czwartek, 19 listopada 2020

PROAKTYWNI Z POWER-em!

Zgłoś się do trzeciej edycji projektu „Proaktywni z POWER-em!”, który skierowany jest do osób młodych do 29 roku życia biernych zawodowo. Udział w projekcie jest bezpłatny. Daje możliwość wyboru szkolenia zawodowego, odbycia płatnego stażu i otrzymania zatrudnienia po jego zakończeniu, udziału w warsztatach technik autoprezentacji oraz wsparcia stylisty. Prowadzący pomogą w przygotowaniu profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych i aktywnego poszukiwania pracy. 

Projekt daje też możliwość otrzymania wsparcia doradcy zawodowego, psychologa, prawnika, terapeuty lub coacha. Organizatorzy oferują też zdobycie nowych kwalifikacji i kompetencji, doświadczenia zawodowego poprzez bony szkoleniowe, na zatrudnienie oraz na zasiedlenie.

Do projektu mogą się zgłosić osoby, które:
 • mają 18-29 lat,
 • mieszkają na terenie miasta Krakowa lub powiatu krakowskiego, wielickiego, wadowickiego, proszowickiego, olkuskiego, miechowskiego, myślenickiego,
 • są bierne zawodowo i spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 1. zamieszkują obszary wiejskie (poza ZIT),
 2. są rodzicami powracającymi na rynek pracy,
 3. są osobami z niepełnosprawnościami,
 4. są imigrantami, reemigrantami (aktywnymi lub biernymi zawodowo)
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2020-2022.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać: telefonicznie: 14 300 04 51, 579 517 630 lub mailowo: rekrutacja@fundacjaproaktywni.pl.

poniedziałek, 16 listopada 2020

Cotygodniowe lekcje tańca on-line


European Dancehouse Network – Europejska Sieć Domów Tańca zainaugurowała międzynarodową kampanię #DanceAndWellBeing

Celem kampanii jest zwiększenie świadomości dotyczącej pozytywnego wpływu tańca na samopoczucie i kondycję fizyczną, szczególnie w kontekście utrzymania dobrej formy podczas pandemii koronawirusa, która nierzadko wymusza ograniczenie aktywności ruchowej, a także – niwelowania negatywnych skutków stresu związanego z pandemią i jej konsekwencjami.

W ramach kampanii w okresie listopad 2020 – luty 2021 sieć EDN zaprasza na cotygodniowe lekcje tańca online, prowadzone przez zaprzyjaźnionych artystów. Spotkania są organizowane na platformie Zoom.

Plan zajęć oraz link do spotkań: www.ednetwork.eu

Zajęcia online są bezpłatne i nie wymagają żadnych umiejętności tanecznych.

European Dancehouse Network

Europejska Sieć Domów Tańca działa na rzecz promocji i prezentacji sztuki oraz twórców i wykonawców tańca współczesnego, a także jego profesjonalizacji i rozwoju jako formy sztuki oraz ulepszania infrastruktury w sektorze tańca. Ponadto angażuje się m.in. w działania służące budowaniu publiczności, rozwojowi kompetencji społecznych, włączaniu społecznemu i integracji międzypokoleniowej poprzez taniec.

czwartek, 12 listopada 2020

Wolontariat na Sardynii

Organizacją koordynującą Malik Association poszukuje wolontariusza/kę, który/a będzie pracować w urzędzie gminy Ollolai. Do jego/jej zadań będzie należało:

- promowanie europejskiej mobilności (np. programu EKS),
- bezpośrednia praca z młodzieżą, dziećmi, starszymi i turystami,
- promowanie lokalnej kultury.


Projekt European Solidarity in Barbagia jest organizowany w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.

Kto może aplikować

Osoby w wieku 18-30 lat.
Dofinansowanie

Wolontariusz ma zapewnione zakwaterowanie, transport, kieszonkowe na pokrycie m.in. kosztów wyżywienia (300 euro miesięcznie).
Dodatkowe informacje

https://europa.eu/youth/solidarity/placement/18082_en

Staż w instytucji unijnej w Sztokholmie

Wykorzystaj wiedzę zdobytą na studiach podczas intensywnych praktyk w instytucji zajmującej się kontrolą chorób. Do wyboru różne działy!Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób analizuje i interpretuje dane z krajów UE dotyczące 52 chorób zakaźnych, a także udziela porad naukowych rządom krajów.

Kandydaci mogą aplikować do jednego z działów:
Communication
European and International Cooperation
Emerging, Food- and Vector-Borne Diseases (EFVED)
STI, Blood-Borne Viruses and TB (STB)
Digital Transformation Services
Surveillance – Epidemic Intelligence
Public Health Training and Preparedness
Human Resources
Legal Services
Scientific Process and Methods
Eurosurveillance editorial office

Staż rozpocznie się w okresie pomiędzy marcem a czerwcem 2021 i potrwa od 5 do 9 miesięcy.

Kto może aplikować

- absolwenci studiów,
- osoby znające język angielski,
- osoby, które nie były wcześniej stażystami/pracownikami w którejś z unijnych instytucji.

Dofinansowanie

Stażyści za swoją pracę otrzymają 1 471 euro miesięcznie oraz zwrot kosztów podróży.

Dodatkowe informacje

https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/ecdc_pl

wtorek, 10 listopada 2020

Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego

Konkurs skierowany jest do osób w wieku 16-30 lat. Nagroda dla najlepszego projektu wynosi 7500 euro, dla drugiego miejsca 5000 euro, dla trzeciego miejsca 2500 euro. Projekty można zgłaszać indywidualnie lub, najlepiej, grupowo. Powinny one propagować wzajemne zrozumienie na szczeblu europejskim i międzynarodowym, budzić wspólne poczucie europejskiej tożsamości i integracji oraz proponować młodym ludziom w Europie wzorce postępowania i dawać praktyczne przykłady współżycia Europejczyków jako jednej wspólnoty. 

Projekt powinien być właśnie realizowany lub powinien się zakończyć w okresie od 1 stycznia 2020 do 1 lutego 2021.

Termin zgłoszeń: do 1 lutego 2021.

środa, 4 listopada 2020

Wolontariat w czasie pandemii: zmiany, zmiany…


Z powodu pandemii COVID-19 wiele organizacji stanęło przed koniecznością przeorganizowania swoich programów wolontariatu. Ze względów bezpieczeństwa ograniczane są spotkania z wolontariuszami w siedzibach organizacji, zrezygnowano z dużych działań grupowych (np. pikników, warsztatów) oraz z działań podejmowanych w grupach osób o podwyższonym ryzyku zachorowania. 
Część organizacji musiała wprowadzić istotne zmiany w zaplanowanych działaniach programowych i na nowo zastanowić się, w jaki sposób dopasować do nich współpracę z wolontariuszami.

Jednocześnie, wielu wolontariuszy zaczęło zgłaszać chęć zmiany charakteru swojego wolontariatu:
część osób postanowiła wykonywać więcej zadań z domu, a nie w biurze organizacji,
część wyraziła zainteresowanie tzw. mikrozadaniami, które zajmują mniej czasu,
a część pytała, czy może swoje zadania wykonywać zdalnie.
Powody były różne: niektórzy z racji zamknięcia uczelni czy podjęcia pracy zdalnej wrócili do swoich rodzinnych miejscowości, więc nie byli w stanie odwiedzać siedziby organizacji, inni ze względów bezpieczeństwa ograniczyli przebywanie poza domem.

Jedno się nie zmieniło: chęć działania. Mimo zmian i obostrzeń wolontariusze nadal deklarowali i deklarują, że chcą angażować się w ważne działania społeczne.

Jak wykorzystać ten potencjał? 

Z pomocą przychodzi e-wolontariat, czyli wolontariat wykonywany za pośrednictwem Internetu. E-wolontariusze pomagają organizacjom w mikrozadaniach takich jak pisanie (np. artykułów na bloga), tłumaczenia, projektowanie grafiki (np. ulotek), wsparcie w działaniach promocyjnych (np. pisanie postów na Facebooka), wyszukiwanie informacji czy burze mózgów.

