poniedziałek, 8 lutego 2016

Interaktywna zabawa edukacyjna „Rzeka idealna”

Klub Gaja zaprasza do zabawy z animacją „Rzeka idealna”. Materiał ten, w sposób nietypowy, włącza się w edukację dzieci i młodzieży z zakresu ochrony środowiska rzecznego, ucząc poprzez zabawę.
Interaktywna zabawa edukacyjna „Rzeka idealna” jest częścią programu „Zaadoptuj rzekę”.
Za pomocą przygotowanej animacji zaprasza wszystkich zainteresowanych do bezpłatnego odbycia dwóch „rejsów”: jednego, rzeką naturalną oraz drugiego, po rzece przekształconej przez działania człowieka. Interaktywna wyprawa, której przebieg zmienia się wraz z działaniami jakie podejmuje jej uczestnik, jest interesującą i atrakcyjną propozycją na spędzenie wolnego czasu.
Uczestnicy zabawy mają szansę dowiedzieć się, w jaki sposób „rodzi” się rzeka, jakie zwierzęta żyją w jej górnym biegu, a jakie w dolnym, czym jest starorzecze oraz jakie znaczenie mają tereny zalewowe. Zyskają też wiedzę na temat wpływu człowieka na cieki wodne, „na własne oczy” oglądając, jaki wpływ na rzekę, jej siedliska i żyjące w jej okolicy gatunki mają wybrane działania ludzkie.
Co się stanie jeśli do obserwowanego krajobrazu trafią zanieczyszczenia z pobliskiego zakładu? Jak można temu przeciwdziałać? Poznając wpływ czynników szkodliwych na rzeki i ich otoczenie, widzowie „Rzeki idealnej” będą mogli w przyszłości wybierać takie formy aktywności, które w jak najmniejszym stopniu negatywnie oddziałują na otaczające ich środowisko naturalne.

Więcej informacji na temat zabawy edukacyjnej „Rzeka idealna” można znaleźć na stronie www.zaadoptujrzeke.pl. Sama animacja dostępna jest TUTAJ.