13 a 30 rokiem życia mogą wziąć udział w konkursie dołączając do wyzwań ogłaszanych co dwa tygodnie. Dla najlepszych przewidziano nagrody.

Odwiedź stronę Time to Move

Klejna edycja DiscoverEU!

DiscoverEU-wide PL 19.jpg
Po olbrzymim sukcesie poprzednich edycji konkursu #DiscoverEU, w których o darmowe bilety kolejowe walczyły setki tysięcy młodych Europejczyków, przyszedł czas na nową megarundę! Rywalizacja o kolejne bilety potrwa do 26 października. W konkursie mogą brać udział osiemnastolatkowie, a więc osoby urodzone między 1 stycznia 2003 r. a 31 grudnia 2003 r.

Dodatkowo w tej edycji organizatorzy przewidzieli możliwość udziału wszystkich tych, którzy z powodu zawieszenia konkursu w trakcie pandemii, nie mogli w nim uczestniczyć w zeszłym roku. W najbliższej rundzie będą więc mogły dołączyć także osoby urodzone między 1 lipca 2001 r. a 31 grudnia 2002 r.

Unia Europejska przygotowała dla nich pulę 60 000 biletów uprawniających do bezpłatnych podróży europejskimi kolejami - 3 razy więcej niż w każdej z poprzednich edycji!
Aby zawalczyć o wymarzoną podróż, należy wypełnić formularz aplikacyjny dostępny na stronie konkursu ( aktywny od 12 do 26 października do godz. 12). Kolejny etap polega na rozwiązaniu krótkiego quizu. Przyda się do tego wiedza o kulturze i historii Europy oraz o unijnych inicjatywach skierowanych do młodych.

Eurotrip z biletem DiscoverEU musi się odbyć między między 1 marca 2022 r. a 28 lutego 2023 r. i może trwać minimalnie jeden dzień, a maksymalnie miesiąc. W tym czasie młodzi ludzie muszą odwiedzić co najmniej jeden kraj UE, inny niż ten, w którym mieszkają.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronach Eurodesku.

czwartek, 8 kwietnia 2021

KRAKOWSKI TYDZIEŃ ZAWODOWCÓW - oferta kształcenia zawodowego!


Jakie są zawody przyszłości? Jak przekuć zainteresowania i zdolności na sukces zawodowy w dorosłym życiu? Kto pyta, nie błądzi! Odpowiedzi najlepiej szukać podczas VII Krakowskiego Tygodnia Zawodowców – od 12 do 16 kwietnia odbędzie się kilkaset inicjatyw: prezentacji, spotkań, warsztatów i konkursów, przygotowanych przez szkoły techniczne i branżowe z myślą o uczniach i uczennicach, którzy w majowej rekrutacji podejmą decyzję o dalszej ścieżce kształcenia.

Wybór szkoły ponadpodstawowej to trudne i odpowiedzialne zadanie, ponieważ w dużej mierze zależy od niego przyszłość zawodowa młodych ludzi. Aby pomóc uczniom i rodzicom w podjęciu tej ważnej decyzji, miasto już od siedmiu lat organizuje Krakowski Tydzień Zawodowców. To doskonała okazja, by uaktualnić wiedzę o ofercie kształcenia zawodowego, która w Krakowie z roku na rok poszerza się i dopasowuje do wymagań rynku pracy.

Inicjatywie tej tradycyjnie towarzyszą dwie „soboty otwarte” – w tym roku to 17 kwietnia i 29 maja – podczas których we wszystkich samorządowych szkołach technicznych dostępni są m.in. doradcy zawodowi, służący pomocą w ocenie predyspozycji młodzieży do wykonywania konkretnego zawodu.

Warto skorzystać z tych dyżurów i konsultacji. Ale nie zapominajmy, że doradcy zawodowi udzielają wparcia również na co dzień – uczniowie, którzy nie wiedzą, jaką szkołę powinni wybrać, lub nie są pewni, jaki kierunek będzie dla nich najbardziej odpowiedni, mogą wziąć udział w bezpłatnych konsultacjach. To szansa na rozmowę z osobami, które znają nie tylko krakowską ofertę edukacyjną, ale także świetnie orientują się w najnowszych trendach na rynku pracy.

krakowskich technikach, szkołach branżowych, jak i szkołach policealnych, uczniowie oraz słuchacze mogą kształcić się w niemal 100 zawodach! Można znaleźć w nich doskonałe możliwości własnego rozwoju w oparciu o nowoczesne pracownie, świetnie przygotowanych nauczycieli-praktyków i szansę na udział w wyjazdach zagranicznych, w tym praktykach i stażach.

