czwartek, 8 października 2015

Konkurs pisania w języku angielskim „WRITE ON”

Cambridge English Language Assessment zaprasza gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z terenu całego kraju do udziału w ogólnopolskim konkursie pisania w języku angielskim „WRITE ON”.
Celem konkursu „WRITE ON” jest podniesienie wśród polskiej młodzieży umiejętności pisania po angielsku oraz zwiększenie kompetencji polskich nauczycieli języka angielskiego w wystandardyzowanym ocenianiu prac pisemnych.
W rywalizacji tej mogą brać udział uczniowie gimnazjów oraz wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy rozgrywek powinni prezentować umiejętności językowe zbliżone do poziomu B2 w skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR), czyli poziomu zbliżonego do egzaminu Cambridge English: First (FCE) for Schools.

Konkurs „WRITE ON” odbywać będzie się w dwóch etapach: szkolnym oraz ogólnokrajowym. Na etapie szkolnym zadaniem nauczycieli biorących udział w rywalizacji będzie przeprowadzenie klasowych lub szkolnych eliminacji w pisaniu w języku angielskim i wybranie dwóch najlepszych, uczniowskich prac. (W konkursie może brać udział dowolnie wielu nauczycieli z jednej szkoły. Każdy z pedagogów otrzyma materiały potrzebne do przeprowadzenia eliminacji oraz może przesłać 2 wybrane przez siebie wypowiedzi uczniów). W drugim etapie rozgrywek - który odbędzie się 19 marca 2016 r. - wiedzę młodych ludzi wskazanych przez nauczycieli sprawdzi Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne Cambridge English.
Na zwycięzców konkursu i ich nauczycieli, w każdej z dwóch kategorii wiekowych (gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna), czekają iPady Air mini Wi-Fi 16GB, a na laureatów drugich i trzecich miejsc oraz ich pedagogów - karty upominkowe. Każda szkoła biorąca udział w rozgrywkach otrzyma okolicznościowy dyplom.
Pedagodzy zainteresowani uczestnictwem w rywalizacji „WRITE ON” proszeni są o wypełnienie do 15 października 2015 r. internetowego formularza zgłoszeniowego dostępnego TUTAJ oraz przesłanie do 30 listopada 2015 r. dwóch najlepszych uczniowskich prac pisemnych w języku angielskim , w wersji elektronicznej (plik Word), pod adres mailowy dowolnego Centrum Egzaminacyjnego Cambridge English Language Assessment.

Szczegółowe informacje na temat konkursu „WRITE ON” można znaleźć na stronie www.write-on.pl.