piątek, 17 listopada 2017

ReportażDZIAŁA


Nowy, ogólnopolski, interdyscyplinarny konkurs dla młodzieży w wieku 13-19 lat na projekt społeczny inspirowany reportażem - ReportażDziała, który wychodzi naprzeciw wyzwaniom w systemie kształcenia.

Jest to konkurs, który ma uczyć samodzielności, podejmowania inicjatywy, współodpowiedzialności i skutecznego reagowania na wyzwania, które młodzi ludzie dostrzegają w swojej okolicy.W konkursie zadaniem uczniów jest stworzyć i przeprowadzić projekt społeczny inspirowany reportażem, który później przedstawią w relacji dziennikarskiej (artykule, podcaście, video itp.).
Uczniowie sami wybierają reporterskie inspiracje, tematykę i formę projektu: czy będzie to inicjatywa obywatelska, nowa ekościeżka w okolicy, koncert charytatywny, pomoc potrzebującej rodzinie czy nowa aplikacja internetowa.


Projekt realizować można indywidualnie albo w grupach, samodzielnie lub pod opieką nauczyciela, niezależnie lub przy pomocy platformy edukacyjnej.

Na stronie konkursu: www.reportazdziala.com znaleźć można więcej informacji, m.in.:
inspiracje reporterskie; wskazówki, od czego zacząć; podpowiedzi, jak dobrze poprowadzić projekt i jak konstruować relację dziennikarską; pomysły na działania; regulaminy, instrukcje itp.