Możliwości jest bardzo wiele – wszystko zależy od potrzeb organizacji i umiejętności wolontariuszy.

E-wolontariat jest jedną z form wolontariatu. Różnica między nim a wolontariatem tradycyjnym jest taka, że e-wolontariusze wykonują swoje zadania zdalnie, na odległość, a nie np. w siedzibie organizacji. Dzięki temu w e-wolontariacie nie istnieją bariery miejsca i czasu: e-wolontariuszem/e-wolontariuszką może zostać każdy, kto chce pomagać - bez względu na to, gdzie mieszka i w jakich godzinach może poświęcić czas na wolontariat. E-wolontariat pozwala się zaangażować osobom, które z różnych przyczyn nie mogą działać „twarzą w twarz”, np. z uwagi na pracę do późnych godzin, opiekę nad rodziną, czy niepełnosprawność.

Jak zorganizować e-wolontariat? – weź udział w minikursie!

Jeśli wasza organizacja chciałaby rozpocząć współpracę z e-wolontariuszami, ale zastanawiacie się, jak ją zorganizować (np. jak wymyślić i opisać mikrozadania oraz jak zrekrutować e-wolontariuszy), zapraszamy do udziału w minikursie mailingowym!

Na przełomie listopada i grudnia Fundacja Dobra Sieć uruchamia bezpłatny minikurs mailingowy, podczas którego przez tydzień w formie krótkich, praktycznych porad wysyłanych mailowo nauczy Was, jak zaplanować i wdrożyć współpracę z e-wolontariuszami. Zapraszamy!

Więcej informacji o kursie i link do zapisów: https://minikurs.e-wolontariat.pl/.

czwartek, 29 października 2020

Przemieszczanie się w okresie koronawirusa!


Państwa członkowskie przyjęły 13 października zalecenia dotyczące podróżowania w związku z pandemią koronawirusa. Zakładają one m.in. opracowanie wspólnej mapy, przedstawiającej poziomy ryzyka w różnych regionach Europy.
Regiony będą oznaczane trzema kolorami (czerwonym, pomarańczowym i zielonym), które określą poziom rozwoju koronawirusa. Na podstawie mapy możliwe będzie wprowadzanie ograniczeń dotyczących przemieszczania się. Ograniczenia, takie jak kwarantanna czy obowiązkowe testy, nie będą obowiązywały podróżnych przybywających z regionów oznaczonych na zielono.


Informacje o wprowadzeniu nowych środków bezpieczeństwa będą publikowane 24 godziny przed ich wejściem w życie.

Państwa członkowskie uzgodniły także kategorie podróżnych, którzy będą zwolnieni z wymogu poddania się kwarantannie (wśród nich np. dziennikarze czy pasażerowie tranzytowi).

W związku z przyjętym zaleceniem Komisja Europejska na swojej stronie opublikowała odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Więcej informacji

Zaprojektuj t-shirt

Sieć Eurodesk zaprasza młodych ludzi do udziału w konkursie na projekt koszulki nawiązującej do tematyki kampanii Time to Move. Na autorów najciekawszych pomysłów czekają nagrody!


W zabawie mogą brać udział osoby w wieku od 13 do 30 lat. Praca konkursowa może być wykonana w dowolnej technice: może być zdjęciem, cyfrowym projektem graficznym czy odręcznym rysunkiem.

O nagrody można ubiegać się dwóch kategoriach wiekowych: 13-19 lat oraz 20-30 lat. Główna nagroda to tablet oraz roczna subskrypcja na platformie Skillshare.

Organizowana przez sieć Eurodesk – przy wsparciu programu Erasmus+ – kampania Time to Move ma zwrócić uwagę młodych Europejczyków na szanse czekające na nich za granicą oraz spopularyzować źródła informacji o międzynarodowej mobilności.

Na stronie inicjatywy młodzież z całej Europy może uzyskać informacje o ofertach studiów, pracy lub wolontariatu za granicą oraz różnego rodzaju międzynarodowych wydarzeniach skierowanych do młodych.

Zgłoszenia do 31 października do 12:00.


Więcej informacji

środa, 30 września 2020

Time to Move 2020

 


Październik będzie pełen wrażeń! Już zaraz rusza flagowa kampania Eurodesku, podczas której w europejskich krajach organizowane są darmowe wydarzenia dla młodych ludzi, online i w realu.Time to Move to przedsięwzięcia, realizowane co roku w październiku dla młodych ludzi. Wydarzenia organizowane są przez ekspertów z Eurodesku, dzięki którym zapoznacie się z europejskimi możliwościami i znajdziecie najlepszy projekt międzynarodowy dla siebie.

Jeśli zastanawiasz się, co dalej po pandemii COVID-19, pomożemy Ci zaplanować przyszłość! Wirtualny wolontariat? Szkolna wymiana na semestr? A może praktyki w innym kraju? Czeka na Ciebie całe mnóstwo opcji.

Dzięki interaktywnej mapce dostępnej na stronie wyszukasz webinaria, sesje informacyjne, wydarzenia stacjonarne lub indywidualne spotkania w Twojej okolicy.


Nie zapomnij także o konkursie na projekt t-shirtu organizowanym w ramach kampanii. Więcej informacji tutaj.

Dodatkowe informacje

https://timetomove.eurodesk.eu/pl/


KONGRES KSIĄŻKI


Pierwsza edycja Kongresu Książki odbędzie się w dniach 19-23 października w ramach tegorocznego Festiwalu Conrada. Organizatorem wydarzenia jest KBF, operator programu Kraków Miasto Literatury UNESCO.Kongres Książki wyrasta z potrzeby dialogu między środowiskami twórczym i wydawniczym, w których ścierają się różne potrzeby i interesy, gdzie literatura czasami ustępuje miejsca biznesowi, biznes uzależniony jest od strategii promocyjnych dużych i małych wydawców, a być albo nie być książki i twórcy zależy od jednej dotacji. Za ogromną machiną wydawniczo-handlowo-promocyjną stoją jednak zwykli ludzie, właściciele małych oficyn, pisarze i pisarki, tłumacze i tłumaczki, ale także zespoły specjalistów od sprzedaży i promocji dużych podmiotów wydawniczych. Kongres Książki ma stać się miejscem, w którym wszyscy zaangażowani na tym polu mogą się spotkać i porozmawiać o tym, co funkcjonuje dobrze, a co należy usprawnić.

Szczególnie istotną rolą promotorów czytelnictwa jest dbanie o nowe pokolenie czytelników. Mając to na uwadze, w programie kongresu uwzględniono wydarzenia adresowane nie tylko do pisarzy, lecz także pracowników szkolnych bibliotek oraz rodziców. Nie zapomniano o wydarzeniach skierowanych do najmłodszych. W ramach realizowanej przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne kampanii edukacyjnej „Jesteś twórcą – masz prawo” odbędą się warsztaty z dr. hab. Grzegorzem Manią, który nie tylko nauczy dzieci, jak odpowiedzialnie korzystać z dzieł innych, ale też zachęci je do samodzielnego tworzenia.

Kongres jest inicjatywą Krakowa – Miasta Literatury UNESCO. Jego pierwsza edycja powstaje we współpracy z Stowarzyszeniem Unia Literacka, Stowarzyszeniem Tłumaczy Literatury, Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich oraz IBBY. Stanowi on kontynuację istniejącego od 2015 roku pasma branżowego Przemysły Książki podczas Festiwalu Conrada. Należy do niego także Word2Picture, wydarzenie łączące branżę filmową i wydawniczą mające na celu zapoznanie środowiska filmowego z tytułami mającymi potencjał na ekranizacje.
poniedziałek, 28 września 2020

KONKURS HISTORYCZNY "Czy znasz Kraków?"


Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana i Muzeum Krakowa zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych z Krakowa i Małopolski do uczestnictwa w kolejnej edycji konkursu wiedzy o Krakowie „Czy znasz Kraków?” Mogą wziąć w nim udział zarówno uczestnicy indywidualni, jak i trzyosobowe drużyny. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest: „Kraków na drodze ku Niepodległej”.Kartę zgłoszenia do konkursu należy przesłać drogą elektroniczną do 15 października br. na adres: asek@cmjordan.krakow.pl. 
KARTA ZGŁOSZENIOWA

Dla laureatów konkursu zostaną przygotowane nagrody rzeczowe i dyplomy, a dodatkowo laureat indywidualny – uczeń klasy maturalnej w roku szkolnym 2021/2022 będzie mógł wziąć udział w finale XXVI edycji Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim, w którym nagrodami są miejsca na studiach stacjonarnych na tej uczelni.
Aby przystąpić do konkursu „Czy znasz Kraków?”, trzeba przeczytać obowiązkowe lektury i wysłuchać cyklu wykładów związanych z tematem konkursu. Na wykłady organizatorzy zapraszają od 20 października do 9 lutego 2021 r. do Sali Miedzianej Pałacu Krzysztofory. Każdy zgłoszony uczestnik otrzyma na pierwszym wykładzie indeks, w którym będzie zbierał podpisy wykładowców oraz punkty.

Tradycyjnie już honorowy patronat nad konkursem sprawuje Rada Miasta Krakowa.

Aby zapoznać się z regulaminem konkursu oraz wykazem dokumentów potrzebnych do zgłoszenia wejdź na stronę internetową www.cmjordan.krakow.pl  lub www.muzeumkrakowa.pl

czwartek, 24 września 2020

BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA KRAKOWA
W sobotę, 26 września rusza głosowanie w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa. To dobry moment, by dokładnie przejrzeć listę tegorocznych projektów i zdecydować, które najbardziej zasługują na wsparcie, pieniądze i realizację w 2021 r.
Centrum Młodzieży również zgłosiło kilka projektów i zachęca do oddania na nie głosów:
 • Muzyczna Przystań Młodych - projekt nr 145
 • Bronimy MDK-ów! Śródmiejski Festiwal Kultury Młodzieży - projekt nr 146
 • Zakup strojów dla "Małych Słowianek" - projekt nr 30
 • Zbiorniki na deszczówkę w ogrodzie przy Krupniczej 38 - projekt nr 36
 • 800 darmowych biletów dla seniorów do Kina Paradox Centrum Młodzieży - projekt nr 35
http://cmjordan.krakow.pl/2020/09/Budzet-Obywatelski-2020


Szczegółowe opisy projektów znajdują się na stronie:

wtorek, 15 września 2020

STUDIUJ w KrakowieKraków to największa liczba ośrodków edukacyjnych wyróżnionych w prestiżowym rankingu „The World University Rankings 2021”, a wśród nich najlepsza polska uczelnia według Rankingu Perspektywy – Uniwersytet Jagielloński.Stolica Małopolski prześcignęła inne duże ośrodki akademickie w Polsce takie jak Poznań, Wrocław czy Gdańsk. Kraków okazał się gorszy od zwycięskiej Warszawy tylko o 1 punkt. Niezwykle wysoki poziom edukacji, perspektywy ekonomiczne, przychylność i prężna współpraca samorządu i ośrodka naukowo-biznesowego, jak również unikalne kierunki kształcenia stale przyciągają do Krakowa młodych ludzi chcących związać z nim swoją przyszłość.
Młodych ludzi przyciągają wysokie zarobki i relatywnie niskie bezrobocie. Średnia pensja w sektorze krakowskich przedsiębiorstw wyniosła w czerwcu 6 217,47 zł brutto, co pozwoliło miastu uplasować się na trzecim miejscu w rankingu wynagrodzeń.
Tym, co dotychczas spędzało sen z powiek krakowskim żakom były za to ceny wynajmu mieszkań. Jednak, jak pokazuje raport „Najlepsze miasta do studiowania 2020”, sytuacja w tym zakresie ulega zmianom. Średnia cena wynajmu mieszkania dwupokojowego kształtuje się obecnie w granicach ok. 2 036 zł, natomiast za pokój trzeba zapłacić średnio 711 zł.
Nauczanie przeniosło się do sieci, co nie pozostaje bez wpływu na decyzje studentów i wykładowców o przyjeździe do Krakowa. Uczelnie cały czas monitorują sytuację związaną z epidemią i rozważają różne scenariusze związane z organizacją nowego roku akademickiego. Wszystko w porozumieniu ze studentami i wsłuchiwaniem się w ich potrzeby. Do tej pory część uczelni podjęła decyzję o trybie zdalnego nauczania w nadchodzącym zimowym semestrze, niektóre będą prowadziły zajęcia w modelu mieszanym. Ta nowa forma kształcenia stanowi wyzwanie, ale także wielką szansę dla miasta. 650 lat tradycji naukowo-akademickich to mocna baza, na której – dzięki nowoczesnej technologii – można budować klimat dla rozwoju umiejętności i kompetencji, zdobywania wiedzy czy spędzania wolnego czasu.

czwartek, 10 września 2020

KONKURS "Mój pierwszy biznes"

Jeżeli chcesz odnieść sukces w świecie biznesu? i jesteś uczniem krakowskiej szkoły ponadpodstawowej, przekuj swój pomysł w biznesplan i zgłoś go do konkursu organizowanego przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Krakowie we współpracy z Gminą Miejską Kraków i ABSL. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne.Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat przedsiębiorczości, pobudzenie aktywności gospodarczej oraz kształtowanie postaw biznesowych. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu biznesplanu prezentującego przedsięwzięcie gospodarcze – można to zrobić indywidualnie lub zespołowo. Zgłoszone prace oceni kapituła, składająca się z osób posiadających kwalifikacje i doświadczenie biznesowe. Główne kryteria oceny to: innowacyjność pomysłu, oryginalność pracy oraz umiejętność zastosowania różnych technik prezentacji zgłoszonego pomysłu.

Termin nadsyłania biznesplanów mija 30 września br.

Konkurs ma dwa etapy. W pierwszym, który zaplanowano na 14 października, przeprowadza się merytoryczną ocenę biznesplanów i wyłania najlepsze. W drugim etapie, który odbędzie się 20 listopada uczestnicy prezentują swoje propozycje przed kapitułą oraz konfrontują się z opinią specjalistów.

Dla zwycięzców konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody finansowe:
nagroda główna: 5000 zł
drugie miejsce: 3500 zł
trzecie miejsce: 2000 zł
nagroda dla opiekuna merytorycznego zwycięskiego zespołu: 1500 zł
nagroda w kategorii Najbardziej Innowacyjny Biznes Plan: 3000 zł
nagroda w kategorii Młody Przedsiębiorca Odpowiedzialny Społecznie: 3000 zł

Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla szkół, z których wywodzić się będą finaliści. Dodatkowo finaliści konkursu i ich szkoły będą prezentowane w lokalnych mediach.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej koordynatora konkursu – Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 1 w Krakowie.

