poniedziałek, 1 lutego 2016

Aktywizacja zawodowa i edukacyjna bezrobotnych w wieku 18-29 lat.

Projekt realizowany jest przez Fundację Społeczeństwo Przyszłości w partnerstwie z Warsztatem Rozwoju Agata Olszewska-Sarapata w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.
Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i edukacyjna 48 osób biernych zawodowo i bezrobotnych w wieku od 18 do 29 roku życia, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu z terenu woj. małopolskiego do 31.12.2017 roku.
Jeśli jesteś:
osobą niepracującą (bierną zawodowo/bezrobotną) do 29 roku życia zamieszkałą na terenie woj. małopolskiego, szukającą pracy i chcącą rozwijać swoje kompetencje zawodowe, potrzebującą wsparcia w aktywizacji zawodowej zapraszamy do udziału w projekcie „W kierunku aktywności”.


W ramach projektu oferujemy:
  • warsztaty pracy oraz doradztwo zawodowe wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania
  • indywidualne wsparcie psychologiczne/ coaching i warsztaty kompetencji miękkich
  • pośrednictwo pracy, którego celem będzie znalezienie stałego zatrudnienia
  • szkolenia zawodowe i bony szkoleniowe - uczestnicy mogą skorzystać z pełnej oferty rynkowej szkoleń (uczestnicy otrzymają stypendium szkoleniowe i zwrot kosztów dojazdu)
  • 4-miesięczne staże zawodowe
  • 6-miesięczne bony stażowe
  • bony na zatrudnienie
Ścieżka uczestnictwa w projekcie zostanie w pełni dostosowana do preferencji uczestników, ponieważ głównym celem jest trwała aktywizacja zawodowa. Zajęcia w ramach projektu są bezpłatne i będą się odbywać w Krakowie oraz Tarnowie.

Projekt skierowany jest do 48 osób spełniających poniższe kryteria:

  • 24 osób biernych zawodowo do 29 roku życia, należących do kategorii NEET (osoba młoda w wieku 15‐29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki, czyli nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy), w szczególności nie brała udziału w tego typu aktywizacji zawodowej finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni)
  • 24 osób bezrobotnych do 29 roku życia należących do jednej z trzech kategorii : osób niepełnosprawnych, rodziców chcących powrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem, osób zamieszkujących tereny wiejskie położone poza ZIT (m. Kraków i ościenne gminy)
  • zamieszkałych na terenie woj. małopolskiego (zgodnie z Kodeksem Cywilnym)

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona, przyjmujemy wstępne zapisy drogą telefoniczną i mailową.
tel. 696 455 957, e-mail: wkierunkuaktywnosci@fsp.edu.pl