czwartek, 30 listopada 2017

Szansa dla humanistów - nowinki z UJ

Paidagogos PRO to nowy program Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, w ramach którego młodzi socjolodzy, psycholodzy, pedagodzy, filozofowie i religioznawcy będą mogli pisać swoje prace dyplomowe przy ścisłej współpracy z biznesem, pracując pod okiem tandemu: promotora i mentora. Opiekunem takiej pracy będzie w tym wypadku nie tylko przedstawiciel uczelni, ale również firmy. Mechanizm jest prosty. Pracodawca z sektora biznesu, administracji publicznej lub sektora pozarządowego, za pośrednictwem platformy internetowej - www.paidagogos.uj.edu.pl - zgłasza problem badawczy, student zaś wybiera interesujące go zagadnienie i wysyła aplikację, na podstawie której zostaje zaproszony do udziału w projekcie.

Uczestnictwo w programie przyniesie wymierne korzyści zarówno studentom, jak i biznesowi. Firmy i instytucje, zgłaszając nurtujące je zagadnienia na platformę, zyskają dostęp do najnowszej wiedzy i – w rezultacie - wartościowe opracowanie tematów ważnych z punktu widzenia ich działalności. Doskonalenie i rozwój, które są celem każdego przedsiębiorstwa, często wymagają zmiany w sposobie myślenia, nowego podejścia do bieżących zagadnień, rzetelnego pochylenia się nad problemem. Wszystko to wymaga czasu, którego przedsiębiorcy zwykle brakuje. Uczestnicząc w projekcie zyskuje więc nie tylko głęboką, często interdyscyplinarną analizę, ale i świeżość spojrzenia na sprawę z zewnątrz, dającą nadzieję na innowacyjne rozwiązanie zgłoszonego zagadnienia. „Efektem ubocznym” uczestnictwa w programie będzie poznanie swoich potencjalnych pracowników w warunkach realnej współpracy.

Studenci, poza fachową opieką, dostępem do danych i poczuciem, że robią coś istotnego dla konkretnego rynkowego podmiotu, będą mogli w praktyce poznać specyfikę branży, która ich zainteresowała i zawodu, do którego aspirują.
O potrzebie dopasowania kształcenia do wymogów rynku dyskutują wszyscy, biorąc zwykle na celownik szeroko rozumiane studia humanistyczne i prezentując na ich temat skrajnie różne poglądy. Od twierdzenia, że studia społeczne są bezwartościowe i produkują bezrobotnych, po opinię, że humaniści, m.in. poprzez rozwijanie kompetencji miękkich, komunikacyjnych, a także poprzez interdyscyplinarność, lepiej odnajdują się na rynku pracy, który podlega nieustannym zmianom. Przekonują, że twórcze myślenie liczy się bardziej, niż wąska, techniczna specjalizacja.

wtorek, 28 listopada 2017

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIUSZA - 5 grudnia :)


"W KAŻDYM Z NAS TKWI MOC CZYNIENIA DOBRA"W celu wyrażenia uznania dla trudu wolontariuszy na całym świecie z inicjatywy ONZ obchodzony jest od 1986 roku Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. To święto wolontariuszy i organizacji zajmujących się wolontariatem na całym świecie, a także okazja do tego, by pokazać światu, jak wielką rolę odgrywają osoby zaangażowane w pracę społeczną na rzecz innych - na poziomie lokalnym, krajowym i miedzynarodowym.

Dzięki wolontariuszom wszyscy mają lepszą przyszłość, bo to właśnie wolontariusze przyczyniają się do dobrobytu narodów i pokazują globalną solidarność w czasach kryzysu.  To też doskonały moment dla samych wolontariuszy, by pochwalili się zrealizowanymi inicjatywami i zachęcili do współdziałania wszystkich tych, którzy na razie stoją z boku.
Wolontariat staje się coraz popularniejszy także w Polsce, specjalne programy prowadzone są nawet w szkołach podstawowych i gimnazjach. W Dniu Wolontariusza w krajach Europy będą odbywać się konferencje, pokazy i warsztaty, dotyczące efektów wolontariatu, metod pozyskiwania ochotników i organizacji pracy.
Według szacunków ONZ miliard ludzi na świecie poświęca swój czas i talent na rzecz innych.