O tym wszystkim będzie można się przekonać podczas VII Krakowskiego Tygodnia Zawodowców. Eksperci i szkolni praktycy spróbują udzielić odpowiedzi na pytania między innymi o to, w jakim kierunku zmierza rozwój nowoczesnych technologii, jakie profesje mają szansę stać się perspektywicznymi zawodami czy też jakie wyzwania niesie dla nas wszystkich rzeczywistość wirtualna.

Szczegółowy program KTZ oraz dodatkowe informacje są dostępne tutaj.

Ze względu na pandemię większość wydarzeń zaplanowana została w formule online. W przypadku zainteresowania uczestnictwem w wydarzeniach stacjonarnych konieczny jest wcześniejszy kontakt z dyrektorami poszczególnych szkół – organizatorów.

czwartek, 4 marca 2021

Historia sztuki. Zajęcia dla maturzystów - MOCAKonline!Wychodząc naprzeciw potrzebom maturzystów, MOCAK przygotował cykl ośmiu spotkań online, podczas których pomożemy uporządkować wiedzę, poznać sztukę najnowszą, powtórzyć najważniejsze informacje oraz nauczyć się skutecznie rozwiązywać zadania na egzaminie dojrzałości z historii sztuki.
Głównym celem jest przygotowanie maturzystów do dwóch wysoko punktowanych zadań na egzaminie: analizy dzieła sztuki i wypracowania. Trwające około 90 minut spotkania odbędą się w każdą sobotę marca 2021 roku w godzinach 15–16.30. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, ze szczególnym wskazaniem na tegorocznych maturzystów i maturzystki. Zajęcia podzielone będą na cztery następujące bloki tematyczne:

Sztuka – artysta – dzieło
6.3.2021, godz. 15–16.30


W trakcie spotkania omówimy podstawowe definicje związane ze sztuką rozumianą jako dziedzina działalności człowieka. Zajmiemy się również rolami, jakie w historii odgrywali artyści i artystki oraz sposobami, w jakie postrzegało ich społeczeństwo. Poruszymy też temat funkcji, jakie dzieła sztuki pełniły na przestrzeni wieków oraz przeobrażeń, jakim podlegał wachlarz dostępnych artystom środków wyrazu.

Zagadnienia formy
13.3.2021, godz. 15–16.30


Spotkanie skoncentruje się na własnościach formalnych dzieł sztuki. W trakcie zajęć dowiemy się, w jaki sposób opisywać malarstwo, rzeźbę, architekturę, a także nowe środki wyrazu, które pojawiły się w sztuce XX wieku.

Treści jawne i ukryte
20.3.2021, godz. 15–16.30


Uczestnicy i uczestniczki zajęć poznają metody, dzięki którym artyści przekazują treści w swojej twórczości. Omówione zostaną zagadnienia abstrakcji i figuracji, sztuki świeckiej i religijnej oraz najważniejsze motywy ikonograficzne występujące w historii sztuki zachodniej.

Odpowiednia metoda
27.3.2021, godz. 15–16.30


Spotkanie poświęcone zostanie przedstawieniu struktury arkusza maturalnego oraz sposobów rozwiązywania zadań w nim zawartych. 

Zajęcia składają się z dwóch 45-minutowych części z 10-minutową przerwą. Prowadzone będą na platformie Zoom. Spotkania odbywają się w kameralnych grupach (do piętnastu osób). Opłata za udział w zajęciach wynosi 15 zł. Bilety do kupienia wkrótce w sklepie internetowym MOCAK Boookstore pod tym linkiem >>

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Muzeum MOCAK

czwartek, 18 lutego 2021

"Mój świadomy wybór” – program doradztwa zawodowego dla szkół


Grodzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza krakowskie szkoły ponadpodstawowe do udziału w programie „Mój świadomy wybór”. Jego celem jest przygotowanie uczniów branżówek, techników i liceów do planowania kariery zawodowej w oparciu o własne zasoby i analizę informacji na temat rynku pracy i systemu edukacji. 

