czwartek, 8 kwietnia 2021

KRAKOWSKI TYDZIEŃ ZAWODOWCÓW - oferta kształcenia zawodowego!


Jakie są zawody przyszłości? Jak przekuć zainteresowania i zdolności na sukces zawodowy w dorosłym życiu? Kto pyta, nie błądzi! Odpowiedzi najlepiej szukać podczas VII Krakowskiego Tygodnia Zawodowców – od 12 do 16 kwietnia odbędzie się kilkaset inicjatyw: prezentacji, spotkań, warsztatów i konkursów, przygotowanych przez szkoły techniczne i branżowe z myślą o uczniach i uczennicach, którzy w majowej rekrutacji podejmą decyzję o dalszej ścieżce kształcenia.

Wybór szkoły ponadpodstawowej to trudne i odpowiedzialne zadanie, ponieważ w dużej mierze zależy od niego przyszłość zawodowa młodych ludzi. Aby pomóc uczniom i rodzicom w podjęciu tej ważnej decyzji, miasto już od siedmiu lat organizuje Krakowski Tydzień Zawodowców. To doskonała okazja, by uaktualnić wiedzę o ofercie kształcenia zawodowego, która w Krakowie z roku na rok poszerza się i dopasowuje do wymagań rynku pracy.

Inicjatywie tej tradycyjnie towarzyszą dwie „soboty otwarte” – w tym roku to 17 kwietnia i 29 maja – podczas których we wszystkich samorządowych szkołach technicznych dostępni są m.in. doradcy zawodowi, służący pomocą w ocenie predyspozycji młodzieży do wykonywania konkretnego zawodu.

Warto skorzystać z tych dyżurów i konsultacji. Ale nie zapominajmy, że doradcy zawodowi udzielają wparcia również na co dzień – uczniowie, którzy nie wiedzą, jaką szkołę powinni wybrać, lub nie są pewni, jaki kierunek będzie dla nich najbardziej odpowiedni, mogą wziąć udział w bezpłatnych konsultacjach. To szansa na rozmowę z osobami, które znają nie tylko krakowską ofertę edukacyjną, ale także świetnie orientują się w najnowszych trendach na rynku pracy.

krakowskich technikach, szkołach branżowych, jak i szkołach policealnych, uczniowie oraz słuchacze mogą kształcić się w niemal 100 zawodach! Można znaleźć w nich doskonałe możliwości własnego rozwoju w oparciu o nowoczesne pracownie, świetnie przygotowanych nauczycieli-praktyków i szansę na udział w wyjazdach zagranicznych, w tym praktykach i stażach.

O tym wszystkim będzie można się przekonać podczas VII Krakowskiego Tygodnia Zawodowców. Eksperci i szkolni praktycy spróbują udzielić odpowiedzi na pytania między innymi o to, w jakim kierunku zmierza rozwój nowoczesnych technologii, jakie profesje mają szansę stać się perspektywicznymi zawodami czy też jakie wyzwania niesie dla nas wszystkich rzeczywistość wirtualna.

Szczegółowy program KTZ oraz dodatkowe informacje są dostępne tutaj.

Ze względu na pandemię większość wydarzeń zaplanowana została w formule online. W przypadku zainteresowania uczestnictwem w wydarzeniach stacjonarnych konieczny jest wcześniejszy kontakt z dyrektorami poszczególnych szkół – organizatorów.

czwartek, 4 marca 2021

Historia sztuki. Zajęcia dla maturzystów - MOCAKonline!Wychodząc naprzeciw potrzebom maturzystów, MOCAK przygotował cykl ośmiu spotkań online, podczas których pomożemy uporządkować wiedzę, poznać sztukę najnowszą, powtórzyć najważniejsze informacje oraz nauczyć się skutecznie rozwiązywać zadania na egzaminie dojrzałości z historii sztuki.
Głównym celem jest przygotowanie maturzystów do dwóch wysoko punktowanych zadań na egzaminie: analizy dzieła sztuki i wypracowania. Trwające około 90 minut spotkania odbędą się w każdą sobotę marca 2021 roku w godzinach 15–16.30. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, ze szczególnym wskazaniem na tegorocznych maturzystów i maturzystki. Zajęcia podzielone będą na cztery następujące bloki tematyczne:

Sztuka – artysta – dzieło
6.3.2021, godz. 15–16.30


W trakcie spotkania omówimy podstawowe definicje związane ze sztuką rozumianą jako dziedzina działalności człowieka. Zajmiemy się również rolami, jakie w historii odgrywali artyści i artystki oraz sposobami, w jakie postrzegało ich społeczeństwo. Poruszymy też temat funkcji, jakie dzieła sztuki pełniły na przestrzeni wieków oraz przeobrażeń, jakim podlegał wachlarz dostępnych artystom środków wyrazu.

Zagadnienia formy
13.3.2021, godz. 15–16.30


Spotkanie skoncentruje się na własnościach formalnych dzieł sztuki. W trakcie zajęć dowiemy się, w jaki sposób opisywać malarstwo, rzeźbę, architekturę, a także nowe środki wyrazu, które pojawiły się w sztuce XX wieku.