EUROPEJSKI KORPUS SOLIDARNOŚCI

Europejski Korpus Solidarności pilotażowo uruchomiony został w grudniu 2016 roku. Od tego czasu do inicjatywy dołączyło ponad 41 tysięcy młodych ludzi, którzy wyrazili gotowość do podjęcia wolontariatu, praktyk bądź pracy na rzecz dobra wspólnego. Działania te dotychczas finansowane były ze środków programu Erasmus+ w ramach Wolontariatu Europejskiego. Zawarte 20 listopada porozumienie pozwoli stworzyć jasne zasady funkcjonowania Europejskiego Korpusu Solidarności jako odrębnego programu oraz zapewni mu stabilne finansowanie. Zdaniem Komisji będzie to nowy impuls do podejmowania przez młodych europejczyków działań solidarnościowych. Do 2020 roku w ramach programu EVS ma powstać 100 tys. miejsc dla wolontariuszy.

Ministrowie państw członkowskich UE ds. edukacji, młodzieży, kultury i sportu poparli wniosek Komisji o utworzenie osobnego budżetu i podstawy prawnej dla funkcjonowania Europejskiego Korpusu Solidarności. Porozumienie państw członkowskich wytycza tym samym drogę do ostatecznego zatwierdzenia założeń Europejskiego Korpusu Solidarności przez Parlament Europejski.
Kolejnym etapem prac będzie trójstronne posiedzenie Parlamentu, Rady i Komisji, które odbędzie się po przyjęciu porozumienia przez Parlament.

Wiecej o Europejskim Korpusie Solidarności można przeczytać na stronach Eurodesku.

poniedziałek, 27 listopada 2017

Europejczycy o Unii Europejskiej

Europejczycy coraz bardziej przychylnie patrzą na Unię Europejską. Według ostatniego badania Eurobarometru “Parlameter 2017", aż 57% ankietowanych pozytywnie ocenia członkostwo swojego państwa w UE. Obywatele wspólnoty mają też coraz większe poczucie, że ich głos się liczy – uważa tak 47% ankietowanych, co jest najwyższym wynikiem od eurowyborów w 2009 roku. Wg 31% badanych sprawy w UE idą zaś w dobrym kierunku (wzrost o 6 punktów procentowych w porównaniu do badania z marca 2017).
Wzrastają także notowania Parlamentu Europejskiego. Pozytywnie o jego pracy wypowiada się 33% pytanych (wzrost o 8 punktów prcentowych), podczas gdy 42% deklaruje neutralny stosunek do PE.
Badanie zwraca też uwagę na kwestie, którym zdaniem obywateli UE powinna poświęcić szczególną uwagę. 58% ankietowanch oczekuje od UE działań związanych z walką z terroryzmem. 43% wskazało zaś na bezrobocie, 42% na ubóstwo i wykluczenie a 35% na kwestie związane z niekontrolowanym napływem migrantów jako problemy, którymi w pierwszej kolejności powinna zająć się UE.
Europejczycy odpowiadali też na pytania konkretnych korzyści płynących z członkostwa w UE. 44% badanych uważa, że jedną z zalet bycia obywatelem wspólonty są prawa obywatelskie wynikające z unijnych przepisów. 36% wskazuje zaś na swobodę podróżowania oraz studiowania. 34% obywateli wyraża zadowolenie z gwarantowanych przez UE praw pracowniczych oraz wynagrodzeń, a dla 33% ważny jest zaś ogólny dobrobyt. Ponadto obywatele oczekują od UE dalszego stania na straży praw człowieka, wolności wypowiedzi oraz równości płci.

