piątek, 8 maja 2015

Projekt edukacyjny „Leśna Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży”

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych realizuje nowy projekt edukacyjny skierowany do uczniów z terenów wiejskich „Leśna Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży”. Celem tej inicjatywy jest promocja aktywności fizycznej wśród najmłodszych oraz edukacja przyrodnicza oparta o bogactwo Lasów Państwowych.
Publikowane w ostatnich latach badania wskazują na dużo mniejszą aktywność ruchową dzieci i młodzieży z terenów wiejskich w porównaniu z ich rówieśnikami z miast. Wynika to zarówno ze zmiany tradycyjnego stylu życia na wsi, związanego z uczestnictwem dzieci w pracach w gospodarstwie rolnym, jak i z mniejszą dostępnością na tych terenach do pozalekcyjnych zajęć sportowych. Jednocześnie mieszkańcy wsi i małych miast, w tym także dzieci i młodzież, w niewielkim stopniu korzystają z bazy rekreacyjnej, sportowej i edukacyjnej dostępnej w bezpośrednim sąsiedztwie ich miejsca zamieszkania i udostępnianej np. przez Parki Narodowe, Parki Krajobrazowe i - w największym zakresie - przez Lasy Państwowe.
Aby zmienić ten stan rzeczy Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, uruchomiła nowy program pilotażowy pn. „Leśna Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży”. Partnerami projektu - realizowanego wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z gmin leżących w obszarze nadleśnictw Piotrków i Smardzewice - są Lasy Państwowe oraz Polski Związek Lekkiej Atletyki. Inicjatywa ta ma zachęcić najmłodszych mieszkańców tych okolic do odwiedzania lasów i wypoczywania tam w sposób aktywny.
Program „Leśna Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży” zakłada organizację cyklicznych pozalekcyjnych zajęć sportowych, które kształtować będą prawidłowe postawy i przyzwyczajenia wśród około 200 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Zajęcia obejmować będą moduły: sportowy (składający się z treningów i rajdu terenowego) oraz przyrodniczy, dzięki któremu uczestnicy poznają różnorodność flory i fauny kompleksów leśnych.

Projekt potrwa do połowy czerwca 2015 r. Jego podsumowaniem będzie olimpiada międzyszkolna, podczas której uczniowie zmierzą się ze sobą w konkurencjach sportowych oraz rozwiązując quizy o tematyce sportowej i przyrodniczej.
Więcej informacji na temat „Leśnej Akademii Sportu” można znaleźć TUTAJ.