Treści jawne i ukryte
20.3.2021, godz. 15–16.30


Uczestnicy i uczestniczki zajęć poznają metody, dzięki którym artyści przekazują treści w swojej twórczości. Omówione zostaną zagadnienia abstrakcji i figuracji, sztuki świeckiej i religijnej oraz najważniejsze motywy ikonograficzne występujące w historii sztuki zachodniej.

Odpowiednia metoda
27.3.2021, godz. 15–16.30


Spotkanie poświęcone zostanie przedstawieniu struktury arkusza maturalnego oraz sposobów rozwiązywania zadań w nim zawartych. 

Zajęcia składają się z dwóch 45-minutowych części z 10-minutową przerwą. Prowadzone będą na platformie Zoom. Spotkania odbywają się w kameralnych grupach (do piętnastu osób). Opłata za udział w zajęciach wynosi 15 zł. Bilety do kupienia wkrótce w sklepie internetowym MOCAK Boookstore pod tym linkiem >>

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Muzeum MOCAK

czwartek, 18 lutego 2021

"Mój świadomy wybór” – program doradztwa zawodowego dla szkół


Grodzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza krakowskie szkoły ponadpodstawowe do udziału w programie „Mój świadomy wybór”. Jego celem jest przygotowanie uczniów branżówek, techników i liceów do planowania kariery zawodowej w oparciu o własne zasoby i analizę informacji na temat rynku pracy i systemu edukacji. 

Udział w programie jest bezpłatny.Realizowany przez GUP od 2020 r. program „Mój świadomy wybór” przygotowuje młodzież do podejmowania samodzielnych i przemyślanych decyzji dotyczących wyboru dalszej drogi kształcenia. Ze względu na obowiązujące obostrzenia sanitarne spotkania z młodzieżą będą odbywać się w formie webinariów za pośrednictwem platformy internetowej. Podczas zajęć doradcy zawodowi porusza takie tematy, jak samoocena uczestników, praktyczne wykorzystanie pozyskanej wiedzy. Uczniowie będą mieli okazję do wyciągania wniosków i refleksji.

GUP zachęca dyrektorów oraz nauczycieli do zgłaszania swoich szkół lub konkretnych klas. Data, godzina oraz szczegóły spotkania (w tym platforma internetowa) zostaną ustalone podczas bezpośredniej rozmowy z doradcami zawodowymi.

Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45–14.45 pod numerem telefonu: 12 68 68 208.

W programie adresowanym do uczniów uwzględnione zostaną następujące obszary:

I. Współczesny rynek pracy
Analizy rynku pracy pod kątem poszukiwania zatrudnienia.
Poznanie źródeł nowych miejsc pracy.
Analiza najczęściej stosowanych sposobów poszukiwania pracy.
Identyfikowanie barier utrudniających poszukiwanie pracy.
Poznanie zasad ułatwiających poszukiwanie pracy.
Identyfikacja i analiza metod znajdowania ofert pracy.
Określenie indywidualnych sposobów poszukiwania ofert zatrudnienia.

II. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie
Poznanie systemu edukacji i innych form uczenia się.
Przetwarzanie informacji o formach i placówkach kształcenia.
Zawody przyszłości

III. Planowanie własnego rozwoju
Sposoby i narzędzia identyfikowania własnych kompetencji i predyspozycji zawodowych.

IV. Indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym (opcjonalnie)
Rozmowa doradcza, ew. badanie kompetencji i predyspozycji zawodowych (dot. uczniów, którzy ukończyli 18 lat).
Opracowanie indywidualnego bilansu kompetencji, umiejętności oraz słabych i mocnych stron.

środa, 17 lutego 2021

Webinarium o studiach za granicą

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o studiach za granicą? Spotkaj się z nami podczas pierwszego webinarium zorganizowanego przez Eurodesk Polska!

Gośćmi webinarium będą Patrycja i Ola, które studiują za granicą, w Holandii i Anglii. Uczestnicy spotkania dowiedzą się m.in. jak wyglądała rekrutacja na uczelnie, jakie są plusy i minusy nauki po angielsku oraz czym charakteryzują się zajęcia na zagranicznych uczelniach.


Zapraszamy do nadsyłania pytań – zadamy je podczas spotkania. Pytania można zgłaszać przez formularz kontaktowy.

Webinarium odbędzie się 18.02 (czwartek) o 19:00 na naszym profilu Facebook.

piątek, 12 lutego 2021

Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa :)Znasz osoby działające na rzecz młodzieży w Krakowie? Zgłoś je do Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa!
Prezydent Miasta Krakowa zaprasza młodzież do zgłaszania kandydatów do Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa. Laureatami wyróżnienia, które w tym roku zostanie przyznane po raz pierwszy, mogą zostać osoby z różnych środowisk, m.in. szkolnych, oświatowych, sportowych, harcerskich, pozarządowych, które wspierają rozwój młodych ludzi. Znacie osoby, których działalność warto nagrodzić i pokazać? – zgłoście ich kandydatury do „Diamentowego Weyssenhoffa” lub „Złotego Weyssenhoffa”.

