poniedziałek, 2 listopada 2015

Spotkanie Informacyjne ERASMUS+Młodzież w Krakowie

Centrum Poradnictwa Prawnego PRAWNIKON zaprasza na bezpłatne spotkanie instytucje pracujące z młodzieżą, liderów i członków NGO oraz wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projektach międzynarodowych w ramach programu Erasmus+ z województwa małopolskiego.
Celem spotkania jest aktywizacja potencjału młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-zawodowym. Propagowanie wiedzy na temat realizacji projektów w programie Erasmus+ oraz pozyskiwania środków z tego programu.


Szkolenie odbędzie się 5 listopada 2015 r., o godz. 9.30 w Krakowie, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56

Harmonogram spotkania:
9.30 - 10.00 Rejestracja uczestników/uczestniczek
10.00 - 10.15 Powitanie
10.15 - 11.15 Ogólne informacje na temat programu Erasmus+, rejestracja instytucji do systemu ECAS i portalu URF
11.15 - 11.45 Przerwa
11.45 - 12.45 Prezentacja sektora Młodzież
12.45 - 13.00 Przerwa
13.00 - 14.00 Zasady finansowania i realizacji projektu
14.00 - 14.30 Podsumowanie i zakończenie spotkania.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Organizator pokrywa koszty szkolenia wraz z cateringiem dla wszystkich uczestników. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do miejsca spotkania.
W spotkaniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednej organizacji/instytucji. Warunkiem udziału w spotkaniu jest wcześniejsze ZGŁOSZENIE się za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: http://prawnikon.com/erasmus-mlodziez.html/kup bilet
Termin nadsyłania zgłoszeń mija 2 listopada 2015 r.