wtorek, 22 marca 2016

Międzynarodowy projekt na temat innowacyjnego nauczania i uczenia się

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w międzynarodowym projekcie Collaborative Education Lab (CoLab), dotyczącym innowacyjnego nauczania i uczenia się. Inicjatywa ta jest właśnie uruchamiana w naszym kraju.
Międzynarodowy projekt CoLab „Promoting innovative collaborative teaching and learning” realizowany jest przez konsorcjum 7 europejskich instytucji i dotyczy wsparcia rozwoju zawodowego nauczycieli w zakresie innowacyjnych metod i form nauczania na lekcjach, a przede wszystkim stosowania formy pracy grupowej uczniów (tzw. collaborative learning).
Inicjatywę tę, która promuje rozwijanie i pogłębianie umiejętności pracy w zespole wprowadza właśnie w polską rzeczywistość Instytut Badań Edukacyjnych (IBE). W ramach realizowanej na terenie naszego kraju lokalnej odsłony projektu przewiduje się m.in. przeprowadzenie cyklu trzech warsztatów tematycznych (w maju 2016 r. oraz lutym i maju 2017 r.), adresowanych do przedstawicieli samorządów i resortów odpowiedzialnych za edukację oraz organizacji wspierających edukację, a także 6-tygodniowego szkolenia online, przygotowanego z myślą o nauczycielach, przyszłych nauczycielach oraz osobach szkolących kadrę pedagogiczną. Myślą przewodnią warsztatów będzie zaadaptowanie przekazywanych rozwiązań na lekcjach z uczniami w szkołach i w ramach kształcenia nauczycieli.
Odpowiednie materiały szkoleniowe do wrasztatów (w tym scenariusze lekcji) będą dostępne bezpośrednio na stronie projektu http://colab.eun.org/home, na której obecnie można znaleźć ciekawe filmy video dotyczące innowacyjnych form prowadzenia lekcji, w tym z użyciem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Więcej informacji na temat międzynarodowego projektu dotyczącego innowacyjnego nauczania i uczenia się oraz inicjatyw podejmowanych w jego ramach na terenie naszego kraju (w tym kontakt do osób odpowiedzialnych za realizację zaplanowanych działań) można znaleźć TUTAJ.