Nagroda im. Antoniego Weyssenhoffa została ustanowiona przez prezydenta Krakowa dla podkreślenia znaczenia pracy i działalności na rzecz młodzieży w Krakowie. Wyróżnienie mogą otrzymać osoby pracujące z młodzieżą oraz na rzecz młodzieży, m.in. nauczyciele, wychowawcy, instruktorzy harcerscy, streetworkerzy, pracownicy świetlic środowiskowych, edukatorzy, trenerzy, pracownicy młodzieżowych domów kultury, organizacji pozarządowych oraz innych instytucji, w których dorośli z zapałem oraz sukcesami pracują z ludźmi młodymi, stając się dla nich osobami inspirującymi i wspierającymi.

Promowanie pracy z młodymi ludźmi
Nagroda została ustanowiona w celu podkreślenia znaczenia pracy na rzecz młodzieży w Krakowie, a także promowania takiej działalności. Jej laureaci zostaną uhonorowani statuetkami w dwóch kategoriach: „Diamentowy Weyssenhoff” za całokształt pracy z młodzieżą oraz „Złoty Weyssenhoff” za realizację działań na rzecz młodzieży w Krakowie w 2020 roku.

Kto może zgłosić kandydata do nagrody
Prawo zgłaszania kandydatów do Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa przysługuje co najmniej trzyosobowej grupie osób w wieku 13-26 lat, które dla poparcia zgłaszanej przez siebie kandydatury zbiorą podpisy co najmniej 30 osób z tej właśnie grupy wiekowej.

Ostatecznego wyboru laureatów nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa dokona powołana przez Prezydenta Miasta Kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele Młodzieżowej Rady Krakowa i Rady Miasta, członkowie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. młodzieży, pracownicy Urzędu Miasta Krakowa oraz przedstawiciel rodziny Weyssenhoffów.

Patron nagrody
Patronem nagrody jest Antonii Weyssenhoff – pedagog i działacz społeczny, który przez wiele lat z prowadził działalność wspierającą młodzież w Krakowie. Był harcmistrzem i instruktorem harcerskim, dyrektorem liceum ogólnokształcącego oraz Centrum Młodzieży im. dra H. Jordana, założycielem Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego oraz Towarzystwa Inicjatyw Wychowawczych im. Janusza Korczaka. Za swoje zaangażowanie i pracę na rzecz młodych ludzi został uhonorowany Orderem Uśmiechu oraz Odznaką „Honoris Gratia” przyznawaną za działalność na rzecz Krakowa.

Kandydatów do nagrody można zgłaszać do 30 kwietnia br., a laureatów poznamy w czerwcu br.

czwartek, 11 lutego 2021

Przystępniej o rekrutacji na studia

Projekt „Academic Overview” ma na celu ułatwienie młodym ludziom dostępu do wszelkich informacji dotyczących studiów i przyszłości. Autorzy rozpoczęli w sieci publikację serii postów, filmików i podcastów informacyjnych dotyczących programów stypendialnych oraz wymagań, które obowiązują na konkretnych uczelniach.

Dodatkowo program zakłada cykl spotkań z uczniami i wykładowcami różnych uczelni z całego świata, którzy scharakteryzują zasady życia studenckiego na danym uniwersytecie. Projekt wzbogacono o spotkania z psychologiem, który opowie jak zrobić dobre pierwsze wrażenie, jak pokonać strach i jak zaadaptować się w nowym środowisku.

Kolejne publikacje można śledzić na profilach społecznościowych projektu na Instagramie i Facebooku.

Projekt „Academic Overview” powstał w ramach ”Zwolnionych z teorii” – ogólnopolskiej olimpiady praktycznej, w ramach której uczestnicy tworzą i realizują projekty społeczne. 

Szczegóły na stronie internetowej zwolnienizteorii.pl.

Młody Europejczyk Roku 2021


Zmieniasz Europę na lepsze? Czas, żeby inni też się o tym dowiedzieli! Powalcz o wspaniałe wyróżnienie od Fundacji Młoda Europa.

Kto może wziąć udział?:
Osoby w wieku 18-26 lat, które działają na rzecz pluralistycznego, otwartego i solidarnego społeczeństwa lub walczą z niesprawiedliwością i wszelkimi formami dyskryminacji. Kandydaci powinni mieć znaczące rezultaty w ww. obszarach działalności i chcieć aktywnie promować swoje pomysły w przyszłości.

Nagroda:
Nagrodą główną jest 5000 euro, którą można wykorzystać na odbycie 6-miesięcznego stażu w biurze posła Parlamentu Europejskiego lub w innej instytucji europejskiej. Nagrodę można również przeznaczyć na finansowanie projektu promującego integrację i solidarność europejską.

Termin zgłoszeń upływa 14 lutego 2021.


Więcej informacji:
https://www.eurodesk.pl/granty/nagroda-dla-mlodego-europejczyka-roku

czwartek, 4 lutego 2021

Nowa strona Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego

W dniu 1 lutego 2021 roku uruchomiona została nowa strona Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.

