czwartek, 11 lutego 2016

Bezpłatne spotkania z kulturą i językiem: francuskim, hiszpańskim, angielskim i niemieckim.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie zaprasza na drugą edycję bezpłatnych spotkań z kulturą i językiem hiszpańskim, francuskim, niemieckim i angielskim w ramach Wolontariatu Europejskiego. Zajęcia prowadzone będą przez wolontariuszy od marca 2016 r.
„Erasmus+ Młodzież” to uruchomiony przez Unię Europejską program dla młodzieży. Jego celem jest stymulowanie aktywnego obywatelstwa europejskiego, rozbudzanie poczucia solidarności i tolerancji wśród młodych Europejczyków i angażowanie ich w kształtowanie przyszłości Unii. Program promuje mobilność w obrębie i poza granicami UE, edukację pozaformalną, dialog międzykulturowy, możliwości zatrudnienia, a także sprzyja integracji wszystkich młodych ludzi, niezależnie od ich wykształcenia, środowiska społecznego i kulturowego.
Projekt „EVS Children and Youth Multicultural Education - Meet me in the library” realizowany jest w ramach programu „Erasmus+ Młodzież, Akcja 1. Mobilność edukacyjna: Wolontariat Europejski (EVS)” w porozumieniu partnerskim Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie ze STRIM – Stowarzyszeniem Rozwoju i Integracji Młodzieży. Ze strony biblioteki projekt koordynuje Dział Edukacji, Nauki i Badań.
Dzięki programowi WBP w Krakowie ma przyjemność gościć wolontariuszy z Hiszpanii, Francji i Niemiec, którzy realizując zadania ujęte w projekcie „Meet me in the library”, prowadzić będą w Bibliotece konwersacje w języku hiszpańskim, francuskim, niemieckim i angielskim.

Zajęcia poprowadzą Wolontariusze EVS:Pauline Stefanski pochodzi z Francji. Jej rodzinnym miastem jest Henin-Beaumont na północy kraju. Ukończyła studia prawnicze, ma doświadczenie w pracy w instytucjach społecznych. Posługuje się językiem francuskim i angielskim. Chciałaby poznać polską kulturę i nauczyć się polskiego języka.
Sophia Queckenberg pochodzi z Niemiec. Jej rodzinnym miastem jest Ratingen. Posługuje się językiem niemieckim i angielskim. Prowadziła zajęcia z matematyki i angielskiego. Do jej zainteresowań należą sport, teatr, pisanie i podróże.
Nelson Vides urodził się w Wenezueli, ale w wieku 10 lat przeprowadził się do Hiszpanii i obecnie mieszka w Madrycie. Studiował matematykę. Chętnie podejmuje się pracy na rzecz osób potrzebujących. Jest zapalonym czytelnikiem, lubi podróżować. Jego pasją jest Karate i Kung Fu.
Eduardo Prieto pochodzi z Hiszpanii. Obecnie mieszka w Las Rozas de Madrid. Skończył studia na kierunku administracja, brał też udział w rocznym kursie angielskiego na Uniwersytecie San Diego w Kalifornii. Został wolontariuszem, bo lubi spotykać nowych ludzi i poznawać inne kultury. Interesuje się muzyką i sportem.

Osoby chcące brać udział w szkoleniu powinny posiadać ważną kartę biblioteczną WBP w Krakowie – można ją uzyskać bezpłatnie na podstawie dokumentu tożsamości w Punkcie Rejestracji Czytelników i Artetece
Szczegółowe informacje, terminy spotkań oraz formularze zapisów znajdują się na stronie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.
Zgłoszenia przyjmowane są na bieżąco. Po zakończeniu rekrutacji na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail zostanie wysłana informacja o przyjęciu zgłoszenia lub braku wolnych miejsc.