piątek, 27 listopada 2015

Gimnazjalna Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie - I edycja

Trwają zapisy do I edycji Gimnazjalnej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie - ogólnopolskiego konkursu dla uczniów interesujących się sprawami publicznymi i społecznymi. Zgłoszenia od szkół zainteresowanych udziałem w rozgrywkach przyjmowane będą do 4 grudnia br. Nagrodą główną w rywalizacji jest zaproszenie na wycieczkę studyjną do Brukseli i Parlamentu Europejskiego.
Gimnazjalna Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie to nowy ogólnopolski, trzyetapowy konkurs realizowany przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych (organizatora Olimpiady Przedsiębiorczości oraz Gimnazjalnej Olimpiady Przedsiębiorczości). Celem tych zawodów jest poszerzanie wiedzy, kształtowanie umiejętności i promowanie postaw, które umożliwiają pełne i efektywne uczestnictwo młodych ludzi w życiu społeczeństwa obywatelskiego.
Udział w Gimnazjalnej Olimpiadzie Wiedzy o Społeczeństwie ma zwiększyć zainteresowanie uczniów sprawami publicznymi, uczyć dyskutowania w sposób uwzględniający różnorodne opinie, a także przygotowywać do samodzielnego i niezależnego myślenia o wydarzeniach i procesach zachodzących na szczeblu lokalnym, krajowym, europejskim i globalnym.
Na najlepszych zawodników rozgrywek czekają atrakcyjne nagrody. Zwycięzca oraz jego opiekun merytoryczny zostaną zaproszeni na atrakcyjną wizytę studyjną do Brukseli i Parlamentu Europejskiego. Dla laureatów Olimpiady i ich nauczycieli przewidziane zostały również wartościowe upominki rzeczowe oraz możliwość udziału w projekcie badawczym na uczelni (dla pedagogów).
Szkoły zainteresowane udziałem w I edycji Gimnazjalnej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie proszone są o wypełnienie i wysłanie do 4 grudnia br.internetowego formularza zgłoszeniowego dostępnego TUTAJ.
Więcej informacji na temat tej rywalizacji można znaleźć na stronie www.gowos.pl. Udostępniony został tam m.in. pełen regulamin zawodów, harmonogram rozgrywek oraz wykaz literatury pomocniczej.