Badanie zostało przeprowadzone między 23 września a 2 października 2017 na próbie 27881 Europejczyków powyżej 15 roku życia, pochodzących z 28 krajów członkowskich za pomocą bezpośredniego wywiadu kwestionariuszowego.

Więcej o badaniu przeczytać można na stronach Europarlamentu.

piątek, 24 listopada 2017

Targi uczelni brytyjskich w Krakowie i Warszawie!
Od przyszłego roku zasady przyznawania kredytów dla studentów z UE i składania aplikacji na większość uczelni brytyjskich zostaną zmienione.W związku z powyższym to ostatnia okazja, żeby porozmawiać z przedstawicielami uczelni o możliwościach podjęcia studiów.
Gdzie i kiedy?
  • Kraków, piątek 24 listopada 2017, 11.00–17.30, Hotel Andel's,, ul. Pawia 3, 31-154 
  • Warszawa, sobota 25 listopada 2017, 11.00–17.30, EXPO XXI, ul. Prądzyńskiego 12/14, 

Przedstawiciele 40 uczelni brytyjskich odpowiedzą na wszystkie pytania związane ze studiowaniem w Wielkiej Brytanii, a na stoisku BAS (Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich w Polsce) i Project Access Polska (Stowarzyszenie Studentów Oxford Cambridge w UK) połączysz się przez Skype'a z polskimi studentami uczącymi się teraz w Zjednoczonym Królestwie.

Podczas seminariów i warsztatów dowiesz się, jak napisać dobry list motywacyjny, jak przygotować podanie do UCAS (Universities and Colleges Admissions Service) i jak wystąpić o pożyczkę na studia.

Na stoisku British Council zapoznasz się z naszą ofertą kursów językowych oraz poznasz szczegóły testu IELTS, który obowiązuje przy staraniu się o miejsce na brytyjskich uczelniach.

Udział w targach jest bezpłatny. Lista uniwersytetów, które zaprezentują się podczas targów oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie British Council.

środa, 22 listopada 2017

Laserem do celu

V Krakowski Turniej Strzelania Laserowego Osób Niewidomych i Słabowidzących – to autorski projekt realizowany przez Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie, przy współpracy z Radą Dzielnicy I Stare Miasto. 

Zawodnicy spotkają się w sobotę, 25 listopada, w siedzibie Centrum Młodzieży na ul. 
Krupniczej 38, w godz. 8.00–20.00.

Z roku na rok krakowski turniej strzelecki dla osób z dysfunkcją wzroku cieszy się coraz większą popularnością. Wszystko zaczęło się w 2012 r., kiedy Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana zrealizowało projekt „Do celu”, w którym wzięło udział ponad 50 młodych osób niewidomych i słabowidzących. Ta inicjatywa przerodziła się z czasem w regularny, coroczny turniej. Spotykają się na nim osoby niepełnosprawne, które mimo ograniczeń fizycznych chcą żyć aktywnie i z pasją. Dla zawodników to okazja, aby pokonać własne słabości, dla wszystkich – pretekst, by spotkać się i porozmawiać o sytuacji osób niepełnosprawnych.

Uczestnicy turnieju korzystają ze specjalistycznego sprzętu – symulatora tarczy połączonego z komputerem, który pozwala na celowanie za pomocą zmysłu słuchu. Kiedy strzelec, ustawiając się i przygotowując do strzału, kieruje strumieniem lasera, urządzenie emituje dźwięk – jest on coraz głośniejszy i bardziej ciągły, jeżeli promień lasera zbliża się do środka tarczy. Uczestnicy strzelają w jednorazowych goglach, aby zapewnić wszystkim równe szanse osiągnięcia najlepszego wyniku. Nie ma ograniczeń wiekowych, osoby niepełnoletnie powinny jednak przyjść w towarzystwie rodzica, opiekuna lub wychowawcy.