środa, 16 października 2019

Wielkie święto dla polskiej literatury! :)

OLGA TOKARCZUK otrzymała Nobla - najważniejsze wyróżnienie dla pisarza na świecie - za „narracyjną wyobraźnię, która z encyklopedyczną pasją ujawnia przekraczanie granic jako formę życia”. 
Komitet Noblowski docenił polską pisarkę za ogląd spraw lokalnych, ale i umiejętność spojrzenia na rzeczywistość z szerszej perspektywy, „z lotu ptaka”. Za połączenie sprytu i dowcipu.

poniedziałek, 14 października 2019

Kierunek PRACA


Jeśli masz skończone 30 lat, szukasz pracy, jesteś osobą niepracującą, to masz szansę na znalezienie wymarzonego zajęcia. Ruszył bowiem nabór do nowego projektu „Kierunek PRACA!”, stanowiącego wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Nabór do projektu trwa do piątku, 25 października.Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z:
Płatnych staży z możliwością późniejszego zatrudnienia. Każdy staż jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb uczestników.
Dodatkowym bonusem jest udział w bezpłatnych warsztatach i szkoleniach zawodowych dopasowanych do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu.
Wszyscy uczestnicy projektu mają też gwarancję wsparcia ze strony osobistego opiekuna i innych specjalistów, również tych branżowych.
Udział w programie gwarantuje zwrot kosztów dojazdu na warsztaty i do miejsc stażowych.
Osobom, które opiekują się dzieckiem do lat 7 lub inną osobą zależną zapewniamy zwrot kosztów opieki podczas odbywania stażu oraz szkolenia.

Aby wziąć udział w projekcie wystarczy spełnić cztery podstawowe warunki:
 • wiek 30–64 lat;
 • mieszkać na terenie Krakowa lub powiatu krakowskiego, myślenickiego, olkuskiego, wielickiego;
 • pozostawać bez pracy (bezrobotne/bierne zawodowo);
 • należeć do co najmniej jednej z poniższych grup:
 1. osoby powyżej 50. roku życia,
 2. osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 1 roku),
 3. osoby z niepełnosprawnościami,
 4. osoby z wykształceniem maksymalnie średnim,
 5. kobiety.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Trwa rekrutacja – liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia chęci udziału w projekcie są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej kierunekpraca.info.pl

Udokumentowany staż pracy danej osoby może mieć znaczenie już na etapie rekrutacji. Jest bowiem okazją do pozyskania doświadczenia w pracy na danym stanowisku, którego często żąda przyszły pracodawca od kandydatów, sprawdzenia się w wymarzonej pracy, nawiązania kontaktów zawodowych i wyrwania się z pętli bezrobocia. Stały miesięczny dochód (stypendium stażowe) jest dodatkowym atutem. Założeniem systemu stażowego jest sprawdzenie się na danym stanowisku, by później otrzymać zatrudnienie na etacie.

Projekt realizuje InBIT sp. z o.o. – dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 626 00 95 / 12 617 18 91, e-mail: kierunekpraca@inbit.pl oraz w Biurze Projektu przy pl. G
en. Władysława Sikorskiego 2.

piątek, 27 września 2019

Budżet Obywatelski! Zagłosuj na nasze projekty - Twój głos też ma znaczenie!

Projekt lokalny - Dzielnica I NR 15:


ŚRÓDMIEJSKI FESTIWAL KULTURY MŁODZIEŻY

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt lokalny - Dzielnica I - dotyczy całego obszaruRealizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.
Główna lokalizacja: Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży
Dodatkowe lokalizacje: Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, place, przestrzeń miejska i teatry Dzielnicy I Stare Miasto

Opis projektu

Jedyne dwa krakowskie pałace młodzieży, oba działające na terenie I Dzielnicy - Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży oraz Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana - sprzymierzają się, by w ciągu jednego czerwcowego tygodnia zaproponować mieszkańcom centrum Krakowa skoncentrowaną dawkę różnorodnych artystycznych doznań.
Śródmiejski Festiwal Kultury Młodzieży ma dać szansę wszystkim młodym artystom uczęszczającym na zajęcia w CM i SCKM na zaprezentowanie się przed najlepszą - bo krakowską - publicznością. Ma to być też swoiste podziękowanie dla mieszkańców Krakowa, którzy płacąc w naszym mieście podatki, są mecenasem działalności pałaców młodzieży, dając tym samym młodym ludziom możliwość rozwijania ich talentów i pasji.

Program Śródmiejskiego Festiwalu Kultury Młodzieży będzie podzielony na kilka tematycznych segmentów:
Teatr - spektakle przygotowywane przez dzieci młodzież i wystawiane na kilku krakowskich scenach oraz w plenerze
Muzyka - plenerowe koncerty prezentujące wszystkie grupy oraz formy muzyczne prowadzone w SCKM i CM (folklor, rock, poezja śpiewana, pop, itp.)
Taniec - prezentacja umiejętności grup tanecznych prowadzonych w SCKM i CM oraz warsztaty tańca dla zainteresowanych krakowian
Plastyka - organizacja plenerów malarskich, warsztatów ceramiki oraz rękodzieła artystycznego, a także wernisaże wystaw prac młodych artystów z SCKM i CM w przestrzeni śródmiejskiej,
Finałowy koncert – wielkie widowisko artystyczne dla krakowian oraz piknik rodzinny na Placu Wolnica.


UZASADNIENIE PROJEKTU


Kraków jest miastem kultury - jednak bardzo często zapominamy o młodych twórcach kultury. Pałace Młodzieży i Młodzieżowe Domu Kultury to miejsca, w których prowadzona jest najbardziej intensywna edukacja do kultury. To w tego typu miejscach odkrywane i rozwijane są talenty, które tworzą w przyszłości tzw. kulturę wysoką.
Obecnie w naszym mieście brakuje miejsca i przestrzeni dla prezentacji dorobku kulturalnego dzieci i młodzieży przed szerszą publicznością. Śródmiejski Festiwal Kultury Młodzieży ma być formą docenienia młodych twórców, ale także swoistym podziękowaniem dla mieszkańców Krakowa, którzy - płacąc w naszym mieście podatki - stają są mecenasami kultury ludzi młodych.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt Sceny plenerowe + obsługa Wynajem scen z nagłośnieniem, oświetleniem i obsługą – 3 x 35 000 zł 105 000,00 PLN
Wystawy Organizacja wystaw – 5 x 8500 zł 42 500,00 PLN
Warsztaty, plenery Zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia warsztatów i plenerów 34 000,00 PLN
Koszty administracyjne Opłacenie niezbędnych pozwoleń, ZAIKS, itp. 10 000,00 PLN
Sale teatralne Wynajem scen teatralnych w teatrach I dzielnicy 50 000,00 PLN
241 500,00 PLN

Harmonogram działań: 
Nazwa Opis Data Przygotowanie "techniczne" i logistyczne + pozwolenia prace przygotowawcze, rezerwacja przestrzeni wystawienniczej, plenerowej Styczeń 2020
Przygotowanie uczestników występów regularna praca z dziećmi i młodzieżą w SCKM i CM nad wystawami, spektaklami i występami Luty-maj 2020
Promocja Działania marketingowe i PR-owe dot. wydarzenia Marzec-czerwiec 2020
Realizacja Przeprowadzenie zaplanowanych wydarzeń w ramach projektu 22-28 czerwca 2020

Charakterystyka długoterminowych skutków: 
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży oraz Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana w Krakowie jako placówki wychowania pozaszkolnego organizują dla dzieci i młodzieży zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia. Śródmiejski Festiwal Kultury Młodzieży ma być formą prezentacji dorobku młodych twórców kultury reprezentujących 2 krakowskie pałace młodzieży działające na terenie I Dzielnicy. W ramach projektu przewidziane jest zorganizowanie kilku tematycznych segmentów, min. teatr- spektakle przygotowane przez dzieci i młodzież, muzyka- plenerowe koncerty, taniec- prezentacja umiejętności grup tanecznych oraz warsztaty tańca dla Krakowian, plastyka- organizacja plenerów malarskich, warsztatów ceramiki oraz rękodzieła artystycznego, zwieńczone finałowym koncertem.

