czwartek, 26 listopada 2015

UWAGA! KONKURS na najlepszy scenariusz zajęć lekcyjnych.

Prywatne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Dominika Savio we Wrocławiu zaprasza nauczycieli ze wszystkich rodzajów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Polsce do udziału w konkursie na najlepszy scenariusz zajęć lekcyjnych. Rywalizacja finansowana jest z środków europejskich, w ramach projektu Erasmus plus: „Szlakiem wygasłych i aktywnych wulkanów, trzęsień Ziemi”. Tematyka konkursu związana jest z edukacją z obszaru wulkanizmu i trzęsień ziemi oraz istnienia wulkanów w Polsce i na świecie. Celem tej rywalizacji jest wzbogacenie i pogłębienie wiedzy społeczeństwa na temat budowy Ziemi oraz zachodzących na niej zjawisk wulkanicznych, a także ich wpływu na środowisko i człowieka.
Zadaniem konkursowym - dla nauczycieli ze wszystkich rodzajów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Polsce - jest przygotowanie autorskiego (nie zgłaszanego do innych rozgrywek ani nigdzie dotychczas nie publikowanego) scenariusza lekcji dotyczącej wulkanizmu lub trzęsień Ziemi. (Jeden pedagog może zgłosić do rywalizacji tylko jedną pracę).
Gotowe scenariusze w wersji elektronicznej (zapisane w formacie .pdf i .doc, w rozmiarze A4) przesyłać można do dnia 29 lutego 2016 r. na adres: magda.szewczyk@slo-wroc.pl. W zgłaszanym pliku, oprócz pracy konkursowej, powinny znaleźć się pełne dane jej autora (imię i nazwisko, telefon, e-mail oraz nazwa i adres szkoły).

Nadesłane scenariusze ocenione zostaną przez jury konkursowe pod kątem zgodności z tematyką rywalizacji, pomysłowości, wartości edukacyjnej oraz możliwość zastosowania podczas zajęć w szkołach. Preferowane będą prace innowacyjne, wykorzystujące różnorodne metody aktywizacji uczniów. Dodatkowym atutem będzie dołączenie do zgłoszenia scenariusza napisanego również w języku angielskim.
Na laureatów rozgrywek czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe:
- tablet (I miejsce)
- aparat fotograficzny (II miejsce)
- czytnik ebook (III miejsce)
Pełen regulamin rywalizacji można znaleźć TUTAJ.