Jak podkreślają organizatorzy, wzrok jest obok słuchu podstawowym sposobem zdobywania przez człowieka wiedzy o otaczającym go świecie. Społeczny stereotyp niewidomego to stereotyp osoby wymagającej opieki, nieszczęśliwej. Tymczasem osoby niewidome są normalnymi ludźmi, mają tylko problemy ze wzrokiem. Ludzie z wadami wzroku mogą dużo więcej, niż nam się wydaje. Ich życie jest inne, ale też może być fascynujące. Turniej to okazja, by zmierzyć się z niektórymi mitami i stereotypami na temat osób niepełnosprawnych.


Chętnych prosimy o wcześniejsze uzgodnienie godziny uczestnictwa pod adresem mailowym: pozastereotypy@cmjordan.krakow.pl

wtorek, 21 listopada 2017

Edukacja do późnej dorosłości - Konferencja

W dniach 11–12 grudnia br. w Centrum Kongresowym ICE Kraków oraz w Urzędzie Miasta Krakowa odbędzie się konferencja poświęcona „Edukacji do późnej dorosłości”.

Program ten to odpowiedź miasta na wyzwania demograficzne i społeczne. Ma budować takie postawy dzieci i młodzieży, które sprawią, że ich starość – mimo zmieniających się dynamicznie warunków zewnętrznych – będzie mogła być czasem pełnym radości, satysfakcji, dobrego samopoczucia i wysokiej samooceny. Dobrostan seniorów przyszłości wymaga naszej troski już dzisiaj. Działania edukacyjne mają tworzyć warunki do lepszego rozumienia się przedstawicieli pokoleń, przełamywać stereotypy dotyczące przedstawicieli poszczególnych generacji, a także uwrażliwiać i łagodzić obyczaje.
W zeszłym roku miasto Kraków podjęło aktywne działania na rzecz realizacji programu „Edukacja do starości” w krakowskich szkołach, przedszkolach, domach kultury i bursach. Zainaugurowała je pierwsza konferencja, zorganizowana w październiku 2016 r., pod hasłem „Wychowanie do starości wyzwaniem młodości”. Urzędnicy odpowiedzialni za krakowską politykę senioralną, wykładowcy, dyrektorzy szkół, nauczyciele i wychowawcy rozmawiali wtedy o tym, co może zrobić szkoła, aby starość nie była dla młodzieży niechcianą koniecznością, lecz pozytywną wizją przyszłości.

Pełny program konferencji jest dostępny tutaj.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy (decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc ograniczona) należy przesłać na adres e-mail: piotr.brydniak@um.krakow.pl, wpisując w temacie wiadomości „Konferencja – zgłoszenie” do 4 grudnia.

piątek, 17 listopada 2017

ReportażDZIAŁA


Nowy, ogólnopolski, interdyscyplinarny konkurs dla młodzieży w wieku 13-19 lat na projekt społeczny inspirowany reportażem - ReportażDziała, który wychodzi naprzeciw wyzwaniom w systemie kształcenia.

Jest to konkurs, który ma uczyć samodzielności, podejmowania inicjatywy, współodpowiedzialności i skutecznego reagowania na wyzwania, które młodzi ludzie dostrzegają w swojej okolicy.W konkursie zadaniem uczniów jest stworzyć i przeprowadzić projekt społeczny inspirowany reportażem, który później przedstawią w relacji dziennikarskiej (artykule, podcaście, video itp.).
Uczniowie sami wybierają reporterskie inspiracje, tematykę i formę projektu: czy będzie to inicjatywa obywatelska, nowa ekościeżka w okolicy, koncert charytatywny, pomoc potrzebującej rodzinie czy nowa aplikacja internetowa.


Projekt realizować można indywidualnie albo w grupach, samodzielnie lub pod opieką nauczyciela, niezależnie lub przy pomocy platformy edukacyjnej.

