piątek, 10 listopada 2017

Fundusze Europejskie - aktywizacja młodych!Jesteś osobą młodą, nie masz skończonych 30 lat, nie uczysz się, nie pracujesz i nie szkolisz, to weź udział w jednym z projektów aktywizacyjnych w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Dzięki nim podniesiesz swoje kwalifikacje i zwiększysz szanse na zatrudnienie.


Jak znaleźć odpowiedni dla siebie projekt? 


Z pomocą przychodzi strona www.funduszeeuropejskie.gov.pl. 
Trzeba wybrać zakładkę „Znajdź dofinansowanie” https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/, a następnie wybrać „Osoba fizyczna” http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/osoba-fizyczna/#/3756=Osoba%20fizyczna oraz region – pojawi się lista obecnie dostępnych projektów. Warto pamiętać, że lista projektów będzie aktualizowana w miarę jak jedne projekty będą kończone, a pojawiać będą się nowe.

Najczęściej ze środków unijnych finansowane są:
  •  projekty aktywizujące zawodowo, których elementem jest wsparcie w zakładaniu firmy lub udział w stażach, praktykach czy pośrednictwo pracy,
  • projekty szkoleniowe mające na celu umożliwienie zdobywania nowego zawodu, nowych kwalifikacji zawodowych potwierdzonych stosowanym, ogólnie rozpoznawanym certyfikatem.
W projektach aktywizacyjnych, finansowanych z Programu Wiedza Edukacja Rozwój, każdy uczestnik ma opracowany przez doradców Indywidualny Plan Działania – jego efektem powinno być znalezienie pracy. Na taki plan mogą się składać szkolenia, poradnictwo psychologiczne, współpraca z doradcą zawodowym, staż zawodowy, wsparcie pośrednika pracy czy dotacja na założenie własnej firmy.

Warto pamiętać, że w przypadku projektów aktywizacyjnych, uczestnikom przysługują stypendia. W niektórych projektach mamy mogą też otrzymać dodatek z tytułu opieki nad dziećmi (aby mogły np. wynająć nianię).

Kiedy osoba zostanie już uczestnikiem projektu, powinna aktywnie w nim uczestniczyć. Jedną z możliwości wsparcia jest udział w szkoleniach, które trwają zwykle kilkadziesiąt godzin lekcyjnych (60-80) i są intensywne: dwa, trzy spotkania w tygodniu po kilka godzin. Kończą się uzyskaniem certyfikatu lub egzaminem zewnętrznym. Organizatorzy przywiązują dużą wagę do frekwencji podczas zajęć i do aktywnego w nich uczestnictwa. Jeżeli taka osoba, mimo wytężonej pracy, nie zda egzaminu, nie musi zwracać kosztów kursu – ale organizatorzy chcą, by każdy miał szansę egzamin zdać!

W projektach bardzo ważnym elementem jest pośrednictwo pracy. Nie ogranicza się ono tylko do przedstawienia dostępnych na rynku ofert. Pośrednik, zaangażowany w projekt, zna osobę, której ma pomóc w zdobyciu pracy – jej mocne strony, kompetencje. Nie tylko wie, jakie szkolenia odbył młody człowiek, ale też czego konkretnie się nauczył. Jest w stanie znaleźć taką pracę, w której oczekiwania pracownika i pracodawcy będą się uzupełniać, a nie wykluczać.

Słowniczek pojęć:
Projekt współfinansowany w ramach EFS – projekt współfinansowany że środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany w ramach POWER – pieniądze na projekt pochodzą z krajowego Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

NEETs – (ang. Not in Education, Employment, or Training), młodzi ludzie (15-29 lat), którzy nie uczą się, nie pracują i nie są w trakcie żadnego szkolenia czy stażu. To do nich skierowana jest duża część unijnej pomocy w zakresie aktywizacji zawodowej.