czwartek, 4 lutego 2016

Stypendia w brytyjskich szkołach

Stypendium na ostatnie dwa lata nauki w brytyjskich szkołach, zakończone maturą w systemie A-level lub międzynarodową.
Stypendium jest inicjatywą Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich (British Alumni Society) we współpracy ze Szkołą Nauk Społecznych przy IFiS PAN, Young Talent Management oraz JERSZ-Łowcy Talentów.
Na edycję 2016/17 – 2017/18 można ubiegać się o miejsca w następujących szkołach:
1. Adcote School for Girls – 1 miejsce, mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła żeńska);
2. Box Hill School – 1 miejsce, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta;
3. Bruton School for Girls – 1 miejsce, mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła żeńska);
4. Cranleigh School – 1 miejsce, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta;
5. Ellesmere College – 1 miejsce, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta;;
6. Farringstons School – 1 miejsce, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta;
7. Hurst College – 1 miejsce, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta;
8. Mayfield School – 1 miejsce, mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła żeńska);
9. Windermere School – 1 miejsce, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta.


Co obejmuje stypendium:
Szkoła zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie podczas dwóch ostatnich lat nauki. Uczniowie pokrywają jedynie koszty dojazdów, mundurków, kieszonkowego oraz tak zwane extras (opłaty egzaminacyjne, drobne wydatki związane z wspólnymi wyjściami całej klasy lub szkoły do kina, teatru, itp). W zależności od profilu szkoły nauka kończy się egzaminami maturalnymi w systemie angielskim A-level lub IB (matury międzynarodowej).

Warunki uzyskania stypendium: 
- wiek: 1 klasa LO;
- stałe zamieszkanie w Polsce i nauka w polskim liceum ogólnokształcącym;
- znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podjęcie nauki w środowisku anglojęzycznym;
- wyniki egzaminu gimnazjalnego min 80%; (w sumie z części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej)
- średnia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum min 4.8;
- udokumentowane osiągnięcia pozaszkolne, jak np.: sukcesy sportowe, artystyczne, olimpiady, itd.;
- roczny dochód netto rodziców nie przekraczający kwoty określonej w regulaminie (125 000 PLN netto w roku 2014).

Wymagane dokumenty: 
- osobiście przygotowane CV w języku angielskim;
- kserokopia świadectwa ukończenia gimnazjum;
- kserokopia wyników testu gimnazjalnego;
- wypełniony, podpisany formularz aplikacji z poświadczeniem ocen z ostatniego semestru i dwiema opiniami nauczycieli z obecnej szkoły (w jęz. angielskim);
- osobiście przygotowane dossier zawierające kopie dokumentów ilustrujących aktywność pozaszkolną i szczególne osiągnięcia kandydata;
- poświadczenie wniesienia opłaty manipulacyjnej w wysokości 50 zł;
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów kwalifikacji stypendialnej;
- deklaracja podpisana przez rodziców, stwierdzająca, że ich łączny dochód roczny netto w roku 2014 nie przekraczał kwoty określonej w regulaminie.
Szczegółowe informacje, regulamin konkursu, formularz aplikacji, dane do przelewu i wzory deklaracji znajdują się na stronie internetowej. Kontakt: marzena.reich@bas.org.pl
Zgłoszenia, z dopiskiem na kopercie: BAS Scholarships, należy przesyłać pod adresem:
British Alumni Society
Al. Jerozolimskie 59
00-697 Warszawa