czwartek, 19 października 2023

Staże im. Roberta Schumana w Parlamencie Europejskim

Staż w Parlamencie Europejskim jest dla młodych obywateli UE uzupełnieniem kształcenia i pogłębieniem zrozumienia zasad funkcjonowania Parlamentu.

fot. 

To również okazja na zdobycia cennego doświadczenia zawodowego oraz możliwość zapoznania się z działalnością tej instytucji.

Staż trwa 5 miesięcy - 1 marca do 31 lipca 2024 r.. Miejsce: Strasburg, Francja

Aplikować można między 1 - 30 października br.

Kto może aplikować?
  • osoby powyżej 18 roku życia, mające obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE lub państw kandydujących;
  • osoby posiadające dyplom(y) uniwersytecki(e);
  • osoby posługujące się płynnie jednym z języków urzędowych UE oraz dobrze innym językiem urzędowym UE;
  • osoby, które nie odbyły wizyty studyjnej w Parlamencie Europejskim w ciągu sześciu miesięcy od daty rozpoczęcia stażu;
  • osoby, które nie pracowały dłużej niż 2 miesiące w instytucjach unijnych.
  • osoby, które przedstawią zaświadczenie o niekaralności.
Wysokość wynagrodzenia zależy od miejsca odbywania stażu.

Stażystom przysługuje dodatek podróżny, który częściowo pokrywa koszty podróży z domu do miejsca wykonywania stażu i z powrotem.

Więcej informacji.

Strona Parlamentu Europejskiego.