piątek, 22 maja 2015

Program "PAJACYK" w roku szkolny 2015/2016

Polska Akcja Humanitarna zaprasza szkoły i świetlice środowiskowe do składania wniosków o dofinansowanie dożywiania dzieci i młodzieży na rok szkolny 2015/2016. Poprawnie wypełnione dokumenty w tej sprawie przyjmowane będą do 10 lipca 2015 r.
Inicjatywa „Pajacyk” to program działający od 1998 roku, w ramach którego Polska Akcja Humanitarna pomaga głodnym dzieciom. „Pajacyk” finansuje posiłki w szkołach i placówkach środowiskowych oraz zapewnia dostęp do żywności tam, gdzie jej nie ma - w regionach świata, gdzie panuje ubóstwo lub toczą się wojny i trwałe konflikty zbrojne.
Dzięki zbieranym datkom PAH finansuje obiady dla uczniów, którzy nie są objęci pomocą gmin, rozdając je potrzebującym poprzez działające instytucje: szkoły i świetlice środowiskowe.
Placówki zainteresowane udziałem w tej inicjatywie w roku szkolnym 2015/2016 mogą składać odpowiednie wnioski o dofinansowanie dożywiania do dnia 10 lipca 2015 r. przesyłając je na adres:
Polska Akcja Humanitarna
Biuro w Toruniu
Ul. Wita Stwosza 2
87-100 Toruń
(decyduje data stempla pocztowego).

W poprawnie wypełnionym formularzu powinny znaleźć się szczegółowe dane adresowe szkoły lub świetlicy i informacje o dotychczasowym dożywianiu. Należy także opisać sytuację lokalnej społeczności (funkcjonującej na terenie obejmowanym przez szkołę lub świetlicę) w oparciu o odpowiednie dane statystyczne oraz podać informacje dotyczące podopiecznych placówki.
Szczegółowe wiadomości na temat sposobu składania wniosków o dofinansowanie dożywiania uczniów w roku szkolnym 2015/2016 w ramach programu „Pajacyk” można znaleźć TUTAJ.
Na stronie tej dostępne są również nowe(!) wzory formularzy wniosków dla szkół i świetlic środowiskowych.