Projekt lokalny - Dzielnica I NR 16: 


Zakup strojów i keyboardu dla "Małych Słowianek"

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt lokalny - Dzielnica I - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Główna lokalizacja: Kraków, Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38

Opis projektu

Zespół "Małe Słowianki" od wielu lat edukuje kolejne pokolenia dzieci i młodzieży z Krakowa. Co roku w zespole swoje umiejętności artystyczne zdobywa grono ok. 300 uczniów z 143 krakowskich szkół w wieku od 6 do 19 lat.
Praca artystyczna odbywa się w 23 grupach, które - z powodu braku dostatecznej ilości sprzętu grającego - muszą wymieniać się instrumentami. Nowy keyboard ułatwi organizację pracy podczas prób i zajęć, a także podczas występów na scenie.
Bolączką zespołu jest także deficyt strojów dla członków zespołu, w których mogliby godnie prezentować się podczas występów w kraju i za granicą. Członkowie zespołu "Małe Słowianki" są z nim związani przez wiele lat. Najmłodsi trafiają do zespołu w wieku 4-5 lat, najstarsi są w wieku maturalnym. W tym czasie rosną, rozwijają się, a wykorzystywane przez nich stroje wielokrotnie zmieniają rozmiary. Najdynamiczniejszy etap rozwoju dzieci to czas dojrzewania. W tym czasie zachodzi konieczność wymiany stroju na większy nawet co kilka miesięcy. W magazynie strojów "Małych Słowianek" są ogromne braki strojów dla dzieci mających 152-158 cm wzrostu. Dzieci o takim wzroście (13-16 lat) mają już duże doświadczenie sceniczne i są ważną częścią zespołu. Celem projektu jest uzupełnienie strojów krakowskich o gorsety i spódnice.


UZASADNIENIE PROJEKTU

Zakup dodatkowego keyboardu pozwoli na udział w większej ilości koncertów kilku grup w tym samym czasie, lepsze planowanie harmonogramu zajęć zespołu, zwiększanie umuzykalnienia dzieci i młodzieży. Liczne występy, w których bierze udział ZPiT "Małe Słowianki", stawiają przed instruktorami konieczność uzupełnienia strojów zespołu, tak aby jak największa liczba wykonawców mogła spełnić swoje marzenie i prezentować piękno folkloru z naszego regionu, tańców, śpiewu i muzyki na scenie oraz godnie reprezentować Gminę Miejską Kraków w Polsce i za granicą.


Kosztorys
Nazwa Opis Koszt zakup instrumentu zakup keyboardu wraz z wyposażeniem 3 500,00 PLN
zamówienie gorsetów gorsety krakowskie ( bronowickie) w rozm. 152-158 9 szt. śr. cena 620 zł 5 580,00 PLN
zamówienie spódnic spódnice do stroju krakowskiego w rozm. 152-158 9 szt. śr. cena 150 zł 1 350,00 PLN
10 430,00 PLN

Harmonogram działań
Nazwa Opis Data zakup instrumentu zakup keyboardu wraz z wyposażeniem luty 2020
zakup elementów stroju krakowskiego wybór kolorów i rozmiarów styczeń-marzec 2020

Charakterystyka długoterminowych skutków: 
Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana to placówka wychowania pozaszkolnego, która organizuje dla dzieci i młodzieży m. in. zajęcia taneczne i wokalne. W ramach tych zajęć placówka prowadzi od wielu lat Zespół Pieśni i Tańca „Małe Słowianki”, w którym swoje umiejętności w ciągu całego roku szkolnego kształtuje kilkaset dzieci i młodzieży. Celem projektu jest zakup strojów i nowego keyboardu dla Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Słowianki”. Zakup taki zapewni nie tylko dalsze prawidłowe funkcjonowanie ww. Zespołu, głównie poprzez udział w większej liczbie koncertów kilku grup, w tym samym czasie, lepsze planowanie harmonogramu zajęć, ale również pozwoli na godne reprezentowanie Gminy Miejskiej Kraków w Polsce i za granicą, podczas różnego typu koncertów i występów Zespołu.

Projekt ogólnomiejski NR 165:


Muzyczna Przystań Młodych Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Główna lokalizacja: Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana przy ul. Krupniczej 38 w Krakowie


Opis projektu

Dzięki projektowi Muzyczna Przystań Młodych dzieci i młodzież z całego Krakowa będą mieć możliwość rozwijania swoich muzycznych talentów (gra na instrumentach, produkcja muzyczna) oraz umiejętności grania i współpracy w zespole muzycznym. Warsztaty z mentorami (muzykami, praktykami z branży muzycznej) mają z kolei za zadanie zainspirować i zmotywować uczestników do dalszego rozwoju muzycznego, wesprzeć i wzbogacić proces dydaktyczny związany z nauką gry na instrumentach oraz wprowadzić wątki związane z funkcjonowaniem branży muzycznej.

W ramach projektu planowane są:
zakup profesjonalnego sprzętu muzycznego służącego celom dydaktycznym oraz artystycznym, a także zakup komputera i oprogramowania pozwalającego na szlifowanie umiejętności muzycznych (nagrywanie i analizowanie materiałów lekcyjnych oraz prób) i tzw. „home recording" (nauka nagrywania materiałów muzycznych i pracy nad produkcją muzyczną). Na bazie zakupionego w ramach projektu, profesjonalnego sprzętu możliwa będzie organizacja zespołowych zajęć muzycznych na odpowiednim poziomie oraz koncertów i jam sessions w Przystani Muzycznej Młodych w ramach pracowni muzyki Centrum Młodzieży. Młodzi adepci muzyki będą dzięki temu mogli nie tylko pogłębiać swoje umiejętności, ale również prezentować się przed publicznością i rówieśnikami, czerpiąc radość z tworzenia i wykonywania muzyki wspólnie z innymi. Dobrze wyposażona pracownia muzyczna w Centrum Młodzieży - Muzyczna Przystań Młodych - będzie także mogła być użytkowana dodatkowo, na prośbę uczestników zajęć - choćby na konieczne próby.
cykl warsztatów muzycznych „Muzyczna Przystań Młodych” z zaproszonymi gośćmi (znanymi muzykami, edukatorami muzycznymi, osobowościami i specjalistami z branży muzycznej) - dla chętnych uczestników z Krakowa w wieku do 25 lat. Warsztaty będą miały za zadanie pogłębiać umiejętności muzyczne i talenty młodych ludzi, ale też inspirować ich i pokazywać różne ścieżki rozwoju muzycznej kariery. Cykl obejmie pięć 6-godzinnych warsztatów. W ramach projektu zostaną zakupione: gitary, gitary basowe, nagłośnienie gitarowe i basowe, akcesoria gitarowe, perkusja i akcesoria perkusyjne, sprzęt i oprogramowanie do home recording, a także proste instrumenty perkusyjne dla maluchów.
Drugą częścią projektu będzie cykl pięciu 6-godzinnych warsztatów z zaproszonymi gośćmi dla chętnych młodych krakowian w wieku do 25 lat (przeprowadzanych w okresie marzec-czerwiec i wrzesień-grudzień 2020 roku).

