piątek, 23 października 2015

Jak daleko sięga Europa.

Rozpoczął się trójnarodowy konkurs dla młodzieży „Young Europeans Award”. Na zwycięzców rywalizacji czeka atrakcyjna nagroda - pięciodniowy pobyt w Brukseli. Patronat nad rozgrywkami pełnią ministrowie spraw zagranicznych trzech krajów partnerskich Trójkąta Weimarskiego.
Konkurs „Young Europeans Award” to wspólne przedsięwzięcie Fundacji Kultury Allianz (Allianz Kulturstiftung), Fundacji Hippocrène, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN), Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) i Francusko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (Deutsch-Französisches Jugendwerk, DFJW/OFAJ).
Jego celem jest pokazanie, że młodych mieszkańców krajów Trójkąta Weimarskiego łączy nie tylko wspólna historia, ale również wspólne zadanie kształtowania żywej Europy. Działania podejmowane w trakcie jego trwania mają pozytywnie wpłynąć na dialog i wymianę pomiędzy tymi trzema państwami oraz na rozwój kontaktów z poza unijnym krajem-gościem konkursu. (W tej edycji rywalizacji jest nim Ukraina).
W ramach konkursu „Young Europeans Award” młodzi ludzie w wieku do 21 lat z Polski, Francji i Niemiec mają za zadanie wspólnie przygotować projekt pod hasłem „Jak daleko sięga Europa?”. Zainteresowane wygraniem 5-dniowej wycieczki do Brukseli trójnarodowe, 6-8 osobowe zespoły uczniowskie - skupiające młodzież z partnerskich szkół lub pozaszkolne grupy młodzieżowe (po 2 osoby z Francji, Niemiec i Polski, ew., nieobowiązkowo, 2 osoby z Ukrainy) - muszą podjąć działania pokazujące, że Europa to nie abstrakcyjna idea, ale codzienna rzeczywistość. Temat ten mogą zaprezentować w dowolnym ujęciu: mogą skupić się zarówno na jego aspekcie geograficznym, kulturowym i artystycznym, jak również dziennikarskim, społecznym czy politycznym. Efektem ich pracy może być tekst, materiał dźwiękowy, fotograficzny lub filmowy, strona internetowa lub projekt artystyczny.

Gotową pracę konkursową, prezentującą wykonanie zleconego projektu, zespoły biorące udział w rozgrywkach muszą przesłać do 1 marca 2016 roku (za pośrednictwem strony internetowej www.young-europeans-award.org).
Nadesłane zgłoszenia ocenione zostaną przez międzynarodowe jury. Wskaże ono młodzieżowy zespół, który w nagrodę za zrealizowanie najciekawszego projektu, zaproszony zostanie na 5 dni do Brukseli. Program pobytu obejmie wizyty polityczne, historyczne i kulturowe, spotkania z ważnymi europejskimi decydentami, a także zwiedzanie i wspólne spędzanie czasu wolnego. W trakcie pobytu wyróżnieni uczniowie wezmą również udział gali konkursowej i spotkają się z grupą młodzieży ukraińskiej.

Więcej informacji na temat rywalizacji „Young Europeans Award” można znaleźć na stronie www.young-europeans-award.org/pl.