wtorek, 29 marca 2016

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało o uruchomieniu specjalnej strony internetowej poświęconej ogólnopolskiej debacie „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel - Dobra Zmiana”. W serwisie www.debataoswiatowa.men.gov.pl mają być na bieżąco publikowane wszystkie informacje dotyczące działań podejmowanych w ramach tej inicjatywy.
W lutym br. MEN rozpoczęło ogólnopolską debatę o systemie oświaty. Inicjatywa ta ma umożliwić szeroką dyskusję narodową na temat koniecznych zmian polskiego systemu edukacji oraz zaplanowanie ich realizacji we współpracy z obywatelami.
W akcji „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel - Dobra Zmiana” bierze udział 1840 ekspertów pracujących w 16 grupach tematycznych oraz zorganizowanych zostanie (odgórnie) 16 debat wojewódzkich z udziałem rodziców, uczniów i samorządowców. Dodatkowo Ministerstwo zachęca samorządowców i liderów regionalnych, aby we własnym zakresie dołączyli się do prowadzonych działań, a wnioski ze zorganizowanych przez siebie, lokalnych spotkań dyskusyjnych nt. polskiej edukacji, przesłali na nowo stworzony portal. Witryna www.debataoswiatowa.men.gov.pl ma bowiem stanowić główne źródło informacji na temat spotkań, rozmów, debat, a co za tym idzie, i ustaleń dotyczących zmian w polskim systemie edukacji.
Nowa strona ma pełnić również rolę narzędzia pracy dla prawie 2 tys. ekspertów aktywnie zaangażowanych w projekt. Dzięki niej (po zalogowaniu się w serwisie) będą oni mogli zapisać się do udziału w różnorodnych konsultacjach (dotyczących np. prac nad nową podstawą programową wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego czy kształcenia w zawodach) lub też wziąć udział w dyskusji o systemie egzaminów zewnętrznych, roli rodzica w szkole, doskonaleniu zawodowym nauczycieli, wychowawczej roli szkoły czy miejsca historii w palcówkach oświatowych.
Ogólnopolska debata „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel - Dobra Zmiana” zakończy się 27 czerwca 2016 w Toruniu, gdzie oficjalnie podsumowane zostaną wszystkie jej efekty.