Udział w programie jest bezpłatny.Realizowany przez GUP od 2020 r. program „Mój świadomy wybór” przygotowuje młodzież do podejmowania samodzielnych i przemyślanych decyzji dotyczących wyboru dalszej drogi kształcenia. Ze względu na obowiązujące obostrzenia sanitarne spotkania z młodzieżą będą odbywać się w formie webinariów za pośrednictwem platformy internetowej. Podczas zajęć doradcy zawodowi porusza takie tematy, jak samoocena uczestników, praktyczne wykorzystanie pozyskanej wiedzy. Uczniowie będą mieli okazję do wyciągania wniosków i refleksji.

GUP zachęca dyrektorów oraz nauczycieli do zgłaszania swoich szkół lub konkretnych klas. Data, godzina oraz szczegóły spotkania (w tym platforma internetowa) zostaną ustalone podczas bezpośredniej rozmowy z doradcami zawodowymi.

Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45–14.45 pod numerem telefonu: 12 68 68 208.

W programie adresowanym do uczniów uwzględnione zostaną następujące obszary:

I. Współczesny rynek pracy
Analizy rynku pracy pod kątem poszukiwania zatrudnienia.
Poznanie źródeł nowych miejsc pracy.
Analiza najczęściej stosowanych sposobów poszukiwania pracy.
Identyfikowanie barier utrudniających poszukiwanie pracy.
Poznanie zasad ułatwiających poszukiwanie pracy.
Identyfikacja i analiza metod znajdowania ofert pracy.
Określenie indywidualnych sposobów poszukiwania ofert zatrudnienia.

II. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie
Poznanie systemu edukacji i innych form uczenia się.
Przetwarzanie informacji o formach i placówkach kształcenia.
Zawody przyszłości

III. Planowanie własnego rozwoju
Sposoby i narzędzia identyfikowania własnych kompetencji i predyspozycji zawodowych.

IV. Indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym (opcjonalnie)
Rozmowa doradcza, ew. badanie kompetencji i predyspozycji zawodowych (dot. uczniów, którzy ukończyli 18 lat).
Opracowanie indywidualnego bilansu kompetencji, umiejętności oraz słabych i mocnych stron.

środa, 17 lutego 2021

Webinarium o studiach za granicą

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o studiach za granicą? Spotkaj się z nami podczas pierwszego webinarium zorganizowanego przez Eurodesk Polska!

Gośćmi webinarium będą Patrycja i Ola, które studiują za granicą, w Holandii i Anglii. Uczestnicy spotkania dowiedzą się m.in. jak wyglądała rekrutacja na uczelnie, jakie są plusy i minusy nauki po angielsku oraz czym charakteryzują się zajęcia na zagranicznych uczelniach.


Zapraszamy do nadsyłania pytań – zadamy je podczas spotkania. Pytania można zgłaszać przez formularz kontaktowy.

Webinarium odbędzie się 18.02 (czwartek) o 19:00 na naszym profilu Facebook.

piątek, 12 lutego 2021

Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa :)Znasz osoby działające na rzecz młodzieży w Krakowie? Zgłoś je do Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa!
Prezydent Miasta Krakowa zaprasza młodzież do zgłaszania kandydatów do Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa. Laureatami wyróżnienia, które w tym roku zostanie przyznane po raz pierwszy, mogą zostać osoby z różnych środowisk, m.in. szkolnych, oświatowych, sportowych, harcerskich, pozarządowych, które wspierają rozwój młodych ludzi. Znacie osoby, których działalność warto nagrodzić i pokazać? – zgłoście ich kandydatury do „Diamentowego Weyssenhoffa” lub „Złotego Weyssenhoffa”.

Nagroda im. Antoniego Weyssenhoffa została ustanowiona przez prezydenta Krakowa dla podkreślenia znaczenia pracy i działalności na rzecz młodzieży w Krakowie. Wyróżnienie mogą otrzymać osoby pracujące z młodzieżą oraz na rzecz młodzieży, m.in. nauczyciele, wychowawcy, instruktorzy harcerscy, streetworkerzy, pracownicy świetlic środowiskowych, edukatorzy, trenerzy, pracownicy młodzieżowych domów kultury, organizacji pozarządowych oraz innych instytucji, w których dorośli z zapałem oraz sukcesami pracują z ludźmi młodymi, stając się dla nich osobami inspirującymi i wspierającymi.

Promowanie pracy z młodymi ludźmi
Nagroda została ustanowiona w celu podkreślenia znaczenia pracy na rzecz młodzieży w Krakowie, a także promowania takiej działalności. Jej laureaci zostaną uhonorowani statuetkami w dwóch kategoriach: „Diamentowy Weyssenhoff” za całokształt pracy z młodzieżą oraz „Złoty Weyssenhoff” za realizację działań na rzecz młodzieży w Krakowie w 2020 roku.