Na stronie konkursu: www.reportazdziala.com znaleźć można więcej informacji, m.in.:
inspiracje reporterskie; wskazówki, od czego zacząć; podpowiedzi, jak dobrze poprowadzić projekt i jak konstruować relację dziennikarską; pomysły na działania; regulaminy, instrukcje itp.

piątek, 10 listopada 2017

Fundusze Europejskie - aktywizacja młodych!Jesteś osobą młodą, nie masz skończonych 30 lat, nie uczysz się, nie pracujesz i nie szkolisz, to weź udział w jednym z projektów aktywizacyjnych w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Dzięki nim podniesiesz swoje kwalifikacje i zwiększysz szanse na zatrudnienie.


Jak znaleźć odpowiedni dla siebie projekt? 


Z pomocą przychodzi strona www.funduszeeuropejskie.gov.pl. 
Trzeba wybrać zakładkę „Znajdź dofinansowanie” https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/, a następnie wybrać „Osoba fizyczna” http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/osoba-fizyczna/#/3756=Osoba%20fizyczna oraz region – pojawi się lista obecnie dostępnych projektów. Warto pamiętać, że lista projektów będzie aktualizowana w miarę jak jedne projekty będą kończone, a pojawiać będą się nowe.

Najczęściej ze środków unijnych finansowane są:
  •  projekty aktywizujące zawodowo, których elementem jest wsparcie w zakładaniu firmy lub udział w stażach, praktykach czy pośrednictwo pracy,
  • projekty szkoleniowe mające na celu umożliwienie zdobywania nowego zawodu, nowych kwalifikacji zawodowych potwierdzonych stosowanym, ogólnie rozpoznawanym certyfikatem.
W projektach aktywizacyjnych, finansowanych z Programu Wiedza Edukacja Rozwój, każdy uczestnik ma opracowany przez doradców Indywidualny Plan Działania – jego efektem powinno być znalezienie pracy. Na taki plan mogą się składać szkolenia, poradnictwo psychologiczne, współpraca z doradcą zawodowym, staż zawodowy, wsparcie pośrednika pracy czy dotacja na założenie własnej firmy.

Warto pamiętać, że w przypadku projektów aktywizacyjnych, uczestnikom przysługują stypendia. W niektórych projektach mamy mogą też otrzymać dodatek z tytułu opieki nad dziećmi (aby mogły np. wynająć nianię).

Kiedy osoba zostanie już uczestnikiem projektu, powinna aktywnie w nim uczestniczyć. Jedną z możliwości wsparcia jest udział w szkoleniach, które trwają zwykle kilkadziesiąt godzin lekcyjnych (60-80) i są intensywne: dwa, trzy spotkania w tygodniu po kilka godzin. Kończą się uzyskaniem certyfikatu lub egzaminem zewnętrznym. Organizatorzy przywiązują dużą wagę do frekwencji podczas zajęć i do aktywnego w nich uczestnictwa. Jeżeli taka osoba, mimo wytężonej pracy, nie zda egzaminu, nie musi zwracać kosztów kursu – ale organizatorzy chcą, by każdy miał szansę egzamin zdać!

W projektach bardzo ważnym elementem jest pośrednictwo pracy. Nie ogranicza się ono tylko do przedstawienia dostępnych na rynku ofert. Pośrednik, zaangażowany w projekt, zna osobę, której ma pomóc w zdobyciu pracy – jej mocne strony, kompetencje. Nie tylko wie, jakie szkolenia odbył młody człowiek, ale też czego konkretnie się nauczył. Jest w stanie znaleźć taką pracę, w której oczekiwania pracownika i pracodawcy będą się uzupełniać, a nie wykluczać.