Witryna zawiera m.in.:
 • informacje o Programach na lata 2021-2027 – Erasmus+, Kreatywna Europa, Europejski Korpus Solidarności; Obywatele, Równość, Prawa i Wartości (CERV);
 • informacje nt. działalności Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego i jej podstawach prawnych;
 • przestrzeń dla beneficjentów zawierającą realizowane projekty w latach 2014-2020;
 • ogólne informacje o dotychczasowych Programach nadzorowanych przez Agencję Wykonawczą;
 • wiele innych informacji związanych z Agencją Wykonawczą i jej działaniami.
Nowa strona Agencji Wykonawczej znajduje się pod adresem: www.eacea.ec.europa.eu

wtorek, 2 lutego 2021

WIEM I DZIAŁAM - Szkoła Humanitarna

„Wiem i Działam” to bezpłatny program edukacyjny PAH o mądrym pomaganiu dla szkół., który  wprowadza uczniów i uczennice w zagadnienia pomocy humanitarnej, globalnych współzależności oraz działalności Polskiej Akcji Humanitarnej, a także zachęca do wspólnego działania. Skierowany do szkół podstawowych, ponadpodstawowych i placówek wychowawczo-oświatowych. Przeznaczony na min. 4 zajęcia lekcyjne. Program można realizować zarówno stacjonarnie, jak i online. Materiały są podzielone na 4 grup wiekowe.

Dodatkowe informacje:
https://www.pah.org.pl/app/uploads/2020/08/Przewodnik-Wiem-i-dzialam.pdf?fbclid=IwAR1rgDh_oWgOqz1npMtbZW2tAx7mHGcOsz3aPcFQ2auckUPjjIeLJcYdWjk

WOLONTARIAT W TURCJI


59 pięknych dni w Turcji (15.03.2021 - 14.04.2021 r.) oferuje krótki wolontariat do Yozgat. Organizatorem projektu jest turecka organizacja Sorged, zrzeszona w sieci Eurodesk. Wolontariat jest finansowany przez Europejski Korpus Solidarności.Do zadań wolontariusza/ki będzie należało m.in.:
 • organizowanie aktywności sportowych i kulturalnych,
 • prowadzenie kanałów social media,
 • prowadzenie warsztatów językowych.
Wolontariat dostępny dla osób w wieku 18-30 lat, aby wyjechać należy przesłać swój list motywacyjny i CV na adres: esc@sorged.org w terminie do 14 lutego br.

Wolontariusz ma zapewnione zakwaterowanie, transport i kieszonkowe na pokrycie m.in. kosztów wyżywienia.

Infopack dostępny jest tutaj.

czwartek, 28 stycznia 2021

Pies przewodnik dla osób niewidomych i słabowidzących!


Rozpoczął się proces rekrutacji osób ubiegających się o psa przewodnika 😀. Partnerzy projektu „ Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników" informuje o możliwości ubiegania się o psa oraz o zasadach finansowania.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z Partnerami projektu:

Rekrutacja do projektu odbywa się zgodnie z Regulaminem, natomiast zasady przyznawania psów określone zostały w Standardzie przekazywania psów przewodników oraz regulaminach przyznawania psów dostępnych na stronach poszczególnych Partnerów.


środa, 27 stycznia 2021

STYPENDIA POMOSTOWE dla studentów


„Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny, dzięki któremu zdolna, niezamożna młodzież ze wsi  małych miejscowości otrzymuje stypendia na I rok i dalsze lata studiów. Program, zainicjowany w 2002 roku przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, jest aktualnie jedną z największych pozarządowych inicjatyw stypendialnych w Polsce.

Stypendia pomostowe otrzymują ambitni i zdolni maturzyści z dobrymi wynikami w nauce, którzy rozpoczynają I rok studiów dziennych w uczelniach publicznych i spełniają jeden z czterech warunków: pochodzą z rodziny byłego pracownika PGR, lub są finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej, lub pochodzą z rodziny wielodzietnej albo są wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka, lub mają rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej.

Stypendium na I rok studiów wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł. Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich. Uczestnicy programu mogą również brać udział w warsztatach, szkoleniach i konferencjach rozwijających ich kompetencje miękkie oraz umiejętności niezbędne do rozwijania późniejszej kariery zawodowej.

„Stypendia Pomostowe” są jedną z największych pozarządowych inicjatyw stypendialnych w Polsce. Dotychczas, w ramach programu, przyznano ponad 25 tysięcy różnego rodzaju stypendiów, w tym ponad 17 tysięcy na pierwszy rok studiów. Partnerami Strategicznymi Programu są: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Narodowy Bank Polski, Partnerzy Główni: Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja BNP Paribas, Partnerzy: koalicja blisko 90 lokalnych organizacji pozarządowych. Na realizację dziewiętnastu edycji programu Partnerzy przeznaczyli ponad 123 miliony zł.

czwartek, 19 listopada 2020

PROAKTYWNI Z POWER-em!

Zgłoś się do trzeciej edycji projektu „Proaktywni z POWER-em!”, który skierowany jest do osób młodych do 29 roku życia biernych zawodowo. Udział w projekcie jest bezpłatny. Daje możliwość wyboru szkolenia zawodowego, odbycia płatnego stażu i otrzymania zatrudnienia po jego zakończeniu, udziału w warsztatach technik autoprezentacji oraz wsparcia stylisty. Prowadzący pomogą w przygotowaniu profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych i aktywnego poszukiwania pracy. 

