czwartek, 29 października 2015

Analiza bezpieczeństwa uczniów w polskich szkołach

Instytut Badań Edukacyjnych przeprowadził analizę bezpieczeństwa uczniów w polskich szkołach oraz klimatu społecznego panującego w tych placówkach.
Badanie pt. „Bezpieczeństwo uczniów i klimat społeczny w polskich szkołach” przeprowadzone zostało przez IBE na próbie 10 993 uczniów z 555 klas i wśród ponad 5 tys. wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych, nauczycieli oraz dyrektorów szkół. Jego wyniki pokazały, że aż 10% polskich uczniów jest dręczonych (2% nawet codziennie), a najwięcej agresji jest w szkołach podstawowych.
Specjaliści wskazują, że na dręczenie częściej narażone są dzieci z rodzin biednych lub uczniowie kiepsko radzący sobie na WF-ie. Szkolni prześladowcy wybierają na ofiary takie młode osoby, które mniej mogą liczyć na wsparcie rodziców.
Zachowania o charakterze agresywnym nie są jednak tylko domeną młodzieży. Co trzeci uczeń w szkole podstawowej lub gimnazjum deklaruje, że nauczyciel krzyczał na niego w ciągu ostatniego miesiąca przed badaniem, a 6-7% - że doświadczyło ze strony pedagogów agresji fizycznej. Nauczycielom zdarza się tak zachowywać częściej w stosunku do uczniów gorzej uczących się lub mających problemy z zachowaniem.
Według analiz IBE w gimnazjach największym problemem jest przemoc elektroniczna oraz agresja słowna. Z ich istnienia na terenie klas często nawet nie zdają sobie sprawy wychowawcy.
Badanie „Bezpieczeństwo uczniów i klimat społeczny w polskich szkołach” wykazało jednak także, że aż dwie trzecie uczniów lubi chodzić do swojej szkoły, a 80% młodzieży czuje się we własnej placówce bezpiecznie. Lepiej w środowisku szkolnym odnajdują się dobrzy uczniowie, bez problemów wychowawczych, mający dobre oceny z WF-u, chodzący na zajęcia dodatkowe oraz posiadający rodziców, którzy angażują się w życie szkoły. Ponad 80% młodych ludzi uważa również, że ich nauczyciele są sprawiedliwi, zasady zachowania w szkole są znane, a pedagodzy o nich uprzedzają.

Więcej informacji na temat analizy problemu przemocy i klimatu w polskiej szkole - w tym pełne raporty z badań przeprowadzonych przez IBE - znaleźć możnaTUTAJ. Inicjatywa ta nie tylko pozwoliła sprawdzić, jak wyglądają wzajemne relacje uczniów, uczniów i nauczycieli oraz nauczycieli między sobą, ale umożliwiła również opracowanie narzędzi do monitorowania sytuacji w szkołach.