UZASADNIENIE PROJEKTU


W tej chwili pracownia muzyczna Centrum Młodzieży nie dysponuje sprzętem muzycznym odpowiedniej klasy i trwałości oraz w wystarczającej ilości. Dzięki profesjonalnemu wyposażeniu oraz aranżacji sprzętowej możliwe będzie stworzenie w centrum Krakowa miejsca przyjaznego młodym pasjonatom muzyki z terenu całego miasta.
Na zajęcia muzyczne będzie mógł zapisać każdy mały/młody pasjonat muzyki, niezależnie od tego, czy ma w domu instrument (gitarę, gitarę basową, perkusję), czy nie – dobrej klasy instrumenty będą do dyspozycji uczestników na miejscu. To ważne, bo często brak środków na zakup instrumentu jest dla dziecka/młodego człowieka barierą nie do przejścia w rozwoju muzycznym.
Ważną częścią projektu jest stworzenie możliwości nauki produkcji i nagrywania muzyki, co jest pomocą w procesie dydaktycznym (możliwość nagrywania, a potem analizowania prób i występów), ale też stanowi umiejętność samą w sobie – zarówno dla młodych muzyków, jak i osób wiążących swoją przyszłość z biznesem muzycznym od strony producenckiej.
Organizacja warsztatów z zaproszonymi gośćmi - znanymi muzykami, edukatorami muzycznymi, osobowościami i specjalistami z branży muzycznej - to bardzo istotna i innowacyjna część projektu, wprowadzająca do procesu edukacji muzycznej komponent mentoringowy, ale też motywacyjny.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt Gitary Zakup gitar elektrycznych 10 000,00 PLN
Gitary basowe Zakup elektrycznych gitar basowych 20 000,00 PLN
Akcesoria gitarowe Zakup strun, statywów, stołków do gry, efektów, itd. 7 000,00 PLN
Nagłośnienie gitarowe Zakup nagłośnienia do gitar elektrycznych 9 000,00 PLN
Nagłośnienie basowe Zakup nagłośnienia do gitar basowych 11 000,00 PLN
Perkusja Zakup zestawów perkusyjnych i akcesoriów 15 000,00 PLN
Home recording Zakup komputera, sprzętu i oprogramowanie do home recording 8 600,00 PLN
Instrumenty dla dzieci Zakup prostych instrumentów perkusyjnych dla maluchów 2 000,00 PLN
Warsztaty Cykl pięciu 6-godzinnych warsztatów z zaproszonymi gośćmi (honoraria dla prowadzących, wynagrodzenie dla koordynatora warsztatów, promocja, materiały dla uczestników) 21 000,00 PLN
103 600,00 PLN

Harmonogram działań
Nazwa Opis Data Zakup sprzętu Wysyłka zapytań o cenę, porównanie ofert oraz zakup instrumentów, akcesoriów oraz sprzętu i oprogramowania do home recording styczeń 2020
Przygotowanie warsztatów Prace przygotowawcze związane z warsztatami, ustalenie harmonogramu spotkań, ustalenia z wykładowcami, promocja Styczeń-luty 2020
Realizacja warsztatów Przeprowadzenie cyklu 5 warsztatów z zaproszonymi gośćmi Marzec-czerwiec oraz wrzesień-grudzień 2020

Charakterystyka długoterminowych skutków: 
Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana to placówka wychowania pozaszkolnego, która organizuje dla dzieci i młodzieży zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia. Zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego projekt pn. ,,Muzyczna Przystań Młodych’’ obejmuje organizację warsztatów muzycznych oraz zakup profesjonalnego sprzętu do nagrywania i produkcji muzycznej. Przeprowadzenie warsztatów oraz zakup sprzętu, które zakłada projekt, ma rozwinąć u dzieci i młodzieży z całego Krakowa zainteresowania muzyczne, głównie poprzez grę na instrumentach oraz udoskonalać już posiadane umiejętności, a także zainspirować i zmotywować uczestników do dalszego muzycznego rozwoju.

czwartek, 7 lutego 2019

DRUGIE ŻYCIE KSIĄŻKI wraca na czytelniczą mapę miasta :)

Akcja wielkiej bezpłatnej wymiany książek, w tym roku świętuje swoje ósme urodziny! W 2018 roku, podczas czternastu edycji aż 1500 osób wymieniło się imponującą liczbą ponad 10 000 książek, a regały bookcrossingowe pojawiły się w kolejnych miejscach. Kultura bookcrossingu, czyli nieodpłatnego przekazywania książek poprzez zostawianie ich w miejscach publicznych, ma się bardzo dobrze. 


Program na ten rok jest równie intensywny. Łącznie odbędzie się czternaście akcji, w różnorodnych lokalizacjach. Siedem edycji będzie wymianami specjalnymi. Zaplanowano m. in.wymianę książek w różnych językach w księgarni Massolit, wymianę komiksów i powieści graficznych na Krakowskim Festiwalu Komiksu czy edycję adresowaną do najmłodszych czytelników, która odbędzie się w ramach krakowskiej edycji Festiwalu Literatury dla Dzieci.

Miłośnicy wymiany książek tradycyjnie spotykać się będą w Pawilonie Wyspiańskiego i Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, ale akcja zawita także do Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK, antykwariatu Szafa Pełna Książek (zwycięzcy plebiscytu na najlepszy antykwariat roku 2018) czy w NOWEJ Księgarni, która działa przy niedawno otwartym w Nowej Hucie punkcie InfoKraków na os. Zgody 7.

Ponadto na Festiwalach Conrada i Miłosza pojawią się samoobsługowe regały bookcrossingowe. Korzystając z tych regałów, stosujemy zasadę 1:1 – czyli za każdą książkę zabraną z regału zostawiamy na półce jedną swoją.

Reguły udziału w Drugim Życiu Książki są proste: wystarczy przynieść co najmniej jedną, a maksymalnie dziesięć książek. Zwracamy dużą uwagę na ich stan – pamiętajcie, że przynosimy je po to, by mogli skorzystać z nich inni. Książki wydane przed 1995 rokiem wymienimy tylko na inne książki wydane do 1995 roku. Osoby, które przyniosą nowsze książki (wydane po 1995 roku) – mogą wybierać do woli, zarówno spośród nowych, jak i starszych tytułów.

Pełen harmonogram i regulamin znajduje się tutaj: tutaj.

piątek, 1 lutego 2019

VI EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W TYM ROKU!

Rada Budżetu Obywatelskiego zmieniła swoją decyzję i podczas ostatniego posiedzenia przyjęła, że w tym roku odbędzie się zarówno nabór wniosków, jak i głosowanie nad projektami w VI edycji budżetu partycypacyjnego na zmienionych przez znowelizowaną ustawę o samorządach gminnych zasadach.


W 2018 r. weszła w życie zmiana w ustawie o samorządzie gminnym, która wprowadziła obowiązek tworzenia budżetów obywatelskich w miastach na prawach powiatu, jako formy konsultacji społecznych. Wysokość takiego budżetu ma wynosić co najmniej 0,5 proc. wydatków gminy zawartych w ostatnim sprawozdaniu z wykonania budżetu, czyli – w przypadku Krakowa – 30 mln zł

Po powtórnej analizie i konsultacjach zapisów zmienionej ustawy z prawnikami Rada Budżetu Obywatelskiego zdecydowała, że głosowanie musi odbyć się w tym roku. Wcześniej proponowano, by tylko nabór wniosków przeprowadzić jesienią, a głosować już w 2020 r., dając tym samym więcej czasu na edukowanie i informowanie mieszkańców o tym, jak skutecznie zawalczyć o środki z obywatelskiej kasy.

- Członkowie Rady Budżetu Obywatelskiego mają świadomość, że aby zrealizować nowy plan trzeba się mocno sprężać i konsekwentnie trzymać ustalonego już nowego harmonogramu. Dyscyplina czasowa będzie tu miała kluczowe znaczenie – mówi Andrzej Kulig, prezydent Krakowa ds. ds. polityki społecznej i komunalnej.

Zgodnie z uchwalonym harmonogramem w kwietniu i maju odbędą się akcje promocyjne i informacyjne – spotkania z mieszkańcami i warsztaty pisania wniosków. Do końca maja wnioskodawcy będą mogli składać propozycje zadań. Od czerwca do połowy sierpnia urzędnicy mają je analizować pod kątem formalno-prawnym. W połowie września znana ma być ostateczna lista projektów dopuszczonych do głosowania – to zaplanowano na koniec września i początek października. Tradycyjnie odbywać się będzie ono w formie elektronicznej, jak i papierowej. Jego wyniki poznamy pod koniec października.

Członkowie Rady Budżetu Obywatelskiego zdecydowali już także, jak będzie wyglądał podział środków między zadania ogólnomiejskie i dzielnicowe. 10 mln zł przeznaczone zostanie na te pierwsze, 20 mln zł na dzielnice. To znacznie więcej niż w ubiegłym roku, kiedy to łącznie na obydwie kategorie projektów budżet wynosił niespełna 12,5 mln zł.

