środa, 9 marca 2016

Konkurs - Wielokulturowe dziedzictwo mojego regionu

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski do udziału w konkursie pt. „Wielokulturowe dziedzictwo mojego regionu. Prace pisemne nawiązujące do tematu rywalizacji przyjmowane będą do 30 marca 2016 r.
Celem konkursu  jest zachęcenie młodzieży ponadgimnazjalnej do poznania wielokulturowej tradycji swojego regionu i podniesienie ich wiedzy z zakresu wielokulturowości, transkulturowości oraz interkulturowości.
W rywalizacji mogą wziąć udział trzyosobowe zespoły uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu całego kraju, pracujące pod kierunkiem nauczyciela. Zadaniem drużyn konkursowych jest przygotowywane pracy na temat zawarty w tytule rozgrywek. Wypowiedzi stworzone w języku polskim, wcześniej niepublikowane i nienagradzane, muszą przedstawiać wielokulturową historię wybranego regionu oraz ukazywać na ile wielokulturowość jest wciąż obecna na tym terenie, czym się charakteryzuje oraz jakie niesie korzyści i problemy. Praca, nie przekraczająca objętości 5 znormalizowanych stron, powinna również wyjaśniać co idea wielokulturowości wnosi do społeczeństwa.

Podpisane imieniem i nazwiskiem wszystkich autorów wypowiedzi konkursowe, w formie wydruku (2 egzemplarze) oraz w formie pliku elektronicznego (na dowolnym nośniku) wraz kopertą zawierającą poprawnie wypełnioną kartę zgłoszeniową (wzór dostępny TUTAJ) przesłać należy do dnia 30 marca 2016 roku na adres:
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
ul. Gołębia 24
pokoje 43 i 44
31-007 Kraków
(z dopiskiem „Wielokulturowe Dziedzictwo Mojego Regionu”)

Twórcy 10 najciekawszych prac - uczniowie i nauczyciele -w maju 2016 r. zostaną zaproszeni do osobistego zaprezentowania efektów swoich wysiłków przed członkami jury konkursowego, na terenie Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Oprócz prezentacji pracy uczestnicy tego etapu rozgrywek odpowiadać będą na pytania członków komisji sędziowskiej oraz wezmą udział w wykładzie uniwersyteckim i grze miejskiej zatytułowanej „Wielokulturowy Kraków”. Wszyscy członkowie finałowych zespołów będą mogli także zwiedzić Muzeum Collegium Maius.
Szczegółowe informacje na temat konkursu „Wielokulturowe dziedzictwo mojego regionu” znaleźć można TUTAJ.