wtorek, 8 marca 2016

Konkurs plastyczny związanym z 1050 rocznicą Chrztu Polski.

Muzeum Archeologiczne w Krakowie zaprasza dzieci w wieku 5-10 lat z całej Polski do udziału w konkursie plastycznym związanym ze 1050 rocznicą Chrztu Polski. Zadaniem konkursowym jest stworzenie ilustracji przedstawiającej przyjęcie chrztu przez Mieszka I i jego otoczenie. Prace do rywalizacji zgłaszać można do 22 kwietnia 2016 r.
Do chrztu księcia polskiego Mieszka I doszło w roku 966 r. Wydarzenie to było symbolicznym początkiem długotrwałego procesu chrystianizacji naszego kraju, który miał ogromny wpływ na dalsze dzieje Polski i Polaków.
Udział w tej rywalizacji pozytywnie wpłynie na kształtowanie świadomości narodowej i postaw patriotycznych polskiej młodzieży, a także ułatwi najmłodszym uczniom zapamiętanie tego ważnego wydarzenia.
Dzieła konkursowe, w formacie A3 lub A4, wykonać można dowolną techniką (kredkami, ołówkiem, pastelami, węglem, akwarelami, farbami plakatowymi, metodą wycinanki, kolażu, mozaiki, itp.). Na odwrocie każdej pracy wpisać należy nazwę i adres placówki oświatowej autora obrazu (przedszkola lub szkoły), jego imię, nazwisko oraz wiek, a także podać numer telefonu kontaktowego do opiekuna uczestnika rozgrywek.

Gotowe dzieła dostarczać trzeba do 22 kwietnia 2016 r. pod adres:
Muzeum Archeologiczne w Krakowie
ul. Senacka 3
31-002 Kraków
z dopiskiem: „Konkurs plastyczny”

Nagrody dla autorów najlepszych prac wręczone zostaną laureatom rywalizacji 24 maja 2016 r. o godz. 12:00, podczas specjalnej uroczystości w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.

Szczegółowe informacje na temat konkursu „Chrzest Polski w oczach dziecka” można znaleźć TUTAJ.