Kto może zgłosić kandydata do nagrody
Prawo zgłaszania kandydatów do Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa przysługuje co najmniej trzyosobowej grupie osób w wieku 13-26 lat, które dla poparcia zgłaszanej przez siebie kandydatury zbiorą podpisy co najmniej 30 osób z tej właśnie grupy wiekowej.

Ostatecznego wyboru laureatów nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa dokona powołana przez Prezydenta Miasta Kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele Młodzieżowej Rady Krakowa i Rady Miasta, członkowie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. młodzieży, pracownicy Urzędu Miasta Krakowa oraz przedstawiciel rodziny Weyssenhoffów.

Patron nagrody
Patronem nagrody jest Antonii Weyssenhoff – pedagog i działacz społeczny, który przez wiele lat z prowadził działalność wspierającą młodzież w Krakowie. Był harcmistrzem i instruktorem harcerskim, dyrektorem liceum ogólnokształcącego oraz Centrum Młodzieży im. dra H. Jordana, założycielem Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego oraz Towarzystwa Inicjatyw Wychowawczych im. Janusza Korczaka. Za swoje zaangażowanie i pracę na rzecz młodych ludzi został uhonorowany Orderem Uśmiechu oraz Odznaką „Honoris Gratia” przyznawaną za działalność na rzecz Krakowa.

Kandydatów do nagrody można zgłaszać do 30 kwietnia br., a laureatów poznamy w czerwcu br.

czwartek, 11 lutego 2021

Przystępniej o rekrutacji na studia

Projekt „Academic Overview” ma na celu ułatwienie młodym ludziom dostępu do wszelkich informacji dotyczących studiów i przyszłości. Autorzy rozpoczęli w sieci publikację serii postów, filmików i podcastów informacyjnych dotyczących programów stypendialnych oraz wymagań, które obowiązują na konkretnych uczelniach.

Dodatkowo program zakłada cykl spotkań z uczniami i wykładowcami różnych uczelni z całego świata, którzy scharakteryzują zasady życia studenckiego na danym uniwersytecie. Projekt wzbogacono o spotkania z psychologiem, który opowie jak zrobić dobre pierwsze wrażenie, jak pokonać strach i jak zaadaptować się w nowym środowisku.

Kolejne publikacje można śledzić na profilach społecznościowych projektu na Instagramie i Facebooku.

Projekt „Academic Overview” powstał w ramach ”Zwolnionych z teorii” – ogólnopolskiej olimpiady praktycznej, w ramach której uczestnicy tworzą i realizują projekty społeczne. 

Szczegóły na stronie internetowej zwolnienizteorii.pl.

Młody Europejczyk Roku 2021


Zmieniasz Europę na lepsze? Czas, żeby inni też się o tym dowiedzieli! Powalcz o wspaniałe wyróżnienie od Fundacji Młoda Europa.

Kto może wziąć udział?:
Osoby w wieku 18-26 lat, które działają na rzecz pluralistycznego, otwartego i solidarnego społeczeństwa lub walczą z niesprawiedliwością i wszelkimi formami dyskryminacji. Kandydaci powinni mieć znaczące rezultaty w ww. obszarach działalności i chcieć aktywnie promować swoje pomysły w przyszłości.

Nagroda:
Nagrodą główną jest 5000 euro, którą można wykorzystać na odbycie 6-miesięcznego stażu w biurze posła Parlamentu Europejskiego lub w innej instytucji europejskiej. Nagrodę można również przeznaczyć na finansowanie projektu promującego integrację i solidarność europejską.

Termin zgłoszeń upływa 14 lutego 2021.


Więcej informacji:
https://www.eurodesk.pl/granty/nagroda-dla-mlodego-europejczyka-roku

czwartek, 4 lutego 2021

Nowa strona Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego

W dniu 1 lutego 2021 roku uruchomiona została nowa strona Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.

