czwartek, 7 maja 2015

Ogólnopolski konkurs "Świat za sto lat"

W ramach Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku realizowany jest ogólnopolski konkurs „Świat za sto lat”. Biorący udział w tej inicjatywie uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski zaprojektują plakaty, na których przedstawią swoją wizję Ziemi w 2115 roku. Rozgrywki objęte zostały honorowym patronatem Ministra Środowiska.
Ogólnopolski konkurs „Świat za sto lat” jest odpowiedzią na hasło Światowego Dnia Wody 2015: „Woda i zrównoważony rozwój” i został wpisany w program polskich obchodów 70 rocznicy istnienia Organizacji Narodów Zjednoczonych. Celem tej inicjatywy jest skłonienie uczniów szkół ponadpodstawowych do refleksji oraz podjęcia działań związanych z ponoszeniem odpowiedzialności za to, w jakich warunkach będą żyli mieszkańcy globu za sto lat. Gimnazjaliści i licealiści powinni bowiem nauczyć się myślenia o podejmowanych przez każdego z nas, na co dzień, decyzjach w kontekście konsekwencji, jakie przyniosą one przyszłym pokoleniom.
Zadaniem konkursowym jest przygotowanie plakatu przedstawiającego obraz świata za sto lat, w kontekście zrównoważonego rozwoju, w którym motywem przewodnim jest znaczenie wody w życiu człowieka oraz racjonalna gospodarka jej zasobami.
Gotowe prace nadsyłać można do organizatorów rywalizacji do dnia 31 maja 2015 r. Zgłoszenia w imieniu uczniów dokonuje nauczyciel, wyłając pracę w wersji elektronicznej (plik pdf lub jpg) za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego TUTAJ lub w wersji papierowej, pocztą tradycyjną na adres:
VMG Orkisz Sp. J.
ul. Smulikowskiego 4
00-389 Warszawa.
(decyduje data odbioru)
Nie ma możliwości zgłoszenia uczestnika konkursu przez rodziców. Jeden uczeń może przygotować do rozgrywek jeden plakat konkursowy. Do każdej pracy powinien zostać dołączony maksymalnie trzy zdaniowy opis stanowiący komentarz autora.
Szczegółowe informacje na temat rywalizacji „Świat za sto lat”, w tym pełen regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy, znaleźć można TUTAJ
Na laureatów - twórców 5 najwyżej ocenionych prac - czekają atrakcyjne nagrody. Zostaną oni zaproszeni na wakacyjny rejs po wodach Zatoki Gdańskiej, w trakcie którego wezmą udział w szkoleniu w Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Ponadto otrzymają wodoodporne aparaty fotograficzne Fujifilm XP80.