Słowniczek pojęć:
Projekt współfinansowany w ramach EFS – projekt współfinansowany że środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany w ramach POWER – pieniądze na projekt pochodzą z krajowego Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

NEETs – (ang. Not in Education, Employment, or Training), młodzi ludzie (15-29 lat), którzy nie uczą się, nie pracują i nie są w trakcie żadnego szkolenia czy stażu. To do nich skierowana jest duża część unijnej pomocy w zakresie aktywizacji zawodowej.

W walce o CZYSTE POWIETRZE dla Krakowa :) !

Odbierz roślinę i zadbaj o jakość powietrza w swoim otoczeniu!

10 tysięcy ozdobnych roślin doniczkowych trafi do mieszkańców Krakowa. Będą one bezpłatnie rozdawane już 11 i 12 listopada. To element akcji pod hasłem „Bądźmy razem w walce o czyste powietrze dla Krakowa”.Rośliny pokojowe i towarzyszące im mikroorganizmy glebowe mają zdolność obniżenia poziomu zanieczyszczeń, zwłaszcza gazowych, w powietrzu. Wszystkie rośliny korzystnie wpływają na otoczenie człowieka: pochłaniają dwutlenek węgla, produkują tlen i skutecznie poprawiają samopoczucie.

Chętni do wyboru mają dwie lokalizacje. W sobotę, 11 listopada w godz. od 9 do 17 rośliny będą rozdawane przed Nowohuckim Centrum Kultury przy al. Jana Pawła II 232. Z kolei w niedzielę, 12 listopada w godz. od 9 do 17 rośliny będzie można odebrać przed Urzędem Miasta Krakowa na pl. Wszystkich Świętych 3-4.

czwartek, 9 listopada 2017

„SPiN Day – dla społeczeństwa i nauki”

„SPiN Day – dla społeczeństwa i nauki” to ogólnopolska akcja organizowana przez Porozumienie Społeczeństwo i Nauka. Jej celem jest promocja idei rozwoju społeczeństwa opartego na edukacji, nauce, technice i innowacji. To pierwsze wydarzenie tego typu realizowane w tak dużej skali przez popularyzatorów nauki w Polsce.W ogólnopolski projekt włączyło się również Muzeum Inżynierii Miejskiej, którego pracownicy przygotowali dla krakowian wiele atrakcji.


10 listopada br. Muzeum Inżynierii Miejskiej otworzy się więc dla uczestników „SPiN Day – dla sołeczeństwa i nauki”. 
W programie zajęcia dla dzieci i prezentacje. W sali Biblioteki MHI o godz. 11.30 odbędzie się prezentacja „Rośliny kontra smog”. Uczestnicy dowiedzą się, które rośliny pomagają oczyszczać powietrze w warunkach domowych. A już o godz. 12.30 najmłodsi podczas zajęć „Ciekawostki o komarach” poznają rolę ekosystemu, dowiedzą się jak nie zostać ukąszonym przez owady i zbudują pułapkę na komary. To nie koniec wydarzeń. W hali E, o godz. 13 podczas otwartych zajęć w pracowni drukarskiej uczestnicy obejrzą pokaz druku metoda typograficzną. W trakcie kilkuminutowych sesji samodzielnie wykonają nadruk na pamiątkowej kartce. Będzie również czas, by zwiedzić pracownię.

Udział w wydarzeniu jest wliczony w cenę biletu.

Więcej informacji na stronie Muzeum Inżynierii Miejskiej

środa, 8 listopada 2017

II Edycja Akademii Inspiracji "GIRLS GO START-UP! ACADEMY"

12 - miesięczne wsparcie wybitnych Mentorek, warsztaty, szkolenia interaktywne, konkurs Shesnnovation, a przede wszystkim mocny impuls do stworzenia własnego start-upu STEM. Wszystko to znajdziesz w programie mentoringowym "Girls go start-up! Academy".