Na kolejnym posiedzeniu Rady Budżetu Obywatelskiego ma zapaść decyzja w sprawie regulaminu tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego, który jak najszybciej ma trafić pod obrady Rady Miasta Krakowa. Wcześniej jednak zostanie on poddany konsultacjom społecznym.

czwartek, 31 stycznia 2019

Młodzieżowe dobre słowa ruszą w miasto! :)Masno fest, zaczepiście, nieziemsko epicki czy prestiżowy – takie hasła, wybrane we współpracy z krakowską młodzieżą, trafiły na plakaty promujące akcję Krakowski Tydzień Dobrego Słowa. Celem jest przeciwdziałanie agresji słownej oraz budowanie pozytywnej komunikacji w środowisku szkolnym. Od 4 do 8 lutego szkoły, które przyłączą się do inicjatywy, będą dzielić się dobrymi praktykami, uwalniać przestrzeń od mowy nienawiści, także na murach i ulicach, a uczniowie wraz z nauczycielami w trakcie zajęć wypracują rozwiązania wzmacniające dobrą komunikację. Pomogą w tym specjalne warsztaty kompetencyjne, w których bierze udział kadra pedagogiczna.

W krakowskich szkołach już teraz realizowanych jest wiele fantastycznych inicjatyw i projektów, których celem jest walka z hejtem i poprawa komunikacji między uczniami.
W ramach akcji powstanie też z pewnością sporo nowych pomysłów. Krakowski Ośrodek Terapii zorganizował dla nauczycieli i wychowawców specjalistyczne warsztaty, które mają wzmocnić ich kompetencje i dostarczyć narzędzi przydatnych w omawianiu z uczniami tak trudnych tematów, jak przemoc, agresja słowna, budowanie dobrych relacji czy szacunek dla drugiego człowieka. 

Jakie to będą projekty? Może to być na przykład tworzenie tablic dobrych słów, pisanie do siebie dobrych rzeczy, przekazywanie wlepek czy karteczek, wykonywanie pozytywnych piosenek, malowanie plakatów, organizację przerw w sposób wzmacniający dobrą komunikację.

Udział w akcji jest dobrowolny. Decyzja o zaangażowaniu się, a także o zakresie działań, należy do dyrektorów, nauczycieli i uczniów. Każda ze szkół dostosuje działania do swoich potrzeb – co innego będzie się działo w przedszkolu, co innego w szkole podstawowej, a jeszcze inaczej akcja przebiegnie w szkołach ponadpodstawowych. Do inicjatywy włączyły się też młodzieżowe domy kultury.

Istotnym elementem Krakowskiego Tygodnia Dobrego Słowa będzie uwalnianie przestrzeni szkolnej od nienawistnych lub negatywnych haseł czy napisów, które pojawiają się na murach czy ścianach. – Chcemy też zachęcić dzieci i młodzież do uważności. Wszyscy mają teraz aparaty i w drodze do szkoły lub do domu mogą rejestrować miejsca, których zauważą bazgroły nawołujące do nienawiści czy dyskryminacji. Chcielibyśmy, aby robili inwentaryzację takich miejsc. W cieplejszych miesiącach zorganizujemy wydarzenia polegające na zamalowywaniu i usuwaniu takich napisów.

Do szkół, domów i ośrodków kultury trafią specjalne plakaty promujące akcję. One również mają pokazać, że język młodzieży, często krytykowany przez dorosłych za hermetyczność i ostry przekaz, zawiera spory zasób pozytywnego słownictwa, którego na co dzień używają młodzi krakowianie. I wciąż powstają nowe pozytywne zwroty – bo młodzieżowy slang to jedna z najbardziej żywych odmian języka potocznego. Masno fest, epicki, prestiżowy, zaczepiście czy spoko ziomek – to zwycięzcy ostatnich plebiscytów na młodzieżowe słowo roku, a jednocześnie hasła niosące pozytywny przekaz. Będzie je można teraz zobaczyć w przestrzeni miejskiej, a także komunikacji zbiorowej. W planach jest również wykonanie nawiązującego do akcji muralu.

piątek, 14 grudnia 2018

UWAGA LICEALIŚCI!!! DWA LATA NAUKI W ANGIELSKIEJ SZKOLE Z INTERNATEM!       KWALIFIKACJA STYPENDIALNA BAS NA LATA 2019-2021

RESULTS OF SCHOLARSHIP COMPETITION 2018

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich (British Alumni Society) ogłasza kolejną turę kwalifikacji stypendialnej dla licealistów we współpracy z Podyplomową Szkołą Nauk Społecznych przy IFiS PAN, pod podwójnym patronatem Oxford and Cambridge Society of Poland oraz Oxford University Press.

Można ubiegać się o miejsca w następujących szkołach:

 •  Adcote School for Girls – 2 miejsca , mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła żeńska)
 • Bruton School for Girls – 1 miejsce, mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła żeńska)
 • Ellesmere College – 1 miejsce, mogą kandydować tylko chłopcy (szkoła koedukacyjna)
 • Mayfield School – 1 miejsce, mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła żeńska)
 • Tettenhall College – 1 miejsce, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta
 • Wrekin College – 1 miejsce, mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła koedukacyjna)
 • Windermere School – 2 miejsca, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta
 • Rye St Anthony – 1 miejsce, mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła żeńska)

Liczba dostępnych miejsc może ulec zmianie. Nowe miejsca będą na bieżąco zgłaszane.

Stypendium obejmuje czesne, zakwaterowanie i wyżywienie podczas dwóch ostatnich lat nauki. Uczniowie pokrywają jedynie koszty dojazdów, mundurków, kieszonkowego oraz tak zwane extras (opłaty egzaminacyjne, drobne wydatki związane z wspólnymi wyjściami całej klasy lub szkoły do kina, teatru, itp). W zależności od profilu szkoły nauka kończy się egzaminami maturalnymi w systemie angielskim A-level lub IB (matury międzynarodowej).

Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:
– wiek: 1 klasa LO;
– obywatelstwo polskie, stałe zamieszkanie w Polsce i nauka w polskim liceum ogólnokształcącym;
– znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podjęcie nauki w środowisku anglojęzycznym;
– wyniki egzaminu gimnazjalnego min 80%; (średnia z egzaminów z polskiego, matematyki, historii i nauk społecznych, nauk przyrodniczych. Wynik egzaminu z języka nie jest brany pod uwagę. )
– średnia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum minimum 4.80;
– udokumentowane osiągnięcia pozaszkolne, jak np.: sukcesy sportowe, artystyczne, olimpiady, itd.;
– dochód rodziców nieprzekraczający łącznie 130 000 PLN netto w roku 2017 (w ostatnim rozliczonym roku podatkowym)

Wymagane dokumenty:
– osobiście przygotowane CV w języku angielskim;
– kserokopia świadectwa ukończenia gimnazjum;
– kserokopia wyników egzaminu gimnazjalnego;
– wypełniony, podpisany formularz aplikacji z poświadczeniem ocen z ostatniego semestru i dwiema opiniami nauczycieli z obecnej szkoły (w jęz. angielskim lub z dołączonym tłumaczeniem ); -osobiście przygotowane dossier zawierające kopie dokumentów ilustrujących aktywność pozaszkolną i szczególne osiągnięcia kandydata;
– poświadczenie wniesienia opłaty manipulacyjnej w wysokości 50 zł; dane do przelewu
zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów kwalifikacji stypendialnej;
deklaracja podpisana przez rodziców, stwierdzająca, że ich łączny dochód roczny netto w roku 2017 nie przekraczał 130.000 PLN.

Zgłoszenia podlegają wstępnej selekcji. Najlepsi kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w Warszawie, która odbędzie się w dniach 27 i 28 kwietnia 2019 patrz Regulamin Kwalifikacji BAS 2019.

