środa, 8 listopada 2017

"GWIEZDNY KRĄG" III Olimpiada wiedzy o Unii Europejskiej

Organizatorzy Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg” zapraszają uczniów wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości z przedmiotu wiedza o społeczeństwie, do udziału w XIII edycji Olimpiady.


Olimpiada ma na celu popularyzację wiedzy o historii integracji europejskiej, zasadach funkcjonowania Unii Europejskiej oraz aktualnych procesach społecznych, politycznych
i gospodarczych zachodzących w Europie.

Nagrodą główną w tegorocznej edycji jest płatny staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Jej fundatorem jest Janusz Lewandowski, poseł do Parlamentu Europejskiego. Na pozostałych finalistów czekają wyjazdy studyjne do Parlamentu Europejskiego oraz nagrody rzeczowe.

Organizatorami Olimpiady są Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce, Sieć Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct w Polsce, Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce, Słupski Instytut
ds. Młodzieży i Miasto Słupsk.

Szkoły zainteresowane udziałem w Olimpiadzie proszone są o przesłanie zgłoszenia do dnia 19 listopada 2017 r. na adres mailowy: kontakt@gwiezdnykrag.pl

Formularz zgłoszeniowy, regulamin Olimpiady i pozostałe informacje są dostępne na stronie: http://gwiezdnykrag.pl/index.php/2017/10/22/xiii-ogolnopolska-olimpiada-wiedzy-o-unii-europejskiej-gwiezdny-krag-startujemy/