wtorek, 21 listopada 2017

Edukacja do późnej dorosłości - Konferencja

W dniach 11–12 grudnia br. w Centrum Kongresowym ICE Kraków oraz w Urzędzie Miasta Krakowa odbędzie się konferencja poświęcona „Edukacji do późnej dorosłości”.

Program ten to odpowiedź miasta na wyzwania demograficzne i społeczne. Ma budować takie postawy dzieci i młodzieży, które sprawią, że ich starość – mimo zmieniających się dynamicznie warunków zewnętrznych – będzie mogła być czasem pełnym radości, satysfakcji, dobrego samopoczucia i wysokiej samooceny. Dobrostan seniorów przyszłości wymaga naszej troski już dzisiaj. Działania edukacyjne mają tworzyć warunki do lepszego rozumienia się przedstawicieli pokoleń, przełamywać stereotypy dotyczące przedstawicieli poszczególnych generacji, a także uwrażliwiać i łagodzić obyczaje.
W zeszłym roku miasto Kraków podjęło aktywne działania na rzecz realizacji programu „Edukacja do starości” w krakowskich szkołach, przedszkolach, domach kultury i bursach. Zainaugurowała je pierwsza konferencja, zorganizowana w październiku 2016 r., pod hasłem „Wychowanie do starości wyzwaniem młodości”. Urzędnicy odpowiedzialni za krakowską politykę senioralną, wykładowcy, dyrektorzy szkół, nauczyciele i wychowawcy rozmawiali wtedy o tym, co może zrobić szkoła, aby starość nie była dla młodzieży niechcianą koniecznością, lecz pozytywną wizją przyszłości.

Pełny program konferencji jest dostępny tutaj.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy (decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc ograniczona) należy przesłać na adres e-mail: piotr.brydniak@um.krakow.pl, wpisując w temacie wiadomości „Konferencja – zgłoszenie” do 4 grudnia.