Zgłoszenia, z dopiskiem na kopercie: BAS Scholarships, do dnia 20 lutego 2019 (decyduje data stempla pocztowego), należy przesyłać na adres:

British Alumni Society
(Fundacja British Council)
Ul. Koszykowa 54,
00-675 Warszawa

Szczegółowe informacje, regulamin konkursu, formularz aplikacji, dane do przelewu i wzory deklaracji znajdują się na stronie www.bas.org.pl
Kontakt: marzena.reich@gmail.com; marzena.reich@bas.org.pl, tel. +48 665 65 85 25

piątek, 2 listopada 2018

MIASTO DLA MŁODZIEŻY!!!

Celem programu „Miasto dla Młodzieży” jest wszechstronny rozwój kompetencji, pasji i zainteresowań młodych krakowian w wieku 13-20. Aby to umożliwić program oferuje „regranting” - wsparcie finansowe i merytoryczne inicjatyw młodzieżowych, zwłaszcza o charakterze kulturalnym i artystycznym oraz edukacyjno-informacyjnym skierowanych do młodych mieszkańców Krakowa.

Zapraszamy młodzieżowe grupy nieformalne do aplikowania o mikro-dotacje dla swoich inicjatyw! Wnioski należy wypełnić w FORMULARZU ONLINE. Przed aplikowaniem należy zapoznać się z zasadami programu!

Więcej informacji: -http://miastodlamlodziezy.europe4youth.eu
lub www.mlodziez.krakow.pl - Miasto dla Młodzieży 

Termin składania wniosków to 9.11.2018 godz. 12.00!

Każdy ma w sobie jakąś pasję. Miasto dla Młodzieży pomaga ją rozwijać! Projekty mają uproszczoną formę, a członkowie dofinansowanych inicjatyw otrzymują wsparcie mentorów i konsultantów w wybranych dziedzinach.

czwartek, 25 października 2018

Wypełnij ankietę EURODESKU!


Byłeś za granicą lub szukasz możliwości wyjazdu? Masz między 13 a 35 lat? Podziel się swoimi doświadczeniami i pomóż nam zwiększyć dostęp do informacji o mobilności międzynarodowej.
fot. materiały prasowe
Mobilność edukacyjna poszerza horyzonty, pobudza kreatywność, umożliwia naukę języków i rozwój kompetencji międzykulturowych a możliwości wyjazdów jest co niemiara! Aby ułatwić Ci poszuki ankietę, w której pytamy m.in.:
wania Twoich wymarzonych projektów, chcielibyśmy dostosować naszą ofertę do Twoich oczekiwań. Stworzyliśmy
 • Jakiego typu informacji poszukujesz?
 • Z jakich źródeł korzystasz?
 • Do kogo zwracasz się o poradę?
Zależy nam zarówno na opiniach osób, która mają doświadczenia związane z mobilnością, jak i tych, które dopiero planują swój wyjazd. 
Ankieta dostępna jest w 20 wersjach językowych, w tym po polsku. Jej wypełnienie zajmuje około 10 minut. Spośród uczestników, którzy odpowiedzą na wszystkie pytania rozlosowane zostaną bony pieniężne Amazon, Netflix oraz iTunes o wartości 50 oraz 25 euro.
Kwestionariusz będzie dostępny online do 25 listopada 2018 roku. 

czwartek, 19 lipca 2018

KARTA KRAKOWSKA - warto ją mieć!

Mieszkańcy Krakowa oraz osoby nie zameldowane, ale płacące tutaj podatki będą mogli korzystać z Karty Krakowskiej od 1 sierpnia 2018 r. Dzięki niej będą mieć prawo do zakupu tańszych o 20 proc. biletów okresowych komunikacji miejskiej oraz do rabatów w miejskich instytucjach kultury.


Od 1 lipca można składać wnioski o wydanie Karty Krakowskiej. Rejestracja na stronie internetowej www.kk.krakow.pl to najszybszy i najwygodniejszy sposób złożenia wniosku. Na początku trzeba dokonać rejestracji konta. Warto pamiętać, że podczas wysyłania wniosku można dokonać wyboru, co ma być nośnikiem uprawnień i ulg wynikających z Karty Krakowskiej. Może to być nowa Karta Krakowska w formie mobilnej i plastikowej, albo dotychczasowe nośniki biletów: Krakowska Karta Miejska, Krakowska Karta Rodzinna, Małopolska Karta Aglomeracyjna lub legitymacje studenckie. Składając wniosek decydujemy również o sposobie odbioru nowej Karty Krakowskiej. Możemy ją odebrać osobiście w jednym z sześciu Punktów Sprzedaży Biletów MPK SA w Krakowie lub zaznaczyć opcję dostawy kurierem.

Wnioski od 2 lipca można także składać w formie papierowej w 30 punktach na terenie całego miasta (szczegółowy wykaz tych punków znajduje się na stronie www.kk.krakow.pl). 
Osoby niezameldowane na pobyt stały w Krakowie, ale płacące tutaj podatki w trakcie składania wniosku powinny okazać jeden z poniższych dokumentów:
 • pierwszą stronę PIT z prezentatą urzędu skarbowego (pieczątką wpływu) lub potwierdzeniem jego złożenia,
 • pierwszą stronę PIT wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru PIT (UPO),
 • w przypadku składania deklaracji podatkowej w formie elektronicznej, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.
Dla osób składających wnioski o wydanie Karty Krakowskiej została uruchomiona specjalna infolinia, czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 20.00. Pod numerem telefonu 12 254 14 00 można uzyskać pomoc w przypadku problemów, pytań lub wątpliwości związanych z programem Karta Krakowska. Można to także zrobić wysyłając maila na adres: kontakt@kk.krakow.pl.

czwartek, 14 czerwca 2018

Nakręć film ekologiczny i pokaż się na festiwalu!

W październiku w Krakowie odbędzie się International Green Film Festival (IGFF). Jego twórcy chcą wykorzystać siłę przekazu filmowego do promowania postaw proekologicznych i idei zrównoważonego rozwoju. Do udziału w wydarzeniu zapraszają też najmłodszych – uczniów krakowskich szkół podstawowych i gimnazjów. Jeśli lubisz kręcić filmy i interesujesz się tematyką ekologiczną, do 20 czerwca br. zgłoś swoje dzieło do konkursu. 

Udział polega na wykonaniu wybraną techniką filmu o długości do 5 minut, którego tematyka ma dotyczyć któregoś z problemów: 
 • segregacja odpadów w najbliższym otoczeniu, 
 • sposoby ochrony środowiska, 
 • odnawialne źródła energii, 
 • promocja postaw proekologicznych.
Jak wiadomo, edukacja ekologiczna jest najbardziej skuteczna, gdy rozpoczyna się od najmłodszych lat – wykształcone w dzieciństwie zachowania towarzyszą nam w dorosłym życiu. Konkurs dla uczniów ma nie tylko wyłonić najbardziej oryginalny film promujący ochronę środowiska i ujawnić młode talenty, ale także podnieść świadomość ekologiczną dzieci i dorosłych. 

Filmy mogą być dziełem indywidualnym lub zbiorowym, mogą być tworzone pod opieką instruktora lub samodzielnie. Jury konkursowe przyzna nagrody i wyróżnienia dla najlepszych filmów. Rozdanie nagród odbędzie się na uroczystej gali finałowej  w październiku w trakcie festiwalu, którego organizatorem jest Fundacja Green Festival z siedzibą w Śledziejowicach w gminie Wieliczka. Twórcy chcą, żeby cztery dni w października (17–20.10) były świętem kina i ludzi, którym nie są obojętne losy naszej planety. Oprócz przeglądu filmów z całego świata IGFF CRACOW 2018 obejmuje także warsztaty ekologiczne, spotkania edukacyjne, prelekcje i inne działania artystyczne mające na celu poprawę kultury życia zgodnie z „zielonymi” wartościami.


Szczegóły na: www.greenfestival.pl/szkoly.

Regulamin konkursu: www.greenfestival.pl.