Projekt daje też możliwość otrzymania wsparcia doradcy zawodowego, psychologa, prawnika, terapeuty lub coacha. Organizatorzy oferują też zdobycie nowych kwalifikacji i kompetencji, doświadczenia zawodowego poprzez bony szkoleniowe, na zatrudnienie oraz na zasiedlenie.

Do projektu mogą się zgłosić osoby, które:
 • mają 18-29 lat,
 • mieszkają na terenie miasta Krakowa lub powiatu krakowskiego, wielickiego, wadowickiego, proszowickiego, olkuskiego, miechowskiego, myślenickiego,
 • są bierne zawodowo i spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 1. zamieszkują obszary wiejskie (poza ZIT),
 2. są rodzicami powracającymi na rynek pracy,
 3. są osobami z niepełnosprawnościami,
 4. są imigrantami, reemigrantami (aktywnymi lub biernymi zawodowo)
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2020-2022.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać: telefonicznie: 14 300 04 51, 579 517 630 lub mailowo: rekrutacja@fundacjaproaktywni.pl.

poniedziałek, 16 listopada 2020

Cotygodniowe lekcje tańca on-line


European Dancehouse Network – Europejska Sieć Domów Tańca zainaugurowała międzynarodową kampanię #DanceAndWellBeing

Celem kampanii jest zwiększenie świadomości dotyczącej pozytywnego wpływu tańca na samopoczucie i kondycję fizyczną, szczególnie w kontekście utrzymania dobrej formy podczas pandemii koronawirusa, która nierzadko wymusza ograniczenie aktywności ruchowej, a także – niwelowania negatywnych skutków stresu związanego z pandemią i jej konsekwencjami.

W ramach kampanii w okresie listopad 2020 – luty 2021 sieć EDN zaprasza na cotygodniowe lekcje tańca online, prowadzone przez zaprzyjaźnionych artystów. Spotkania są organizowane na platformie Zoom.

Plan zajęć oraz link do spotkań: www.ednetwork.eu

Zajęcia online są bezpłatne i nie wymagają żadnych umiejętności tanecznych.

European Dancehouse Network

Europejska Sieć Domów Tańca działa na rzecz promocji i prezentacji sztuki oraz twórców i wykonawców tańca współczesnego, a także jego profesjonalizacji i rozwoju jako formy sztuki oraz ulepszania infrastruktury w sektorze tańca. Ponadto angażuje się m.in. w działania służące budowaniu publiczności, rozwojowi kompetencji społecznych, włączaniu społecznemu i integracji międzypokoleniowej poprzez taniec.

czwartek, 12 listopada 2020

Wolontariat na Sardynii

Organizacją koordynującą Malik Association poszukuje wolontariusza/kę, który/a będzie pracować w urzędzie gminy Ollolai. Do jego/jej zadań będzie należało:

- promowanie europejskiej mobilności (np. programu EKS),
- bezpośrednia praca z młodzieżą, dziećmi, starszymi i turystami,
- promowanie lokalnej kultury.


Projekt European Solidarity in Barbagia jest organizowany w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.

Kto może aplikować

Osoby w wieku 18-30 lat.
Dofinansowanie

Wolontariusz ma zapewnione zakwaterowanie, transport, kieszonkowe na pokrycie m.in. kosztów wyżywienia (300 euro miesięcznie).
Dodatkowe informacje

https://europa.eu/youth/solidarity/placement/18082_en

Staż w instytucji unijnej w Sztokholmie

Wykorzystaj wiedzę zdobytą na studiach podczas intensywnych praktyk w instytucji zajmującej się kontrolą chorób. Do wyboru różne działy!Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób analizuje i interpretuje dane z krajów UE dotyczące 52 chorób zakaźnych, a także udziela porad naukowych rządom krajów.

Kandydaci mogą aplikować do jednego z działów:
Communication
European and International Cooperation
Emerging, Food- and Vector-Borne Diseases (EFVED)
STI, Blood-Borne Viruses and TB (STB)
Digital Transformation Services
Surveillance – Epidemic Intelligence
Public Health Training and Preparedness
Human Resources
Legal Services
Scientific Process and Methods
Eurosurveillance editorial office

Staż rozpocznie się w okresie pomiędzy marcem a czerwcem 2021 i potrwa od 5 do 9 miesięcy.

Kto może aplikować

- absolwenci studiów,
- osoby znające język angielski,
- osoby, które nie były wcześniej stażystami/pracownikami w którejś z unijnych instytucji.

Dofinansowanie

Stażyści za swoją pracę otrzymają 1 471 euro miesięcznie oraz zwrot kosztów podróży.

Dodatkowe informacje

https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/ecdc_pl

wtorek, 10 listopada 2020

Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego

Konkurs skierowany jest do osób w wieku 16-30 lat. Nagroda dla najlepszego projektu wynosi 7500 euro, dla drugiego miejsca 5000 euro, dla trzeciego miejsca 2500 euro. Projekty można zgłaszać indywidualnie lub, najlepiej, grupowo. Powinny one propagować wzajemne zrozumienie na szczeblu europejskim i międzynarodowym, budzić wspólne poczucie europejskiej tożsamości i integracji oraz proponować młodym ludziom w Europie wzorce postępowania i dawać praktyczne przykłady współżycia Europejczyków jako jednej wspólnoty. 

