wtorek, 28 listopada 2017

EUROPEJSKI KORPUS SOLIDARNOŚCI

Europejski Korpus Solidarności pilotażowo uruchomiony został w grudniu 2016 roku. Od tego czasu do inicjatywy dołączyło ponad 41 tysięcy młodych ludzi, którzy wyrazili gotowość do podjęcia wolontariatu, praktyk bądź pracy na rzecz dobra wspólnego. Działania te dotychczas finansowane były ze środków programu Erasmus+ w ramach Wolontariatu Europejskiego. Zawarte 20 listopada porozumienie pozwoli stworzyć jasne zasady funkcjonowania Europejskiego Korpusu Solidarności jako odrębnego programu oraz zapewni mu stabilne finansowanie. Zdaniem Komisji będzie to nowy impuls do podejmowania przez młodych europejczyków działań solidarnościowych. Do 2020 roku w ramach programu EVS ma powstać 100 tys. miejsc dla wolontariuszy.

Ministrowie państw członkowskich UE ds. edukacji, młodzieży, kultury i sportu poparli wniosek Komisji o utworzenie osobnego budżetu i podstawy prawnej dla funkcjonowania Europejskiego Korpusu Solidarności. Porozumienie państw członkowskich wytycza tym samym drogę do ostatecznego zatwierdzenia założeń Europejskiego Korpusu Solidarności przez Parlament Europejski.
Kolejnym etapem prac będzie trójstronne posiedzenie Parlamentu, Rady i Komisji, które odbędzie się po przyjęciu porozumienia przez Parlament.

Wiecej o Europejskim Korpusie Solidarności można przeczytać na stronach Eurodesku.