piątek, 11 grudnia 2015

Jakie jest Twoje ID - warsztaty online

Fundacja Evens zaprasza wszystkich zainteresowanych do zamawiania bezpłatnego pakietu edukacyjnego „Jakie jest Twoje ID?”, dzięki któremu można samodzielnie przeprowadzić zajęcia dotyczące zagadnień związanych z historią i strukturą Unii Europejskiej, a także zapoznać się z tematyką wartości europejskich.
Pakiet przygotowany został w ramach programu Nowe Horyzonty
Edukacji Filmowej. W jego skład wchodzi scenariusz lekcji oraz podręcznik na temat tego, jak zbudować przeznaczony dla młodzieży i dla dorosłych warsztat poruszający tematy europejskie. Materiały te mają pomóc w organizacji zajęć, podczas których uczestnicy spotkania zidentyfikują wyznawane przez siebie wartości (umieszczając je w perspektywie europejskiej i uniwersalnej), dokonają refleksji nad Unią Europejską oraz rozwiną umiejętności demokratyczne i poczucie przynależności do Europy.
Zawartość pakietu „Jakie jest Twoje ID?” oparta została na zagadnieniach zainspirowanych filmem „I am Europe” Jefa i Margot Vingerhoedt (wyprodukowanego przez Fundację Evens) i wykorzystuje cytaty i przykłady z tego obrazu, jako punkt wyjścia do próby zgłębienia tematu wartości europejskich.
Zaproponowana forma warsztatu ma pomóc uczestnikom zajęć w znalezieniu odpowiedzi na takie pytania, jak: „Czy mamy w Europie zestaw wartości wspólny dla wszystkich narodów?”, „Czy wszyscy interpretujemy wartości tak samo?”, „Czy Unia Europejska jest wspólnotą opartą na wartościach?”. Ma ona również pobudzić ludzi do refleksji nad wartościami europejskimi w oparciu o konkretne przykłady, sytuacje i własne doświadczenia.

Więcej informacji na temat pakietu „Jakie jest Twoje ID?” znaleźć można na stronie Fundacji Evens - kliknij TUTAJ. Udostępniony został tam również formularz składania zamówienia na przygotowane materiały.