środa, 13 maja 2015

Stypendia dla młodych aktywistów

Młodzi ludzie zaangażowani w promowanie społeczeństwa obywatelskiego z krajów Europy Środkowej i Wschodniej mogą ubiegać się o udział w programie stypendialnym, organizowanym przez Niemiecką Federalną Agencję ds. Edukacji Obywatelskiej.
Uczestnicy programu będą mieli do wyboru trzy rodzaje działań: udział w projekcie już prowadzonym przez niemiecką organizację (Program A), realizację własnej inicjatywy (Program B) oraz przygotowanie wizyty studyjnej niemieckich ekspertów w macierzystej instytucji/organizacji (Program C). Każde ze stypendiów trwa od 8 do 12 tygodni.
Zgłoszenia nadsyłać mogą pracownicy organizacji pozarządowych i instytucji działających na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego z Polski, Czech, Węgier, Litwy, Łotwy, Estonii, Słowenii, Chorwacji, Rumunii, Bułgarii, Grecji i Cypru. Powinny to być osoby rozpoczynające kariery zawodowe, które w przyszłości chciałyby podjąć działania w skali międzynarodowej. Konieczna jest znajomość jęz. niemieckiego.
Osoby zakwalifikowane będą mogły liczyć na zakwaterowanie, wyżywienie, pokrycie kosztów podróży do Niemiec oraz kieszonkowe. 
Zainteresowani proszeni są o przesłanie zgłoszenia na podany niżej adres.
GDZIE: Niemcy
KIEDY: 2015 r.
EMAIL: info@europagestalten.bpb.de
TERMIN ZGŁOSZENIA: 31.05.2015
WIĘCEJ INFORMACJI: http://www.bpb.de/148137