Do udziału w Akademii zapraszamy maturzystki, studentki, doktorantki i absolwentki kierunków technicznych, ścisłych, medycznych oraz pokrewnych. Ale nie tylko! Najważniejsze jest, aby składając aplikację mieć zarys pomysłu na własny start-up technologiczny/naukowy. Najbardziej interesuje nas tematyka: IT, BIO, Nano, Energy, Creative industries, a także projekty interdyscyplinarne.
W programie zyskasz 12-miesięczne wsparcie wybitnych Mentorek (lista mentorek) ? kobiet działających w obszarze nowych technologii, nauk ścisłych, ekspertek z dziedziny start-upów oraz wartościowy cykl szkoleń z udziałem amerykańskich trenerów z najlepszych ośrodków naukowych.
Program mentoringowo-szkoleniowy rozpocznie się w dniach 7-8 grudnia 2017 r. warsztatami na temat leadership development itense, prowadzonymi przez mentorki Scherer Leadership Center oraz warsztatami realizowanymi dzięki metodologii design thinking. Sesja networkingowa pozwoli Ci na lepsze poznanie samej siebie i budowaniu swojej sieci współpracy. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Google w Warszawie.
W pierwszej połowie 2018 r. będziesz także zaproszona do wzięcia udziału w cyklu interaktywnych szkoleń z zakresu m.in.: budowania marki przedsięwzięcia i marki osobistej, modeli biznesowych, networkingu, skutecznej komunikacji i finansowania start-upów oraz elevator pitch. W czerwcu 2018 r. odbędą się warsztaty poświęcone wsparciu umiejętności miękkich i próbna sesja pitchingowa. Najlepsze projekty (pary mentoringowe), wyłonione w drodze konkursu Shesnnovation, zostaną zaprezentowane podczas prestiżowego międzynarodowego wydarzenia Lean in Stem Conference w listopadzie 2018 r..

W poprzedniej edycji programu powstalo 18 start-upów STEM


Już dziś zaaplikuj do programu, nie czekaj!


Na zgłoszenia czekamy do 26 listopada br.


"GWIEZDNY KRĄG" III Olimpiada wiedzy o Unii Europejskiej

Organizatorzy Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg” zapraszają uczniów wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości z przedmiotu wiedza o społeczeństwie, do udziału w XIII edycji Olimpiady.


Olimpiada ma na celu popularyzację wiedzy o historii integracji europejskiej, zasadach funkcjonowania Unii Europejskiej oraz aktualnych procesach społecznych, politycznych
i gospodarczych zachodzących w Europie.

Nagrodą główną w tegorocznej edycji jest płatny staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Jej fundatorem jest Janusz Lewandowski, poseł do Parlamentu Europejskiego. Na pozostałych finalistów czekają wyjazdy studyjne do Parlamentu Europejskiego oraz nagrody rzeczowe.

Organizatorami Olimpiady są Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce, Sieć Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct w Polsce, Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce, Słupski Instytut
ds. Młodzieży i Miasto Słupsk.

Szkoły zainteresowane udziałem w Olimpiadzie proszone są o przesłanie zgłoszenia do dnia 19 listopada 2017 r. na adres mailowy: kontakt@gwiezdnykrag.pl

Formularz zgłoszeniowy, regulamin Olimpiady i pozostałe informacje są dostępne na stronie: http://gwiezdnykrag.pl/index.php/2017/10/22/xiii-ogolnopolska-olimpiada-wiedzy-o-unii-europejskiej-gwiezdny-krag-startujemy/

piątek, 3 listopada 2017

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce 2017


Warsztaty, szkolenia, wykłady, seminaria, spotkania z praktykami – to tylko niektóre z zaplanowanych wydarzeń! Chcesz poszerzyć wiedzę o skutecznym prowadzeniu firmy, współpracy, sprzedaży, funduszach dla firm, wyszukiwaniu informacji biznesowych? 

Zastanawiasz się nad swoją ścieżką kariery, potrzebujesz inspiracji lub konsultacji, chcesz świadomie budować swój wizerunek, zwiększyć efektywność i wytrwałość? 

