wtorek, 10 listopada 2015

Edukacja globalna - bezpłatne materiały

Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza wszystkich zainteresowanych do zamawiania drugiego wydania materiałów wypracowanych w ramach projektu „W świat z klasą”. Publikacje te, dotyczące edukacji globalnej, można otrzymać całkowicie bezpłatnie.
„W świat z klasą” to trzyletni projekt, którego celem było stworzenie koncepcji globalnego nauczania, pozwalającej na systematyczne włączanie zagadnień z tej dziedziny w nauczanie na poszczególnych przedmiotach w gimnazjum, bez szkody dla realizacji celów kształcenia ogólnego określonych w podstawie programowej.
W ramach tej inicjatywy przeprowadzona została analiza potrzeb i oczekiwań nauczycieli, sprawdzająca jak najlepiej proponowane w projekcie działania dostosować do szkolnej rzeczywistości. Powstały także materiały dydaktyczne z zakresu edukacji globalnej. Stworzone zostały one przez grupy robocze złożone z nauczycieli i ekspertów, a następnie przetestowane w szkołach.
Dzięki projektowi pedagodzy mogą obecnie bezpłatnie korzystać z publikacji przedmiotowych „Edukacja globalna na zajęciach...” (z wos-u, języka angielskiego, języka polskiego, historii, biologii oraz plastyki i zajęć artystycznych; zawierających scenariusze zajęć, ćwiczenia oraz propozycje projektów gimnazjalnych) oraz z broszury „Edukacja globalna na zajęciach przedmiotowych w gimnazjum” prezentującej koncepcję globalnego nauczania, która ma wspierać nauczycieli w poruszaniu tematyki współzależności globalnych (z komentarzem metodologicznym).
Wszystkie materiały udostępniane są pedagogom bezpłatnie, w wersjach elektronicznych i papierowych. Zamówienia na materiały wydrukowane można składać za pomocą specjalnego formularza zamieszczonego na stroniehttp://bit.ly/publikacjeWCT, który dostępny jest dla członków Społeczności CEO. (Instrukcję założenia konta w Społeczności CEO można znaleźć TUTAJ). Koszt wysyłki zamówionych materiałów pokrywa Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Wersje elektroniczne projektowych materiałów edukacyjnych znaleźć możnaTUTAJ (publikacje przedmiotowe) oraz TUTAJ (broszura).