środa, 18 października 2023

Ja, mój uczeń i matematyka


Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Krakowie oraz Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk w Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana zapraszają nauczycieli matematyki na bezpłatną konferencję realizowaną hybrydowo dnia
25 października w godz. 15.00 -19.00

Konferencja odbywać się będzie stacjonarnie w MCDN Kraków, ul. Garbarska 1 i online na platformie Clickmeeting

Celem konferencji jest zaprezentowanie sposobów na przełamanie metodycznej rutyny w nauczaniu matematyki oraz wymiana doświadczeń i dzielenie się przykładami dobrych praktyk w zakresie niekonwencjonalnych metod i form pracy z uczniami.

W trakcie konferencji laureaci Małopolskiego Konkursu Prac Matematycznych, organizowanego przez Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk w Centrum Młodzieży i Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego, zaprezentują swoje prace konkursowe, natomiast ich opiekunowie podzielą się swoim doświadczeniem w rozwijaniu matematycznych zainteresowań uczniów.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381