Przyjdź do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie! 

13 listopada 
Fundusze Europejskie dla firm / więcej

14 listopada 
Dobre praktyki we współpracy transgranicznej / więcej
Weź wolontariat w swoje ręce / więcej

15 listopada 
Jak tworzyć i wykorzystywać sposobności w życiu i biznesie / więcej
Jak ułatwić życie przedsiębiorcy? O mentoringu i budowaniu wizerunku / więcej

16 listopada 
25 godzin na dobę, czyli jak zwiększyć swoją efektywność osobistą / więcej
Czy nadajesz się na przedsiębiorcę? Badanie zainteresowań zawodowych / więcej
Jak osiągać rezultaty, czyli wytrwałość / więcej

17 listopada 
Google hacking dla biznesu / więcej
Zaradna? Odważna? Przedsiębiorcza! / więcej
Zawodowy Sprzedawca – Negocjator XXI wieku / więcej

18 listopada 
Model Alchemii Biznesu dla początkujących przedsiębiorców oraz osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej / więcej

Udział w szkoleniach w bibliotece jest bezpłatny! Więcej informacji i zapisy: www.cibie.pl


Koordynatorem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce 2017 jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. 


Wojewódzka Biblioteka Publiczna
Czytelnia Informacji Biznesowej i Europejskiej
31-124 Kraków, ul. Rajska 1
tel. 12 375 22 25
biznes@rajska.info
www.rajska.info


STREFA NASTOLATKA - WARTO WIEDZIEĆ!!!

Strefa Nastolatka to miejsce dla tych, którzy pogubili się, mają trudną sytuację w domu, w szkole, w relacjach z rówieśnikami. W szczególności adresowana jest do nastolatków, którzy doświadczają przemocy fizycznej, psychicznej lub borykają się z chorobą alkoholową rodziców czy opiekunów.
Jeśli coś Cię gnębi, przerasta, ktoś Cię krzywdzi lub masz inny problem w domu czy w szkole, z którym nie potrafisz sobie poradzić - przyjdź koniecznie!
Strefy Nastolatka w Dworku Białoprądnickim to przyjazne miejsce, w którym możesz anonimowo i bezpłatnie uzyskać życzliwą i fachową pomoc. 
Jesteś rodzicem i nie wiesz "jak ugryźć" problem? Też będziesz mile widziany!
Dwa razy w tygodniu do dyspozycji młodych ludzi są życzliwi specjaliści, którzy wysłuchują i wskazują możliwości pomocy.Osoby odwiedzające Strefę mogą liczyć na anonimowość, przyjazną i pełną szacunku atmosferę.


Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki, 
Kraków, ul. Papiernicza 2, Oficyna Wschodnia

Strefa otwarta jest w środy i w piątki.
środy: godz. 12 - 14 (psychoterapeuta)
piątki: godz. 16 -18 (pracownicy Krakowskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych)

Najważniejsze zasady działania Strefy Nastolatka:
  • Jesteś tu bezpieczny i anonimowy,
  • Przyjdź jeśli coś Cię martwi, przerasta, ktoś Cię krzywdzi – np. bije, poniża lub obraża,
  • Możesz się „wygadać” - na pewno będziesz wysłuchany,
  • Dowiesz się, że nie ma sytuacji bez wyjścia,
  • Każdy problem i zmartwienie zasługuje na uwagę i pomożemy Ci go rozwiązać.
Strefa Nastolatka jest otwarta także dla rodziców i opiekunów, którzy nie wiedzą jak pomóc nastolatkowi borykającemu się z trudnościami.

Organizatorem projektu jest Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” i Krakowskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych, w ramach działającej w Dworku Strefy Rodzica.

Partnerem oraz inicjatorem projektu jest Urząd Miasta Krakowa – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny – Marzena Paszkot.