czwartek, 31 marca 2016

Kobiety na Politechnikach 2016

17 marca br. w Centrum Prasowym PAP odbyła się konferencja prasowa inaugurująca drugą edycję programu stypendialnego Intel-Perspektywy „Nowe technologie dla dziewczyn”. Podczas spotkania zaprezentowany został również raport „Kobiety na politechnikach 2016” oraz ogłoszony termin tegorocznego Ogólnopolskiego Dnia Otwartego Tylko dla Dziewczyn, który odbędzie się na uczelniach technicznych w całej Polsce 7 kwietnia 2016 r.
Raporty z cyklu „Kobiety na politechnikach” przygotowuje Fundacja Edukacyjna Perspektywy, będąca również pomysłodawcą i realizatorem dwóch akcji „Dziewczyny na politechniki!” i „Dziewczyny do ścisłych!”. (Kampanie te mają za zadanie przyczynić się do stworzenia nowego pokolenia kobiet, kompetentnych i innowacyjnych, a dzięki działaniom podejmowanych w ich ramach legł w gruzach mit o typowo „męskich” zawodach).
W tym roku zestawienie „Kobiety na politechnikach”, analizujące udział pań w studiach na publicznych uczelniach technicznych - przygotowane już po raz szósty - wykazało, że od roku 2007 liczba kobiet na tego typu szkołach wyższych wzrosła do 37%. To dobry kierunek, gdy weźmie się pod uwagę zapotrzebowanie polskiej i europejskiej gospodarki na inżynierów. Specjaliści szacują, że w Europie jest w tej chwili milion nieobsadzonych miejsc pracy związanych z teleinformatyką. Decyzja o podjęciu studiów na politechnikach może więc uchronić wiele kobiet przed bezrobociem, a także zbudować przewagę konkurencyjną naszego kraju.
Do ważnych wniosków płynących z raportu „Kobiety na politechnikach 2016” zaliczyć należy też fakt, że pomimo poważnego spadku liczby studentów w Polsce, związanego przede wszystkim z niżem demograficznym, uczelnie techniczne mają wciąż więcej studentów niż większość innych typów publicznych szkół wyższych. Ponadto, dzięki konsekwentnym, skoordynowanym działaniom promocyjnym skierowanym do uczennic szkół ponadgimnazjalnych, ustabilizowała się tendencja wzrostu udziału kobiet na uczelniach technicznych w ogólnej liczbie studentów. Udział ten w ostatnich 5 latach wyniósł średnio 36,3%.
Omawiany raport wskazuje także na kształtowanie się nowej pozytywnej tendencji dotyczącej udziału kobiet w studiach na kierunkach informatycznych. Pomimo zaznaczającego się w ostatnich latach spadku zainteresowania kandydatów studiami na kierunkach związanych z informatyką i telekomunikacją, od zeszłego roku zaobserwowano wzrost zainteresowania tymi kierunkami wśród młodych kobiet (o 0,8%).

Tak wysoki procent Polek studiujących obecnie na uczelniach technicznych to m.in. zasługa akcji „Dziewczyny na politechniki!” , która w tym roku organizowana jest po raz dziewiąty. Osoby zaangażowane w jej prowadzenieliczą również, że na wzrost liczny kobiet studiujących przedmioty ścisłe wpłynie druga edycja programu stypendialnego „Nowe technologie dla dziewczyn”, która została właśnie zainaugurowana.

Szczegóły na temat Dnia Otwartego Tylko Dla Dziewczyn dostępne są TUTAJ.