poniedziałek, 4 maja 2015

Terminy PRZYSZŁOROCZNYCH zewnętrznych egzaminów szkolnych

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała do wiadomości harmonogram egzaminów w kolejnym roku szkolnym 2015/2016. Sprawdzian szóstoklasistów odbędzie się 5 kwietnia 2016 r., egzamin gimnazjalny zaplanowany został na dni 18-20 kwietnia 2016 r., a matury przeprowadzone zostaną w okresie od 4 do 27 maja 2016 r.
Oficjalny komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2016 roku można znaleźć TUTAJ.
Zgodnie z opublikowanym w tym dokumencie kalendarzem sprawdzian dla szóstoklasistów przeprowadzony zostanie we wtorek 5 kwietnia 2016 r. O godz. 9:00 rozpocznie się test z języka polskiego i matematyki, a o 11:45 - z języka obcego nowożytnego. Uczniowie kończący szkołę podstawową, którzy nie będą mogli przystąpić do sprawdzianu w wyznaczonym dniu (z powodów zdrowotnych lub losowych) będą mogli zrobić to w terminie dodatkowym: 2 czerwca 2016 r.
Egzamin gimnazjalny zorganizowany zostanie w dniach 18-20 kwietnia. 18 kwietnia odbędzie się test z wiedzy humanistycznej (historia i WOS o godz. 9:00, język polski o godz. 11:00), 19 kwietnia - z wiedzy matematyczno-przyrodniczej (przedmioty przyrodnicze o godz. 9:00, matematyka o godz. 11:00), a 20 kwietnia - z języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy o godz. 9:00, poziom rozszerzony o godz. 11:00). Dodatkowy egzamin gimnazjalny dla uczniów nie mogących przystąpić do testów w pierwszym terminie wyznaczono na dni 1-3 czerwca 2016 r.
Egzaminy maturalne rozpoczną się 4 maja 2016 r. Sesja egzaminów pisemnych potrwa do 24 maja, ustnych - do 27 maja. Egzaminy maturalne pisemne - zgodne z ustalonym prze CKE harmonogramem - będą przeprowadzane w wyznaczone dni rano (początek o godz. 9:00) i po południu (początek o godz. 14:00). Sprawdziany ustne realizowane będą według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych w każdej z placówek z osobna.
Dodatkowe terminy pisemnych i ustnych egzaminów dojrzałości dla uczniów nieobecnych na egzaminach maturalnych wyznaczono na dni od 1 do 17 czerwca. Maturalna sesja poprawkowa odbędzie się natomiast w sierpniu 2016 r.: 23 sierpnia - egzaminy pisemne, a ustne w dniach 24-26 sierpnia.

Testy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie zaplanowane zostały na dni:
11 stycznia 2016 r. o godz. 12:00 (etap pisemny) oraz 12 stycznia i 18-29 stycznia 2016 r. (etap praktyczny) dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w styczniu
20 czerwca 2016 r. o godz. 12:00 (etap pisemny) oraz 21-22 czerwca i 27 czerwca - 4 lipca 2016 r. dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu.
Zaświadczenia o wynikach sprawdzianu i egzaminów gimnazjalnych przekazane zostaną do szkół 17 czerwca 2016 r., a wydane uczniom w dniu 24 czerwca 2016 r. Wyniki matur trafią do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych 5 lipca 2016 r., a dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe odpowiednio 26 lutego 2016 r. lub 26 czerwca 2016 r.

Szczegółowe informacje na temat przyszłorocznych egzaminów, w tym dokładaną rozpiskę matur, egzaminów dla uczniów szkół dla dorosłych oraz testów potwierdzających kwalifikacje zawodowe znaleźć można TUTAJ.