Witryna zawiera m.in.:
  • informacje o Programach na lata 2021-2027 – Erasmus+, Kreatywna Europa, Europejski Korpus Solidarności; Obywatele, Równość, Prawa i Wartości (CERV);
  • informacje nt. działalności Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego i jej podstawach prawnych;
  • przestrzeń dla beneficjentów zawierającą realizowane projekty w latach 2014-2020;
  • ogólne informacje o dotychczasowych Programach nadzorowanych przez Agencję Wykonawczą;
  • wiele innych informacji związanych z Agencją Wykonawczą i jej działaniami.
Nowa strona Agencji Wykonawczej znajduje się pod adresem: www.eacea.ec.europa.eu

wtorek, 2 lutego 2021

WIEM I DZIAŁAM - Szkoła Humanitarna

„Wiem i Działam” to bezpłatny program edukacyjny PAH o mądrym pomaganiu dla szkół., który  wprowadza uczniów i uczennice w zagadnienia pomocy humanitarnej, globalnych współzależności oraz działalności Polskiej Akcji Humanitarnej, a także zachęca do wspólnego działania. Skierowany do szkół podstawowych, ponadpodstawowych i placówek wychowawczo-oświatowych. Przeznaczony na min. 4 zajęcia lekcyjne. Program można realizować zarówno stacjonarnie, jak i online. Materiały są podzielone na 4 grup wiekowe.

Dodatkowe informacje:
https://www.pah.org.pl/app/uploads/2020/08/Przewodnik-Wiem-i-dzialam.pdf?fbclid=IwAR1rgDh_oWgOqz1npMtbZW2tAx7mHGcOsz3aPcFQ2auckUPjjIeLJcYdWjk

WOLONTARIAT W TURCJI


59 pięknych dni w Turcji (15.03.2021 - 14.04.2021 r.) oferuje krótki wolontariat do Yozgat. Organizatorem projektu jest turecka organizacja Sorged, zrzeszona w sieci Eurodesk. Wolontariat jest finansowany przez Europejski Korpus Solidarności.Do zadań wolontariusza/ki będzie należało m.in.:
  • organizowanie aktywności sportowych i kulturalnych,
  • prowadzenie kanałów social media,
  • prowadzenie warsztatów językowych.
Wolontariat dostępny dla osób w wieku 18-30 lat, aby wyjechać należy przesłać swój list motywacyjny i CV na adres: esc@sorged.org w terminie do 14 lutego br.

Wolontariusz ma zapewnione zakwaterowanie, transport i kieszonkowe na pokrycie m.in. kosztów wyżywienia.

Infopack dostępny jest tutaj.

czwartek, 28 stycznia 2021

Pies przewodnik dla osób niewidomych i słabowidzących!


Rozpoczął się proces rekrutacji osób ubiegających się o psa przewodnika 😀. Partnerzy projektu „ Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników" informuje o możliwości ubiegania się o psa oraz o zasadach finansowania.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z Partnerami projektu:

Rekrutacja do projektu odbywa się zgodnie z Regulaminem, natomiast zasady przyznawania psów określone zostały w Standardzie przekazywania psów przewodników oraz regulaminach przyznawania psów dostępnych na stronach poszczególnych Partnerów.


środa, 27 stycznia 2021

STYPENDIA POMOSTOWE dla studentów


„Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny, dzięki któremu zdolna, niezamożna młodzież ze wsi  małych miejscowości otrzymuje stypendia na I rok i dalsze lata studiów. Program, zainicjowany w 2002 roku przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, jest aktualnie jedną z największych pozarządowych inicjatyw stypendialnych w Polsce.

Stypendia pomostowe otrzymują ambitni i zdolni maturzyści z dobrymi wynikami w nauce, którzy rozpoczynają I rok studiów dziennych w uczelniach publicznych i spełniają jeden z czterech warunków: pochodzą z rodziny byłego pracownika PGR, lub są finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej, lub pochodzą z rodziny wielodzietnej albo są wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka, lub mają rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej.

Stypendium na I rok studiów wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł. Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich. Uczestnicy programu mogą również brać udział w warsztatach, szkoleniach i konferencjach rozwijających ich kompetencje miękkie oraz umiejętności niezbędne do rozwijania późniejszej kariery zawodowej.

„Stypendia Pomostowe” są jedną z największych pozarządowych inicjatyw stypendialnych w Polsce. Dotychczas, w ramach programu, przyznano ponad 25 tysięcy różnego rodzaju stypendiów, w tym ponad 17 tysięcy na pierwszy rok studiów. Partnerami Strategicznymi Programu są: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Narodowy Bank Polski, Partnerzy Główni: Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja BNP Paribas, Partnerzy: koalicja blisko 90 lokalnych organizacji pozarządowych. Na realizację dziewiętnastu edycji programu Partnerzy przeznaczyli ponad 123 miliony zł.