Projekt powinien być właśnie realizowany lub powinien się zakończyć w okresie od 1 stycznia 2020 do 1 lutego 2021.

Termin zgłoszeń: do 1 lutego 2021.

środa, 4 listopada 2020

Wolontariat w czasie pandemii: zmiany, zmiany…


Z powodu pandemii COVID-19 wiele organizacji stanęło przed koniecznością przeorganizowania swoich programów wolontariatu. Ze względów bezpieczeństwa ograniczane są spotkania z wolontariuszami w siedzibach organizacji, zrezygnowano z dużych działań grupowych (np. pikników, warsztatów) oraz z działań podejmowanych w grupach osób o podwyższonym ryzyku zachorowania. 
Część organizacji musiała wprowadzić istotne zmiany w zaplanowanych działaniach programowych i na nowo zastanowić się, w jaki sposób dopasować do nich współpracę z wolontariuszami.

Jednocześnie, wielu wolontariuszy zaczęło zgłaszać chęć zmiany charakteru swojego wolontariatu:
część osób postanowiła wykonywać więcej zadań z domu, a nie w biurze organizacji,
część wyraziła zainteresowanie tzw. mikrozadaniami, które zajmują mniej czasu,
a część pytała, czy może swoje zadania wykonywać zdalnie.
Powody były różne: niektórzy z racji zamknięcia uczelni czy podjęcia pracy zdalnej wrócili do swoich rodzinnych miejscowości, więc nie byli w stanie odwiedzać siedziby organizacji, inni ze względów bezpieczeństwa ograniczyli przebywanie poza domem.

Jedno się nie zmieniło: chęć działania. Mimo zmian i obostrzeń wolontariusze nadal deklarowali i deklarują, że chcą angażować się w ważne działania społeczne.

Jak wykorzystać ten potencjał? 

Z pomocą przychodzi e-wolontariat, czyli wolontariat wykonywany za pośrednictwem Internetu. E-wolontariusze pomagają organizacjom w mikrozadaniach takich jak pisanie (np. artykułów na bloga), tłumaczenia, projektowanie grafiki (np. ulotek), wsparcie w działaniach promocyjnych (np. pisanie postów na Facebooka), wyszukiwanie informacji czy burze mózgów.

Możliwości jest bardzo wiele – wszystko zależy od potrzeb organizacji i umiejętności wolontariuszy.

E-wolontariat jest jedną z form wolontariatu. Różnica między nim a wolontariatem tradycyjnym jest taka, że e-wolontariusze wykonują swoje zadania zdalnie, na odległość, a nie np. w siedzibie organizacji. Dzięki temu w e-wolontariacie nie istnieją bariery miejsca i czasu: e-wolontariuszem/e-wolontariuszką może zostać każdy, kto chce pomagać - bez względu na to, gdzie mieszka i w jakich godzinach może poświęcić czas na wolontariat. E-wolontariat pozwala się zaangażować osobom, które z różnych przyczyn nie mogą działać „twarzą w twarz”, np. z uwagi na pracę do późnych godzin, opiekę nad rodziną, czy niepełnosprawność.

Jak zorganizować e-wolontariat? – weź udział w minikursie!

Jeśli wasza organizacja chciałaby rozpocząć współpracę z e-wolontariuszami, ale zastanawiacie się, jak ją zorganizować (np. jak wymyślić i opisać mikrozadania oraz jak zrekrutować e-wolontariuszy), zapraszamy do udziału w minikursie mailingowym!

Na przełomie listopada i grudnia Fundacja Dobra Sieć uruchamia bezpłatny minikurs mailingowy, podczas którego przez tydzień w formie krótkich, praktycznych porad wysyłanych mailowo nauczy Was, jak zaplanować i wdrożyć współpracę z e-wolontariuszami. Zapraszamy!

Więcej informacji o kursie i link do zapisów: https://minikurs.e-wolontariat.pl/.

czwartek, 29 października 2020

Przemieszczanie się w okresie koronawirusa!


Państwa członkowskie przyjęły 13 października zalecenia dotyczące podróżowania w związku z pandemią koronawirusa. Zakładają one m.in. opracowanie wspólnej mapy, przedstawiającej poziomy ryzyka w różnych regionach Europy.
Regiony będą oznaczane trzema kolorami (czerwonym, pomarańczowym i zielonym), które określą poziom rozwoju koronawirusa. Na podstawie mapy możliwe będzie wprowadzanie ograniczeń dotyczących przemieszczania się. Ograniczenia, takie jak kwarantanna czy obowiązkowe testy, nie będą obowiązywały podróżnych przybywających z regionów oznaczonych na zielono.


Informacje o wprowadzeniu nowych środków bezpieczeństwa będą publikowane 24 godziny przed ich wejściem w życie.

Państwa członkowskie uzgodniły także kategorie podróżnych, którzy będą zwolnieni z wymogu poddania się kwarantannie (wśród nich np. dziennikarze czy pasażerowie tranzytowi).

W związku z przyjętym zaleceniem Komisja Europejska na swojej stronie opublikowała odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Więcej informacji

Zaprojektuj t-shirt

Sieć Eurodesk zaprasza młodych ludzi do udziału w konkursie na projekt koszulki nawiązującej do tematyki kampanii Time to Move. Na autorów najciekawszych pomysłów czekają nagrody!


W zabawie mogą brać udział osoby w wieku od 13 do 30 lat. Praca konkursowa może być wykonana w dowolnej technice: może być zdjęciem, cyfrowym projektem graficznym czy odręcznym rysunkiem.

O nagrody można ubiegać się dwóch kategoriach wiekowych: 13-19 lat oraz 20-30 lat. Główna nagroda to tablet oraz roczna subskrypcja na platformie Skillshare.

Organizowana przez sieć Eurodesk – przy wsparciu programu Erasmus+ – kampania Time to Move ma zwrócić uwagę młodych Europejczyków na szanse czekające na nich za granicą oraz spopularyzować źródła informacji o międzynarodowej mobilności.

Na stronie inicjatywy młodzież z całej Europy może uzyskać informacje o ofertach studiów, pracy lub wolontariatu za granicą oraz różnego rodzaju międzynarodowych wydarzeniach skierowanych do młodych.

Zgłoszenia do 31 października do 12:00.


Więcej informacji

środa, 30 września 2020

Time to Move 2020

 


Październik będzie pełen wrażeń! Już zaraz rusza flagowa kampania Eurodesku, podczas której w europejskich krajach organizowane są darmowe wydarzenia dla młodych ludzi, online i w realu.Time to Move to przedsięwzięcia, realizowane co roku w październiku dla młodych ludzi. Wydarzenia organizowane są przez ekspertów z Eurodesku, dzięki którym zapoznacie się z europejskimi możliwościami i znajdziecie najlepszy projekt międzynarodowy dla siebie.

Jeśli zastanawiasz się, co dalej po pandemii COVID-19, pomożemy Ci zaplanować przyszłość! Wirtualny wolontariat? Szkolna wymiana na semestr? A może praktyki w innym kraju? Czeka na Ciebie całe mnóstwo opcji.

Dzięki interaktywnej mapce dostępnej na stronie wyszukasz webinaria, sesje informacyjne, wydarzenia stacjonarne lub indywidualne spotkania w Twojej okolicy.


Nie zapomnij także o konkursie na projekt t-shirtu organizowanym w ramach kampanii. Więcej informacji tutaj.

Dodatkowe informacje

https://timetomove.eurodesk.eu/pl/


KONGRES KSIĄŻKI


Pierwsza edycja Kongresu Książki odbędzie się w dniach 19-23 października w ramach tegorocznego Festiwalu Conrada. Organizatorem wydarzenia jest KBF, operator programu Kraków Miasto Literatury UNESCO.Kongres Książki wyrasta z potrzeby dialogu między środowiskami twórczym i wydawniczym, w których ścierają się różne potrzeby i interesy, gdzie literatura czasami ustępuje miejsca biznesowi, biznes uzależniony jest od strategii promocyjnych dużych i małych wydawców, a być albo nie być książki i twórcy zależy od jednej dotacji. Za ogromną machiną wydawniczo-handlowo-promocyjną stoją jednak zwykli ludzie, właściciele małych oficyn, pisarze i pisarki, tłumacze i tłumaczki, ale także zespoły specjalistów od sprzedaży i promocji dużych podmiotów wydawniczych. Kongres Książki ma stać się miejscem, w którym wszyscy zaangażowani na tym polu mogą się spotkać i porozmawiać o tym, co funkcjonuje dobrze, a co należy usprawnić.

Szczególnie istotną rolą promotorów czytelnictwa jest dbanie o nowe pokolenie czytelników. Mając to na uwadze, w programie kongresu uwzględniono wydarzenia adresowane nie tylko do pisarzy, lecz także pracowników szkolnych bibliotek oraz rodziców. Nie zapomniano o wydarzeniach skierowanych do najmłodszych. W ramach realizowanej przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne kampanii edukacyjnej „Jesteś twórcą – masz prawo” odbędą się warsztaty z dr. hab. Grzegorzem Manią, który nie tylko nauczy dzieci, jak odpowiedzialnie korzystać z dzieł innych, ale też zachęci je do samodzielnego tworzenia.

Kongres jest inicjatywą Krakowa – Miasta Literatury UNESCO. Jego pierwsza edycja powstaje we współpracy z Stowarzyszeniem Unia Literacka, Stowarzyszeniem Tłumaczy Literatury, Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich oraz IBBY. Stanowi on kontynuację istniejącego od 2015 roku pasma branżowego Przemysły Książki podczas Festiwalu Conrada. Należy do niego także Word2Picture, wydarzenie łączące branżę filmową i wydawniczą mające na celu zapoznanie środowiska filmowego z tytułami mającymi potencjał na ekranizacje.
poniedziałek, 28 września 2020

KONKURS HISTORYCZNY "Czy znasz Kraków?"


Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana i Muzeum Krakowa zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych z Krakowa i Małopolski do uczestnictwa w kolejnej edycji konkursu wiedzy o Krakowie „Czy znasz Kraków?” Mogą wziąć w nim udział zarówno uczestnicy indywidualni, jak i trzyosobowe drużyny. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest: „Kraków na drodze ku Niepodległej”.Kartę zgłoszenia do konkursu należy przesłać drogą elektroniczną do 15 października br. na adres: asek@cmjordan.krakow.pl. 
KARTA ZGŁOSZENIOWA

Dla laureatów konkursu zostaną przygotowane nagrody rzeczowe i dyplomy, a dodatkowo laureat indywidualny – uczeń klasy maturalnej w roku szkolnym 2021/2022 będzie mógł wziąć udział w finale XXVI edycji Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim, w którym nagrodami są miejsca na studiach stacjonarnych na tej uczelni.
Aby przystąpić do konkursu „Czy znasz Kraków?”, trzeba przeczytać obowiązkowe lektury i wysłuchać cyklu wykładów związanych z tematem konkursu. Na wykłady organizatorzy zapraszają od 20 października do 9 lutego 2021 r. do Sali Miedzianej Pałacu Krzysztofory. Każdy zgłoszony uczestnik otrzyma na pierwszym wykładzie indeks, w którym będzie zbierał podpisy wykładowców oraz punkty.

Tradycyjnie już honorowy patronat nad konkursem sprawuje Rada Miasta Krakowa.

Aby zapoznać się z regulaminem konkursu oraz wykazem dokumentów potrzebnych do zgłoszenia wejdź na stronę internetową www.cmjordan.krakow.pl  lub www.muzeumkrakowa.pl

czwartek, 24 września 2020

BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA KRAKOWA
W sobotę, 26 września rusza głosowanie w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa. To dobry moment, by dokładnie przejrzeć listę tegorocznych projektów i zdecydować, które najbardziej zasługują na wsparcie, pieniądze i realizację w 2021 r.
Centrum Młodzieży również zgłosiło kilka projektów i zachęca do oddania na nie głosów:
 • Muzyczna Przystań Młodych - projekt nr 145
 • Bronimy MDK-ów! Śródmiejski Festiwal Kultury Młodzieży - projekt nr 146
 • Zakup strojów dla "Małych Słowianek" - projekt nr 30
 • Zbiorniki na deszczówkę w ogrodzie przy Krupniczej 38 - projekt nr 36
 • 800 darmowych biletów dla seniorów do Kina Paradox Centrum Młodzieży - projekt nr 35
http://cmjordan.krakow.pl/2020/09/Budzet-Obywatelski-2020


Szczegółowe opisy projektów znajdują się na stronie:

wtorek, 15 września 2020

STUDIUJ w KrakowieKraków to największa liczba ośrodków edukacyjnych wyróżnionych w prestiżowym rankingu „The World University Rankings 2021”, a wśród nich najlepsza polska uczelnia według Rankingu Perspektywy – Uniwersytet Jagielloński.Stolica Małopolski prześcignęła inne duże ośrodki akademickie w Polsce takie jak Poznań, Wrocław czy Gdańsk. Kraków okazał się gorszy od zwycięskiej Warszawy tylko o 1 punkt. Niezwykle wysoki poziom edukacji, perspektywy ekonomiczne, przychylność i prężna współpraca samorządu i ośrodka naukowo-biznesowego, jak również unikalne kierunki kształcenia stale przyciągają do Krakowa młodych ludzi chcących związać z nim swoją przyszłość.
Młodych ludzi przyciągają wysokie zarobki i relatywnie niskie bezrobocie. Średnia pensja w sektorze krakowskich przedsiębiorstw wyniosła w czerwcu 6 217,47 zł brutto, co pozwoliło miastu uplasować się na trzecim miejscu w rankingu wynagrodzeń.
Tym, co dotychczas spędzało sen z powiek krakowskim żakom były za to ceny wynajmu mieszkań. Jednak, jak pokazuje raport „Najlepsze miasta do studiowania 2020”, sytuacja w tym zakresie ulega zmianom. Średnia cena wynajmu mieszkania dwupokojowego kształtuje się obecnie w granicach ok. 2 036 zł, natomiast za pokój trzeba zapłacić średnio 711 zł.
Nauczanie przeniosło się do sieci, co nie pozostaje bez wpływu na decyzje studentów i wykładowców o przyjeździe do Krakowa. Uczelnie cały czas monitorują sytuację związaną z epidemią i rozważają różne scenariusze związane z organizacją nowego roku akademickiego. Wszystko w porozumieniu ze studentami i wsłuchiwaniem się w ich potrzeby. Do tej pory część uczelni podjęła decyzję o trybie zdalnego nauczania w nadchodzącym zimowym semestrze, niektóre będą prowadziły zajęcia w modelu mieszanym. Ta nowa forma kształcenia stanowi wyzwanie, ale także wielką szansę dla miasta. 650 lat tradycji naukowo-akademickich to mocna baza, na której – dzięki nowoczesnej technologii – można budować klimat dla rozwoju umiejętności i kompetencji, zdobywania wiedzy czy spędzania wolnego czasu.